Mladý slovenský ekonóm v USA

V rámci projektu „Slováci a svet“ vám predstavujeme vynikajúce slovenské osobnosti, ktoré sa presadili vo svete vedy. Tentoraz je to Marek Hlaváč, študent politickej ekonómie a štátu na Harvardskej univerzite. Jeho výskumné záujmy zahŕňajú pracovnú ekonómiu, politickú ekonómiu prerozdeľovania a medzinárodnú politickú ekonómiu. Spolu s Harrym J. Holzerom, bývalým hlavným ekonómom oddelenia práce v Spojených štátoch, je autorom analýzy historického a súčasného vývoja na trhu práce v Spojených štátoch. V minulosti Marek pracoval ako konzultant vo výskumnom oddelení Svetovej banky, a ako výskumný analytik v spoločnosti NERA, kde sa zameral na protimonopolné prípady a spory v odvetví zdravotnej starostlivosti. Marek získal bakalársky titul v odbore ekonómie na  Princetonskej univerzite a magisterský titul v odbore verejnej politiky na Georgetown University.

Abstrakcia II., Veronika Murínová

Na Princetonskej univerzite získal Halbert White’72 Cenu za najvýznamnejšieho študenta ekonómie, ako aj ocenenie za najlepšiu výskumnú prácu. Jeho americký prístup k trhu práce môžeme posúdiť podľa článku „Slovensko reguluje aj tam, kde mu to škodí“ (denník N, 17. augusta 2015): „Slovensko patrí ku krajinám s najväčším počtom regulovaných povolaní v Európe. Regulované povolania sú také, na výkon ktorých je potrebné spĺňať predpísané kvalifikačné predpoklady. Tieto kvalifikačné predpoklady majú zvyčajne podobu minimálneho dosiahnutého vzdelania v konkrétnom odbore, požiadavky mať za sebou niekoľkoročnú prax alebo povinnosti registrovať sa v profesionálnom združení alebo v stavovskej organizácii.

Príkladom je napríklad to, že od lekárov vyžadujeme vysokoškolské vzdelanie v medicínskom odbore, alebo požiadavka, aby vyštudovaní právnici nadobudli niekoľkoročnú prax ako koncipienti pred tým, než sa budú môcť stať advokátmi. Medzi kvalifikačné predpoklady však patria aj osvedčenia o absolvovaní vzdelávacích kurzov, ktoré zákon vyžaduje napríklad od turistických sprievodcov.“ Niet sa čo čudovať, že obecne poskytovaná zdravotná starostlivosť v USA je jedna z najhorších na svete…

 

Pripravil: G. Murín

Podobné články

Statočný policajt Ján Kaľavský

V tejto databáze sme doteraz uvádzali samých úspešných Slovákov a Slovensky vo svete. Žiaľ, odkedy sa k moci dostala koalícia zla vedená psychicky labilným Matovičom, začínajú odchádzať do