Kontakt

Stránku Tulacky.net, ale najmä projekt „Slováci a svet“ môžete podporiť:
SK32 0200 0000 0061 1244 0112

Kontakt s prevádzkovateľom stránky:
gustavmurin@yahoo.com

Priateľom stránky, vďaka čomu budete hneď informovaní o najnovších príspevkoch, sa môžete stať na
https://www.facebook.com/GuMurin