Pomôžte, určite môžete

Priatelia, asi Vás neprekvapí, že tento štát s odvolanou selfie-vládou plagiátorov dá grant radšej na „úbohé“ žaby a ich „migráciu“, než na seniorov, s ktorých úmrtiami nám odchádza naša kolektívna pamäť zásadných historických udalostí (II. svetová vojna, mena v roku 1953, invázia v roku 1968 a ich vnímanie roku 1989, o ktorom dnešní mládežníci už ani poriadne nevedia, čo to bolo zač). Túto kolektívnu pamäť sa snažíme v našom malom Občianskom združení zachovať, kým ešte je vďaka komu, prostredníctvom medzigeneračného dialógu, kedy sa študenti a študentky masmediálnej komunikácie pýtajú a vybraní seniori spomínajú. Naša hlavná podpora, samosprávy, však boli okradnuté práve touto zločinnou vládou, aby mal Psychopatovič za čo rozdávať na jeho šialené nápady. Tak, ak môžete pomôcť pri vypĺňaní Daňového priznania, tu je príležitosť:

OZ Pamäti a spomienky

Nobelovo  nám 8

85101 Bratislava

 

IČO  52665798

DIČ  2121161306

 

SK 26 5600 0000 0063 6416 7001

DOCENT Filický, obálka
DOCENT Filický, obálka
Knižka o pánovi Gregorovi
Knižka o pánovi Gregorovi
Obálka, celá, pani NEDAVAŠKOVÁ
Obálka, celá, pani NEDAVAŠKOVÁ
Jakabovičovci, obálka
Jakabovičovci, obálka
ŠINÁLY, obálka
ŠINÁLY, obálka
Vydané Juricová
Vydané spomienky pani Juricovej

 

 

 

Podobné články