Literatúra na cestách – Piešťany, Trnava a Brezová pod Bradlom

Počas môjho každoročného tvorivého pobytu v zariadení Literárneho fondu v Piešťanoch som okrem práce na druhom diely knihy „Povstanie – 60 dní národa“ absolvoval aj niekoľko besied a jednu podpisovku.

 

Piešťany

   Sériu prednášok o najúspešnejších Slovákoch a Slovenkách vo svete som začal v ZŠ F. E. Scherera.

UNIKÁTNA DVOJ-BESEDA. Za roky, čo chodím po Slovensku so svojimi knihami a besedujem o nich sa mi stalo kde-čo, ale dvoj-besedu som ešte nemal. Omylom totiž vyšli dve informácie o začiatku besedy pre Klub AkSen (Aktívny Senior) v Piešťanoch a tak poslucháči prichádzali vo dvoch vlnách po sebe (o 16:30 a 17:30), ale paradoxne práve preto sa spektrum tém spontánne rozšírilo na cestovanie a v rámci toho aj na moje vedecké a spisovateľské cesty po svete. Prevahu mali seniorky, ale prišli aj seniori a hneď bolo veselo.

Besedou v Balneologickom múzeu sa zavŕšila dvojtýždňová séria mojich besied a prednášok v Piešťanoch a okolí. Tentoraz prišla zvlášť prajná zostava čitateľov, takže sme debatovali ešte dlho po skončení prezentácie mojich troch kníh. A potešil naozaj úprimný záujem o celý projekt povstaleckej trilógie postavenej na pozoruhodných príbehoch účastníkov SNP.

Beseda v Múzeu

 

V Piešťanoch som sa ešte zastavil v kníhkupectve Panta rhei v OC Auprak. Ak sa bežne hovorí o „čerešničke na dorte“, tak táto čerešnička má v sebe červíka pochybností. Hoci tam evidovali (a asi ešte evidujú ??) dva výtlačky mojej najnovšej knihy „Slovensko – raj kajúcnikov, spravodlivosť podľa Matoviča“, ochotné predavačky ich jednoducho nenašli?! A keďže sú takto evidované od marca a evidentne neboli predané (teda ukradnuté, či inak zašantročené), pani manažérka žiadne nové ani neobjednala. A dosť pochybujem, či sa k tomu aj po tomto prekvapujúcom zistení odhodlala. Už som to zažil v Šamoríne, kde túto čertvo vydanú knihu horko-ťažko predavačka doslova vyštrachala nie z nejakého regálu, ale zo zatvorenej skrinky pod regálmi, kam sa žiadny zákazník, pochopiteľne, nedostane.

KAJUCNICI, obálka

Trnava

  V miestnej školskej knižnici na ZŠ na ul. M. Gorkého som vystupoval vďaka pani obetavej knihovníčke Veronike Chorvatovičovej až štyrikrát.

Najskôr to bolo pre piatakov a šiestakov, kde vo vedomostiach a pohotovosti vynikala žiačka Viktória, ktorá sa aj prišla poďakovať za cenné a zaujímavé informácie. Chce sa stať buď antropologičkou alebo lingvistkou, tak držím palce!

Trnava 1. beseda, 5-6. ročník
Trnava 1. beseda, Viktória

Nasledovali ôsmaci a deviataci, kde je vždy náročné ich zaujať, ale podarilo sa. Školské knižnice vychádzajú žiakom a študentom maximálne v ústrety a pani Veronika je toho príkladom.

Trnava 2. beseda

Tretia prednáška v školskej knižnici potvrdila, že štvrtáci sú už tradične vnímaví a hlásia sa ochotne, nielen aby odpovedali na otázky prednášky o najúspešnejších Slovákoch a Slovenkách vo svete, ale aj spontánne, keď im niečo užitočné napadane. Po prednáške sa prišli Lara a Paťa pochváliť, že trénujú kickbox a majú už aj úspechy. No a keď sme sa odfotili na pamiatku, už sa chceli odfotiť všetci, aj s pani knihovníčkou. Milé a verím, že aj užitočné stretnutie s generáciou snáď budúcich úspešných.

Lara a Paťa, kickboxerky

 

 

 

 

 

 

Posledná prednáška v školskej knižnici na ZŠ na ul. M. Gorkého v Trnave bola pre ôsmakov. Uviedla ju pani knihovníčka Veronika Chorvatovičová, ktorá je skutočným dobrým duchom tejto prospešnej kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie. U tohto ročníka nie je ľahké získať ich pozornosť, ale napínavé a aj dramatické príbehy našich najúspešnejších krajanov vo svete vypočuli takmer bez dychu. Musím naozaj pochváliť miestny učiteľský zbor, že dokážu žiakov pripraviť aj na tieto nie každodenné témy. Pritom je tu nemalý podiel rómskych detí, ktorých záujem ma naozaj nadchol. S vďaky som tejto školskej pobočke Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave venoval moju knihu o prvom vo svete uznávanom slovenskom šéfkuchárovi, Ondrejovi Antovszkom.

Venoval som knihu a podpísal aj tú jedinú, ktorá nebola v tej chvíli požičaná…

 

Brezová pod Bradlom

   Tu som mal minulý rok besedu pre dospelých. Tentoraz to bola prednáška o najúspešnejších Slovákoch a Slovenkách vo svete pre ôsmakov na Základnej škole na Dolných Lúkach. Boli pozorní a pohotoví pri predstavovaní jednotlivých osobností našich krajanov, čo významne prispeli na svetovej úrovni v celom spektre činností.

Následná prednáška s deviatakmi bola už náročnejšia, ale aj tu sa našli talentovaní žiaci, ako David, ktorý prejavil pozoruhodné vedomosti.

Besedy zorganizovala s vedením školy mladá knihovníčka Kristína, ktorej som aj odovzdal do knižnice moju knihu o prvom našom vo svete uznávanom šéfkuchárovi, pánovi Ondrejovi Antovszkom.

 

 

 

 

 

Podobné články

Piešťanský literárny okruh 2024

Môj už tradičný tvorivý pobyt v Domove Ivana Stodolu v Piešťanoch, ktorý vzorne vedie a udržiava Literárny fond, som už opäť tradične využil na stretnutie