Prvé publikácie

Vďaka spolupráci so Strednou odbornou školou masmediálnych a informačných štúdií sme mohli zaznamenať a neskôr aj knižne vydať prvé zo série spomienok našich seniorov. V zložitých podmienkach začínajúcich reštrikcií sme natočili výpovede dvoch obyvateľov Domova sociálnych služieb v Rači, pani Anny Jolany Juricovej a pána Miroslava Gregora. Žiaľ, pán Gregor sa už vydania svojich spomienok nedožil. Prinášame vám preto aspoň touto textovou formou ich výnimočné postrehy a myšlienky.

 

Podobné články