Viac ako sused – festival susedskej pohody v Bratislave

Včera, 4.6. 2018, otvoril slávnostný koncert v Slovenskom rozhlase Týždeň maďarskej kultúry. Hostí priviedol k skandovanému potlesku klavírny virtuóz János Balázs, ktorý v závere aj oddirigoval sprevádzajúci Komorný orchester Festivalu Cziffra. Predstavili samostatne i spolu viaceré ukážky z Liszta, ale aj Bartóka, Brahmsa a Straussa.

Slávnostný otvárací koncert.Slávnostný otvárací koncert. (Gustáv Murín)

Tým len začala pestrá paleta kultúrnych zážitkov z iniciatívy Veľvyslanectva Maďarskej republiky v gescii Maďarského Balassi inštitútu v Bratislave. Riaditeľ inštitútu, Dr. Imre Molnár, ktorý mimochodom hovorí perfektne slovensky, pripravil pestrú paletu umenia doplnenú o ukážky maďarskej gastronómie v stánkoch na Hviezdoslavovom námestí. Vďaka jeho iniciatíve sa s podporou vedenia Starého Mesta sem vráti aj súťaž rybacích polievok.

Je pozoruhodné, čo všetko sa dá ponúknuť v jednom týždni – výstavy, sympózium, divadelné predstavenie pred dospelých a bábkové aj pre deti, dokonca maľovanie pieskom, ale tiež vystúpenie viacerých už osvedčených kapiel. Napríklad z V4 sa ponúka za Česko kapela Jablkoň, z Poľska sú to Volosi, z Maďarska zasa Kerekes band a za Slovensko Zuzka Homolová a Trojka. Znalci opery iste ocenia vystúpenie sólistky Katice Illényi, ktorú bude sprevádzať komorný orchester Capella Istropolitana. Okrem klasiky však táto „zaslúžilá umelkyňa Maďarska“ (áno, čítate správne, naši susedia sa vrátili k titulom, ktoré u nás oprávnene obhajuje aj pani Marína Kráľovičová ako národná umelkyňa) predstaví aj známe šansóny Edit Piaf. Vpravde višegrádska džezová formácia sa predstaví v Šamoríne, takže tento festival už prekračuje hranice Bratislavy.

Program festivalu.Program festivalu. (Maďarský inštitút)

Podrobný program nájdete v Literárnom týždenníku z 23. mája, kde je zároveň celá veľká dvojstrana venovaná maďarským básnikom ospevujúcim Dunaj. Znalcov iste zaujme Smrekov preklad básne Sándora Petöfiho „Z diaľky“.

Ponuka je pestrá, iste si vyberie každý, nielen obyvateľ nášho hlavného mesta, ale aj návštevníci. Tak do toho, viac ako susedia!

 

Podobné články

MOTÍV ATENTÁTNIKA PREKVAPUJÚCI!

Ale len pre toho, kto nepozná históriu. Veď aj preto zlyhali „preventívci“ ochranky, pretože atentátnik nezodpovedá profilu SÚČASNÉHO útočníka!!! Ale perfektne zodpovedá profilu, ku ktorému

FEMINIZMUS AKO TRETIE ZLO

Čo môže byť symbolickejší dar k vlastnému jubileu, než keď si autor aj sám venuje dho pripravovanú novú knihu. Gustáv Murín, oslávil svoje 65-te narodeniny