BANJA LUKA – európske centrum literatúry

Festival A

Tretí septembrový víkend prebehlo v hlavnom meste Republiky Srpskej (Bosna a Hercegovina) Banja Luke už 7. Medzinárodné stretnutie s účastníkmi z Bulharska, Čiernej Hory, Francúzska, Kanady, Kosova, Macedónska, Maďarska, Srbska, Slovinska a Slovenska.

Festival B

Vďaka jedinému slovenskému delegátovi, Gustávovi Murínovi, pri otváracom ceremoniáli zazneli aj verše o poézii od Miroslava Válka zo zbierky „Slovo“.

Slovo - Válek, obálka
Slovo – Válek, obálka

Slovo - Válek

Miestnych vybraných básnikov viedol predseda Asociácie spisovateľov Republiky Srpskej, Predrag Bjelošević. Pre nás je poučné, že väčšina účastníkov boli buď literáti píšuci v daných krajinách po srbsky, alebo prekladatelia zo srbčiny.

Spoločné foto
Spoločné foto

Podobné články

Piešťanský literárny okruh 2024

Môj už tradičný tvorivý pobyt v Domove Ivana Stodolu v Piešťanoch, ktorý vzorne vedie a udržiava Literárny fond, som už opäť tradične využil na stretnutie