Prof. Michal Kolesár, PhD. – učí ekonómiu na univerzite v Princetone

Prof. Michal Kolesár, PhD. (nar. 1986). Prvýkrát na seba upozornil ako úspešný riešiteľ Matematických olympiád organizovaných ešte komunistickým režimom. Ako stredoškolák sa dostal do Írska, najskôr ako výmenný študent, no nakoniec zostal a vyštudoval strednú školu v Dubline. Už vo veku 30 rokov začal učiť na prestížnych univerzitách v Princetone i MIT. Vyštudoval matematiku a ekonómiu na írskej Trinity College Dublin a na americkom Harvarde. Prispelo k tomu to, že ako stredoškolák bol na výmennom pobyte v Írsku, kde si urobil aj maturitu. A keď sa potom prihlásil na desať univerzít v USA, u piatich uspel. Venuje sa ekonometrii, odvetviu používajúcemu matematické metódy na opísanie hospodárskych systémov.

 

Vzdelanie:

Trinity College Dublin, B.A. v odbore matematika a ekonómia 2004–8

Harvardská univerzita, A.M. v ekonómii máj 2011

Harvardská univerzita, Ph.D. v ekonómii 2008–13

Postdoctoral Associate, Yale University, Cowles Foundation, august 2013 – január 2014

Hosťujúci odborný asistent, Massachusetts Institute of Technology, Department of Economics, september 2016 – jún 2017

Katedra ekonómie a škola Woodrowa Wilsona feb 2014 – jún 2018

Katedra ekonomiky júl 2018 – jún 2020

Odborný asistent na Princetonskej univerzite od februára 2014 do júna 2020

Profesor, Princetonská univerzita, Katedra ekonómie, júl 2020 –

 

Ocenenia:

Čestné uznanie absolventa ekonomického klubu za vynikajúce vyučovanie (2018, 2017)

Ocenenie najlepšieho pridruženého editora časopisu Journal of Econometrics, 2023

 

Iné akademické aktivity:

Člen Rady redaktorov, American Economic Journal: Applied Economics, 2022 –

Pridružený redaktor, Econometrica, 2022

Pridružený redaktor, Journal of Econometrics, 2022 –

Pridružený redaktor, The Econometrics Journal, 2021 –

Zástupca redaktora, Quantitative Economics,, 2020 –

Na Princetone sa už vypracoval na funkciu profesora na skúšobnú dobu šesť až osem rokov, po ktorej môže na základe sumárneho hodnotenia dostať až „definitívu“, teda „tenure“ so všetkými z toho vyplývajúcimi aj sociálnymi istotami. Tým, že sa dostal do profesorských kruhov (tí majú aj zvláštnu klubovňu a reštauráciu), získava kontakty na svetové kapacity ako Christopher Sims (nositeľ Nobelovej ceny z roku 2011), Angus Deaton (nositeľ Nobelovej ceny z roku 2015), alebo Alan Krueger (poradca prezidenta Baracka Obamu). Jeho dve najcitovanejšie štúdie sa venujú tomu, ako sa dá zmerať presnosť odpovede na nejakú ekonomickú otázku. Ich podstatu vysvetlil v rozhovore pre týždenník Trend (red. Michal Lehuta, 14.11.2016): „… Dajú sa porovnať jednotlivé štáty USA s rôznou výškou minimálnej mzdy a z toho zisťovať ekonomické vplyvy. Napríklad, že štáty s vyššou minimálnou mzdou majú vyššiu nezamestnanosť alebo vyššie príjmy. Z toho sa dajú potom vyvodiť nejaké argumenty, čo by mala vláda robiť. Ale aby sme vedeli, ako presne sme tento vzťah zistili, treba na to interval spoľahlivosti či štandardnú odchýlku. To je však celkom zložité a moje články sa venujú práve tomu, ako to správne vypočítať. Moje metódy potom iní vedci používajú vo svojom empirickom výskume.“

 

 

Zdroje:

https://www.princeton.edu/~mkolesar/kolesarm-cv.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Michal_Koles%C3%A1r

https://www.trend.sk/spravy/zavratna-kariera-ma-30-uci-princetone-mit

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články