Klub priateľov srbskej kultúry s novými členmi i plánmi

Dňa 21. 2. 2019 privítal veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku, Prof. Dr. Momčilo Babić, v Diplomatickom salóniku hotela Devín v Bratislave členov zakladajúceho Výboru Klubu. Klub si vzal za svoj cieľ napomáhať vzájomnej kultúrnej, ale aj vedeckej, výmene medzi Srbskom a Slovenskom a iniciovať užšie kontakty v uvedených oblastiach. Prítomní boli Doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. (guvernér Národnej banky Slovenska), Prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. (významný farmaceutický chemik, bývalý poslanec NR SR a bývalý rektor Univerzity Komenského). Prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc. (významný botanik a bývalý rektor Univerzity Komenského), PaedDr. Miroslav Bielik (predseda Spolku slovenských spisovateľov), Miroslav Demák (literát, prekladateľ, novinár a vydavateľ rodom z Vojvodiny) a Dr. Gustáv Murín, PhD. (vedec a spisovateľ), ktorý Výbor Klubu koordinuje. Počas tohto srdečného stretnutia prispeli prítomní členovia Výboru návrhmi na prizvanie ďalších významných osobností k tomuto ušľachtilému cieľu i námetmi na spoločnú činnosť. Pán veľvyslanec, Prof. Dr. Momčilo Babić, túto iniciatívu privítal a prisľúbil jej plnú podporu.

Zakladatelia Klubu
Zakladatelia Klubu

Dňa 8. 4. 2019 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Klubu s doplneným počtom členov.

 

Obed 8.4.2019
Obed 8.4.2019
Spoločné foto, 8.4.
Spoločné foto, 8.4.

Aktivity Klubu presiahli hranice Slovenska a stali sa súčasťou aj prezentácie našich krajanov na Slovesnej jari v Martine organizovanej 4.6. 2019 Spolkom slovenských spisovateľov v spolupráci s Maticou slovenskou. Na Galavečere za medzinárodnej účasti predstavil v bloku venovanom našim krajanom vo Vojvodine predseda Klubu, Dr. Gustáv Murín, zoznam vážených členov a načrtol plány jeho pôsobenia. Slávnostnému večeru boli prítomní aj títo členovia Klubu: PaedDr. Miroslav Bielik (predseda Spolku slovenských spisovateľov), MUDr. Mojmír Vrlík, CSc. (honorárny konzul Srbska na Slovensku) a Miroslav Demák (literát, prekladateľ, novinár a vydavateľ rodom z Vojvodiny). Posledne menovaný moderoval záverečnú tretinu programu venovanú práve slovenskej literatúre vo Vojvodine a tiež lužickosrbskej literatúre.

Dňa 28. 11. 2019 privítal veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku, Prof. Dr. Momčilo Babić, na pôde veľvyslanectva členov Klubu a ďalších hostí. Cieľom bolo zhodnotiť doterajšiu činnosť Klubu a prediskutovať plány na nadchádzajúci rok 2020. Z členov Klubu boli prítomní Doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. (ex-guvernér Národnej banky Slovenska), Prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. s manželkou (významný farmaceutický chemik, bývalý poslanec NR SR a bývalý rektor Univerzity Komenského), Prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc. (významný botanik a bývalý rektor Univerzity Komenského), Miroslav Demák (literát, prekladateľ, novinár a vydavateľ rodom z Vojvodiny), Dr. Gustáv Murín, PhD. (vedec a spisovateľ, predseda Klubu), PhDr. Ľuboslav Moza (teoretik výtvarného umenia a významný galerista), Drahoš Daloš (folklorista), Stane Ribič (predseda Spolku Srbov na Slovensku) a Mgr. art. Milina Sklabinski, PhD. (bývalá riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade a súčasná pracovníčka Úradu pre zahraničných Slovákov).

Večera u Veľvyslanca I
Večera u Veľvyslanca I
Večera u Veľvyslanca II.
Večera u Veľvyslanca II.
Večera u Veľvyslanca III.
Večera u Veľvyslanca III.

Dňa 22. januára 2020 bola pri vchode do Galérie Slovenského rozhlasu v Bratislave odhalená busta Nikolu Teslu. Tento akt zbližujúci srbský a slovenský národ vyšiel z iniciatívy Spolku Srbov na Slovensku v spolupráci so Srbským kultúrno-informačným centrom. Záštitu nad podujatím prevzalo veľvyslanectvo Srbskej republiky na Slovensku a na podnet Klubu priateľov srbskej kultúry aj ministerka kultúry SR, pani Ľubica Laššáková.

Busta N. Teslu
Busta N. Teslu

Pandemická situácia utlmila činnosť Klubu, ale napriek tomu bolo o čom diskutovať s ministrom zahraničných vecí Srbskej republiky Nikolom Selakovićom, ktorý sa  28. októbra 2021 za prítomnosti pána veľvyslanca Prof. Dr. Momčilo Babića na pôde veľvyslanectva stretol s vybranými členmi Klubu. Práve kvôli pandemickým opatreniam bol počet prítomných limitovaný, ale to preklenula družná atmosféra, v ktorej predseda KPSK Dr. Gustáv Murín predstavil pánovi ministrovi v stručnosti činnosť Klubu. Do srdečnej debaty prispeli aj ďalší členovia KPSK – Dr. Anton Hrnko (poradca predsedu NR SR), MUDr. Mojmír Vrlík, CSc. (honorárny konzul Srbska na Slovensku), doc. Ing. Pavol Konštiak, CSc. (predseda predstavenstva a vice-prezident Zväzu obchodu SR, honorárny konzul Filipín), Stane Ribič (predseda Spolku Srbov na Slovensku), Mgr. Róbert Matejovič (šéfredaktor časopisu Dimenzie) a Jozef Turčány (bol dve volebné obdobia primátor Turč. Teplíc, ktorý má veľkú zásluhu na uzatvorení Zmluvy o družbe so srbským mestom Arandjelovac). S potešením prijali pozvanie pána ministra pre delegáciu KPSK, ktorá by na budúci rok mala navštíviť vybrané miesta Srbska a oboznámiť sa tak s možnosťami prezentácie slovenskej kultúry v tejto nám spriatelenej krajine a naopak srbskej kultúry u nás.

SrbKlub, debata 1
SrbKlub, debata 1
SrbKlub, debata 2
SrbKlub, debata 2
SrbKlub, debata 3
SrbKlub, debata 3

Činnosť Klubu tak medzičasom získala nielen nových členov (akými sú Milan Materák, bývalý riaditeľ TV, dramaturg v rozhlase, vysokoškolský učiteľ a prekladateľ zo srbčiny; PaedDr. Boris Brendza, nový predseda Spolku slovenských spisovateľov; doc. PhDr. Michal Babiak, CSc., docent estetiky, režisér, dramatik a prekladateľ zo srbčiny; Dr. Zdeno Cho, pod jeho vedením boli v rámci Slovak Aid úspešne realizované projekty s Srbsku; RNDr. Pavol Demeš, prvý slovenský minister zahraničných vecí a ďalší), ale aj nový impulz…

Podobné články

Panoráma dunajského nábrežia

Prechádzka po bratislavskom moste SNP ponúka pozoruhodné pohľady. Napríklad na Hrad. Na rastúcu štvrť mrakodrapov. Prístavisko je plné, čo je dobrá správa, pretože takto príde

Beladice – kaštieľ a park sôch

Do Beladíc ma priviedla beseda s miestnymi čitateľmi, o účasť ktorých sa mimoriadne zaslúžil pán starosta PhDr. Mário Žáčik. Dávnejšie totiž spisovateľskú návštevu nemali, o