Klub priateľov srbskej kultúry s novými členmi i plánmi

Dňa 21. 2. 2019 privítal veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku, Prof. Dr. Momčilo Babić, v Diplomatickom salóniku hotela Devín v Bratislave členov zakladajúceho Výboru Klubu. Klub si vzal za svoj cieľ napomáhať vzájomnej kultúrnej, ale aj vedeckej, výmene medzi Srbskom a Slovenskom a iniciovať užšie kontakty v uvedených oblastiach. Prítomní boli Doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. (guvernér Národnej banky Slovenska), Prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. (významný farmaceutický chemik, bývalý poslanec NR SR a bývalý rektor Univerzity Komenského). Prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc. (významný botanik a bývalý rektor Univerzity Komenského), PaedDr. Miroslav Bielik (predseda Spolku slovenských spisovateľov), Miroslav Demák (literát, prekladateľ, novinár a vydavateľ rodom z Vojvodiny) a Dr. Gustáv Murín, PhD. (vedec a spisovateľ), ktorý Výbor Klubu koordinuje. Počas tohto srdečného stretnutia prispeli prítomní členovia Výboru návrhmi na prizvanie ďalších významných osobností k tomuto ušľachtilému cieľu i námetmi na spoločnú činnosť. Pán veľvyslanec, Prof. Dr. Momčilo Babić, túto iniciatívu privítal a prisľúbil jej plnú podporu.

Zakladatelia Klubu
Zakladatelia Klubu

Dňa 8. 4. 2019 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Klubu s doplneným počtom členov.

 

Obed 8.4.2019
Obed 8.4.2019
Spoločné foto, 8.4.
Spoločné foto, 8.4.

Aktivity Klubu presiahli hranice Slovenska a stali sa súčasťou aj prezentácie našich krajanov na Slovesnej jari v Martine organizovanej 4.6. 2019 Spolkom slovenských spisovateľov v spolupráci s Maticou slovenskou. Na Galavečere za medzinárodnej účasti predstavil v bloku venovanom našim krajanom vo Vojvodine predseda Klubu, Dr. Gustáv Murín, zoznam vážených členov a načrtol plány jeho pôsobenia. Slávnostnému večeru boli prítomní aj títo členovia Klubu: PaedDr. Miroslav Bielik (predseda Spolku slovenských spisovateľov), MUDr. Mojmír Vrlík, CSc. (honorárny konzul Srbska na Slovensku) a Miroslav Demák (literát, prekladateľ, novinár a vydavateľ rodom z Vojvodiny). Posledne menovaný moderoval záverečnú tretinu programu venovanú práve slovenskej literatúre vo Vojvodine a tiež lužickosrbskej literatúre.

Dňa 28. 11. 2019 privítal veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku, Prof. Dr. Momčilo Babić, na pôde veľvyslanectva členov Klubu a ďalších hostí. Cieľom bolo zhodnotiť doterajšiu činnosť Klubu a prediskutovať plány na nadchádzajúci rok 2020. Z členov Klubu boli prítomní Doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. (ex-guvernér Národnej banky Slovenska), Prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. s manželkou (významný farmaceutický chemik, bývalý poslanec NR SR a bývalý rektor Univerzity Komenského), Prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc. (významný botanik a bývalý rektor Univerzity Komenského), Miroslav Demák (literát, prekladateľ, novinár a vydavateľ rodom z Vojvodiny), Dr. Gustáv Murín, PhD. (vedec a spisovateľ, predseda Klubu), PhDr. Ľuboslav Moza (teoretik výtvarného umenia a významný galerista), Drahoš Daloš (folklorista), Stane Ribič (predseda Spolku Srbov na Slovensku) a Mgr. art. Milina Sklabinski, PhD. (bývalá riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade a súčasná pracovníčka Úradu pre zahraničných Slovákov).

Večera u Veľvyslanca I
Večera u Veľvyslanca I
Večera u Veľvyslanca II.
Večera u Veľvyslanca II.
Večera u Veľvyslanca III.
Večera u Veľvyslanca III.

Dňa 22. januára 2020 bola pri vchode do Galérie Slovenského rozhlasu v Bratislave odhalená busta Nikolu Teslu. Tento akt zbližujúci srbský a slovenský národ vyšiel z iniciatívy Spolku Srbov na Slovensku v spolupráci so Srbským kultúrno-informačným centrom. Záštitu nad podujatím prevzalo veľvyslanectvo Srbskej republiky na Slovensku a na podnet Klubu priateľov srbskej kultúry aj ministerka kultúry SR, pani Ľubica Laššáková.

Busta N. Teslu
Busta N. Teslu

Pandemická situácia utlmila činnosť Klubu, ale napriek tomu bolo o čom diskutovať s ministrom zahraničných vecí Srbskej republiky Nikolom Selakovićom, ktorý sa  28. októbra 2021 za prítomnosti pána veľvyslanca Prof. Dr. Momčilo Babića na pôde veľvyslanectva stretol s vybranými členmi Klubu. Práve kvôli pandemickým opatreniam bol počet prítomných limitovaný, ale to preklenula družná atmosféra, v ktorej predseda KPSK Dr. Gustáv Murín predstavil pánovi ministrovi v stručnosti činnosť Klubu. Do srdečnej debaty prispeli aj ďalší členovia KPSK – Dr. Anton Hrnko (poradca predsedu NR SR), MUDr. Mojmír Vrlík, CSc. (honorárny konzul Srbska na Slovensku), doc. Ing. Pavol Konštiak, CSc. (predseda predstavenstva a vice-prezident Zväzu obchodu SR, honorárny konzul Filipín), Stane Ribič (predseda Spolku Srbov na Slovensku), Mgr. Róbert Matejovič (šéfredaktor časopisu Dimenzie) a Jozef Turčány (bol dve volebné obdobia primátor Turč. Teplíc, ktorý má veľkú zásluhu na uzatvorení Zmluvy o družbe so srbským mestom Arandjelovac). S potešením prijali pozvanie pána ministra pre delegáciu KPSK, ktorá by na budúci rok mala navštíviť vybrané miesta Srbska a oboznámiť sa tak s možnosťami prezentácie slovenskej kultúry v tejto nám spriatelenej krajine a naopak srbskej kultúry u nás.

SrbKlub, debata 1
SrbKlub, debata 1
SrbKlub, debata 2
SrbKlub, debata 2
SrbKlub, debata 3
SrbKlub, debata 3

Činnosť Klubu tak medzičasom získala nielen nových členov (akými sú Milan Materák, bývalý riaditeľ TV, dramaturg v rozhlase, vysokoškolský učiteľ a prekladateľ zo srbčiny; PaedDr. Boris Brendza, nový predseda Spolku slovenských spisovateľov; doc. PhDr. Michal Babiak, CSc., docent estetiky, režisér, dramatik a prekladateľ zo srbčiny; Dr. Zdeno Cho, pod jeho vedením boli v rámci Slovak Aid úspešne realizované projekty s Srbsku; RNDr. Pavol Demeš, prvý slovenský minister zahraničných vecí a ďalší), ale aj nový impulz…

Podobné články

Piešťanský literárny okruh 2024

Môj už tradičný tvorivý pobyt v Domove Ivana Stodolu v Piešťanoch, ktorý vzorne vedie a udržiava Literárny fond, som už opäť tradične využil na stretnutie