Meteorológ RNDr. Miroslav Ondráš, CSc., stráži počasie sveta

Meteorológ RNDr. Miroslav Ondráš, CSc. (15. 7. 1953, Bratislava), sa po rokoch praxe doma i vo Švajčiarsku na tri a pol roka ocitol v africkej Ugande, kde sa podieľal na budovaní tamojšej meteorologickej služby. Po návrate domov popri práci pre slovenský Hydrometeorologický ústav stíhal budovať aj regionálny úrad Svetovej meteorologickej organizácie pre Európu. Pre Hospodárske noviny (red. Martina Lidinská) povedal: „Extrémna pracovná vyťaženosť v tom čase mi nedovolila venovať potrebný čas deťom a rodine, a tak som sa rozhodol v januári 2002 pracovať len v Ženeve, kam sa rodina za mnou presťahovala.“

V roku 2005 z postu sekretára The World Meteorological Organization spoluorganizoval v rumunskej Bukurešti konferenciu na tému „THE ROLE OF INSTRUMENTS IN THE EARTH OBSERVATION SYSTEMS“ .

Vďaka medzinárodnému uznaniu sa v roku 2007  Dr. Ondráš stal vedúcim divízie pre integrované pozorovacie systémy v ženevskej centrále Svetovej meteorologickej organizácie. Jeho tím má na starosti technickú koordináciu pozorovania počasia a jeho zmien na celom svete. Tak má pod palcom rozvoj a plánovanie globálneho pozorovacieho systému: Moje zamestnanie mi umožňuje ovplyvňovať celosvetové dianie v oblasti, za ktorú som zodpovedný. V každej krajine, kde pozorujete a meriate počasie, nájdete ,odtlačky’ svojej práce. Prostredníctvom 189 členských krajín a území vytvárame podmienky pre pozorovanie a meranie parametrov ovzdušia a vody napríklad z pozemných meteorologických staníc, lietadiel, balónov, ako aj bójí či lodí v moriach a oceánoch.“

Dr. Ondráš bol v roku 2010 zodpovedný za prípravu troch dôležitých podujatí v Helsinkách venovaných kvalitnejším meteorologickým prístrojom a pozorovacím metódam. Cieľom bol  vývoj technológií, prehodnotenie štandardných postupov v pozorovacej sieti a dohoda na budúcich prioritách a stratégiách, ktoré by mali zlepšiť globálny pozorovací systém svetovej organizácie.
Zamestnanie vo svetovej organizácii má prísne pravidlá. Dr. Ondráš prízvukuje (HN): „Vyžaduje si to poctivú a tvrdú prácu a neustále vzdelávanie sa.“

 

Zdroje:

http://hnonline.sk/svet/c1-46129090-slovak-strazi-pocasie-sveta

https://www.jma.go.jp/jma/en/Activities/qmws_2010/Abstract/AS201_Ondras.pdf

file:///C:/Users/Gusto/Downloads/bams-1520-0477-88_6_955.pdf

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

SLÁVNOSŤ pamätí seniorov

Už po štvrtýkrát sme sa v Obecnej záhrade v Rači zišli pri prezentácii tentoraz desiatej a jedenástej publikácie projektu OZ „Pamäti a spomienky“. Oslávencov, ich