Semerovo – príkladná dedina

Titulka

Semerovo je dedinka s 1 401 obyvateľmi ležiaca 20 kilometrov na východ od Nových Zámkov neďaleko obec Dvory nad Žitavou.

Veteráni
Veteráni

Koniec leta tam oslávili parádnou zábavou, kde nechýbala súťaž medzi deviatimi rôznymi typmi gulášu, pestrý kultúrny program, výstava naozaj pozoruhodných veteránov (aj s parádnou jazdou a pre záujemcov aj vyhliadkovou jazdou obcou), ručný kolotoč pre najmenších a aj klasické stánky, kde vynikal stánok s vzácnymi výrobkami zo šúpolia.

Folklórny program
Folklórny program
Folklórny program
Folklórny program
Folklórny program
Folklórny program

Zaujímavá bola debata s majiteľmi auto-veteránov, toľko zanietenia a obetavosti! Obdivuhodná dôslednosť v hľadaní pôvodných áut v dezolátnom stave, nesmierne investície času a peňazí. A to všetko pre potešenie návštevníkov takých podujatí, ako bol Deň obce Semerovo.

Prechádzka po obci ukazuje vzornú starostlivosť o občanov. Je tu pozoruhodne veľa detských ihrísk.

Detské ihrisko
Detské ihrisko

Zaujímavá je aj dekorácia námestia v strede obce zo starých poľnohospodárskych strojov.

Stroje v parku 1
Stroje v parku 1
Stroje v parku 2
Stroje v parku 2

Nechýba Dom služieb, zrejme stavaný ešte pred rokom 1989.

Dom služieb
Dom služieb

Ich 115 ročná Požiarna zbrojnica bola nedávno zrekonštruovaná a počas obecnej zábavy ju slávnostne otvorili.

Požiarna zbrojnica 1
Požiarna zbrojnica 1
Požiarna zbrojnica 2
Požiarna zbrojnica 2

Je tu aj neodmysliteľné futbalové ihrisko. Až na tie krtince a povrch tak nerovný, že tu musí byť umenie zvládnuť loptu a nezakopnúť.

Ihrisko 1
Ihrisko 1
Ihrisko 2
Ihrisko 2

V debate s miestnymi sme sa dozvedeli pozoruhodný paradox. Rómske osídlenie tu vraj bolo od prvopočiatku obce a sú to skutočne slušní a milí ľudia, ktorí tu majú veľmi pekné obydlia. Túto vzácnu rovnováhu však pred niekoľkými rokmi narušili štyri rodiny z Popradu, ktoré sa sem presťahovali do uvoľnených domov. A je pozoruhodné, ako sa vzápätí objavili klasické nešváry, ako je ich veselica v deň vyplácania dávok a problémy s dochádzkou, ale aj učením ich detí. Niektorí Semerovčania preto radšej vozia svoje deti do škôl v Nových Zámkoch…

Klasické domy
Klasické domy
Nové domy
Nové domy

Mimochodom, rekonštruovaný trojizbový dom tu vyjde na 75 tisíc eur, ale starší rodinný dom už za 21 tisíc eur.

Celkový dojem z obce je povznášajúci. Dedina prosperuje a je radosť sem zavítať. Majú aj pozoruhodne profesionálne spracovanú históriu obce (len zoznam padlých v I. svetovej vojne sa tu zbytočne opakuje). Veď prvé osídlenie tu datujú už od rímskych čias! Ráčte teda vstúpiť cez ich oficiálnu stránku aspoň na diaľku…

 

Pozoruhodnosti:

Najvzácnejšia pamiatka:  Rímsky kameň s torzom nápisu z roku 229 po Kristu z čias Marca Aurélia Severa Alexandra Zbožného:

Rímsky kameň s torzom nápisu z roku 229 po Kristu

Ďalšia vzácna pamiatka je prvá písomná zmienka o obci z roku 1210:

Prvá písomná zmienka o obci z roku 1210

Obec uložila posolstvo s dokumentmi o histórii, súčasnosti obce a Slovenska pre generácie v 22. a 23. storočí do základného kameňa novej zvonice a do Oblastného archívu v Nitre so sídlom v Ivanke pri Nitre.

Zaujímavosťou je kopec Hradište – Váraš, pôvodne asi keltská mohyla, sídlo Slovanov, kniežacie hradisko vyplienili starí Maďari, Tatári a Turci, vrátane osady.

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie postavili v barokovom slohu v roku 1712, bez veže na mieste pôvodného spustošeného. Kanonická vizitácia z roku 1780 spomína drevenú zvonicu so zvonom pri kostole, jej osud je neznámy, zvonicu ani pri rekonštrukciách kostola Semerovčania nepostavili.

Historická pečať je z roku 1775.

Židovský cintorín sa spomína už v roku 1777, je dôkazom existencie židovskej komunity, ktorá zanikla počas II. svet. vojny v koncentračných táboroch, umučeným rodákom manželom Buchingerovcom je venovaná pamätná tabuľa. Potomkovia židovských spoluobčanov zo Semerova žijú v USA, Kanade, Anglicku a Izraeli. Židovský cintorín pod patronátom obce bol obnovený a je udržiavaný od roku 1995. Medzi rarity cintorína patrí náhrobný kameň s odkazom pre budúcnosť a náhrobný kameň rabína Isaca Beuera pochovaného v r. 1852 vo veku 94 rokov, ktorého hrob pravidelne navštevujú prapravnuci rabíni z Londýna a USA.

Stará zvonica je z roku 1840 s tromi zvonmi, obnovená socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1836 a socha sv. Floriána z rokov 1866-68.

 

Podobné články

Príkladná sídlisková iniciatíva

Okrajové bratislavské sídlisko Krasňany je vlastne satelitným mestečkom. Vybudované bolo koncom 50-tych rokov ako Záhradné mestečko. Tu sa po prvýkrát použili vnútroblokové oddychové zóny –