Profesor MUDr. Jozef Bartunek, PhD. robí v Belgicku zázraky s ľudským srdcom

Profesor, MUDr. Jozef Bartunek, PhD. (1963, Senica). Po skončení štúdia začínal na IV. Internej klinike LF UK (1987-1998), odkiaľ prešiel na Cardiovascular center, OLV Ziekenhuis Aalst (Belgicko, od 2001), Tu sa vypracoval na špičkového kardiológa uznávaného na celom svete. Pre Hospodárske noviny povedal: „Vždy ma to ťahalo skúsiť niečo nové, zlepšovať sa, napredovať. Preto som hľadal možnosť zahraničného pobytu, poslal som desiatky listov so žiadosťou o študijný pobyt. Nakoniec som dostal pozitívnu odpoveď z Belgicka začiatkom roka 1992. Dostal som možnosť ísť na študijný pobyt do kardiovaskulárneho centra v Aalste.“ Dnes je úspešným kardiológom pôsobiacim na popredných pracoviskách v Belgicku a Holandsku, spolupracujúci s kardiologickými odborníkmi na celom svete. Aktívne vystupuje na medzinárodných konferenciách, predsedá odborným sekciám a publikuje odborné články. Jeho špecializáciou je intervenčná kardiológia a choroby zlyhania srdca. Venuje sa aj liečbe pacientov (Hosp. noviny): „Staráme sa o 90 lôžok, v práci nám pomáha viac ako 200 zdravotných sestier a technikov. Do roka prijmeme vyše osemtisíc pacientov a máme okolo 20-tisíc ambulantných pacientov.“ Jeho kolegami boli istý čas aj lekári zo Slovenska, či Česka (Hosp. noviny): „Je tu most, ktorý existuje a prispel k šíreniu dobrého mena našich lekárov v zahraničí.“

Získal tiež štipendium Fogarty International National Institutes of Health (NIH) a absolvoval výskumné štipendium zamerané na molekulárnu fyziológiu srdcovej hypertrofie a zlyhania na Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School (Boston, Massachusetts).

Jeho výskum a inovácie sú tiež podporené skúsenosťami z globálneho školiaceho programu, ktorý absolvoval v Stanford Biodesign so zameraním na riešenia zdravotníckych pomôcok založené na potrebách pacienta. Je hosťujúcim profesorom medicíny na Katolíckej univerzite v Leuvene v Belgicku. Bol ocenený cenou Leona Dumonta Belgickej kardiologickej spoločnosti. Publikoval viac ako 250 recenzovaných článkov, pôsobí ako redaktor viacerých kardiovaskulárnych časopisov a má skúsenosti so zakladaním firmy.

Zdroje:

http://hnonline.sk/svet/c1-38546730-slovak-co-robi-zazraky-s-ludskym-srdcom

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/docprof/LF_UK/Bartunek/H19_MUDr._Bartunek_-_Profesijny_zivotopis.pdf

https://www.mayoclinicproceedings.org/content/Bartunek

Podobné články

Piešťanský literárny okruh 2024

Môj už tradičný tvorivý pobyt v Domove Ivana Stodolu v Piešťanoch, ktorý vzorne vedie a udržiava Literárny fond, som už opäť tradične využil na stretnutie