Slovák, čo robí zázraky s ľudským srdcom

Doc. MUDr. Jozef Bartunek, PhD. (1963, Senica). Po skončení štúdia začínal na IV. Internej klinike LF UK (1987-1998), odkiaľ prešiel na Cardiovascular center, OLV Ziekenhuis Aalst (Belgicko, od 2001), Tu sa vypracoval na špičkového kardiológa uznávaného na celom svete. Pre Hospodárske noviny povedal: „Vždy ma to ťahalo skúsiť niečo nové, zlepšovať sa, napredovať. Preto som hľadal možnosť zahraničného pobytu, poslal som desiatky listov so žiadosťou o študijný pobyt. Nakoniec som dostal pozitívnu odpoveď z Belgicka začiatkom roka 1992. Dostal som možnosť ísť na študijný pobyt do kardiovaskulárneho centra v Aalste.“ Dnes je úspešným kardiológom pôsobiacim na popredných pracoviskách v Belgicku a Holandsku, spolupracujúci s kardiologickými odborníkmi na celom svete. Aktívne vystupuje na medzinárodných konferenciách, predsedá odborným sekciám a publikuje odborné články. Jeho špecializáciou je intervenčná kardiológia a choroby zlyhania srdca. Venuje sa aj liečbe pacientov (Hosp. noviny): „Staráme sa o 90 lôžok, v práci nám pomáha viac ako 200 zdravotných sestier a technikov. Do roka prijmeme vyše osemtisíc pacientov a máme okolo 20-tisíc ambulantných pacientov.“ Jeho kolegami boli istý čas aj lekári zo Slovenska, či Česka (Hosp. noviny): „Je tu most, ktorý existuje a prispel k šíreniu dobrého mena našich lekárov v zahraničí.“

Zdroj: http://hnonline.sk/svet/c1-38546730-slovak-co-robi-zazraky-s-ludskym-srdcom

Podobné články

Statočný policajt Ján Kaľavský

V tejto databáze sme doteraz uvádzali samých úspešných Slovákov a Slovensky vo svete. Žiaľ, odkedy sa k moci dostala koalícia zla vedená psychicky labilným Matovičom, začínajú odchádzať do

Marcinko

„Tvrdý bojovník“ Marcinko

Ďalším Slovákom, ktorý sa presadil v ďalekom svete bol Richard „Dick“ Marcinko (* 21. november 1940, Lansford, Pensylvánia, USA – † 25. december 2021). Najviac