Tretia slávnosť v Obecnej záhrade v Rači

TAKTO SME PREDSTAVILI 7-mu a 8-mu publikáciu, ktoré v našom dlhodobom projekte pomáhajú zachovať pamäti našich seniorov vďaka dobrovoľníkom v OZ Pamäti a Spomienky.

Slávnosť uvádzala referentka kultúry Katarína Dobiášová:

Bez podpory MČ Rača a OZ sv. Jozefa by sme až sem nedokázali našu dobrovoľnícku misiu na záchranu pamäti národa napĺňať. Za to sme sa v mene nášho OZ Pamäti a Spomienky poďakovali.

Nové publikácie uviedol do života starosta MČ Rača, pán Michal Drotován, a aj členky Muzeálneho spolku.

Krstenie zaznamenal člen OZ Pamäti a Spomienky, Zdeno Cho.

Pani Wurflová vo svojom ďakovnom príhovore dokonca zaveršovala: „Tu som sa narodila, tu som sa aj narobila…“

Hovorí pani Wurflová

Pán starosta obom dámam zagratuloval.

Starosta gratuluje pani Wurflovej.

Keďže jedna z publikácií mapuje pestrý život legendy tejto štvrte spontánnu „homage“ (oslavný príhovor) na počesť pani Anny Wurflovej predstavila rovnako legendárna lokálna autorka, pani Dobroslava Luknárová.

Hovorí pani Luknárová

Na záverečnom fotení prirodzene vynikla vysoká postava pána vicestarostu Pajdlhausera.

Oslava mala do tretice výnimočný úspech. Pani Žuffovej prišli zagratulovať jej súrodenci až z Oravy, sprevádzal ju aj vnuk. Výtlačky knižky o živote pani Wurflovej sa okamžite rozchytali a tak sa chystá dotlač…

Podobné články