Beseda v galérii

Moja beseda v galérii Šlachta v Trnave bola asi najdramatickejšia z tých stoviek doteraz absolvovaných. Márne som včas vyrazil – na D1 kvôli 20 kilometrov vzdialenej havárii stáli autá už na nájazde na diaľnicu na Zlatých pieskoch. Ešte som v poslednej chvíli stihol včas odbočiť na Senec, ale tam to bolo rovnaké, autá stáli. Tak som sa dostal na odbočku späť do mesta a vyrazil cez Raču na Pezinok, ale tam som uviazol v ďalšej kolóne. Bolo to beznádejné, ale z galérie ma ubezpečili, že čitatelia čakajú. Vytrvalci totiž odmietli odísť, k čomu vraj napomohlo aj skvelé tam podávané víno 🙂

Tak som (vyraziac na cestu o 17:00) namiesto o 18:00 do Trnavy dorazil o 19:15. Našťastie vytrvalci vytrvali (medzi nimi môj dávny priateľ a prominentný organizátor kultúry v Piešťanoch, Martin Valo) a osobne ma privítal majiteľ galérie, Ing. Norbert Šlachta.

 

   Tak som mohol prítomným predstaviť všetky štyri moje tohtoročné nové tituly:

1. Táto kniha nadväzuje na knihu „Návod na dlhovekosť“, kde autor zmapoval základné informácie o tom prečo starneme a ako sa s tým vysporiadať. Odvtedy veda pokročila, ako som to dokumentoval v pravidelnej rubrike „Laboratórium“ v mesačníku Slovenské pohľady od roku 2012 do roku 2021. Nájdete tu najnovšie poznatky o vplyve našich stravovacích návykov na zdravie, prekvapujúce poznatky o jednotlivých potravinách, povzbudenie pre kávičkárov, varovania odborníkov k medializovaným „dobrým“ radám v módnych trendoch stravovania a prevencie, paradoxy cvičenia a návod na cvičenie v posteli, alternatívnu náhradu joggingu, nový pohľad na liečiteľstvo, to podstatné o zdravom spánku, ale aj o návrate určitých chorôb a ich prevencii, o liečivých účinkoch marihuany i historickom optimizme pandemických hrozieb. A to všetko okorenené kuriozitami zo sveta vedy, o ktorých sa nedozviete nikde inde…

9. LAB-book, obálka

2. Retro-román o tom, ako sa mladí ochrancovia Prírody a našich vzácnych dejín stali v súboji s komunistickou mocou napokon vodcami Nežnej revolúcie. A ako ich tá revolúcia zomlela…

Ide o príbeh mladého vedca, ktorý sa ako dopisovateľ vplyvných novín, pokúsi zmapovať súboj mladých ochrancov Prírody s komunistickou byrokraciou. Tá vo svojej neomylnosti dokáže obhajovať aj čisté nezmysly. Takým nezmyslom je likvidácia historického cintorína uprostred Hlavného mesta, čím by sa navždy vymazala pamäť o tých, čo sa o toto mesto a krajinu v minulosti zaslúžili. Ako dôkaz chystaných škôd je tento príbeh prekladaný krátkymi osudmi, ktoré sa skrývajú za náhrobnými kameňmi tých najzaslúžilejších obyvateľov tohto mesta. Už samotné tieto „osudy v kameni“ sú nesmierne zaujímavé a tiež dramatické. Príbeh mladého dopisovateľa sa však tiež zdramatizuje, keď v odvete za ochranárske protesty sú najaktívnejší ochranári vypočúvaní tajnou políciou ŠtB, a on sám sa ocitne na Krajskej prokuratúre, ako podozrivý. Ako záchrana prichádzajú novembrové udalosti roku 1989 a v nich sa opäť ocitajú všetci predošlí aktéri záchrany historického cintorína. A tak nastávajú nové drámy, z ktorých samotných je dnes už história…

OSUDY, obálka

3. Táto kniha nie je ďalším historickým elaborátom na danú tému. Je to unikátna kronika osobných príbehov v rámci dramatických historických udalostí, ktoré v súčte vydávajú na epos o tom, ako sa v pôrodných bolestiach svetovej vojny a vlastnej krvi rodil moderný slovenský národ. Osobné príbehy sú tu zaznamenané a prerozprávané z autentických zdrojov citovaných z 25 kníh a 55 článkov. Kniha mapuje Povstanie po dňoch a na každý je tu jeden výnimočný príbeh, či ľudský osud. To všetko rámcované známymi historickými udalosťami k danému dňu. Prelína sa tu tak unikátnym spôsobom obecná história s osobnými dejinami.

V tomto diely sa čitateľ dozvie kto a čo viedlo k Slovenskému národnému povstaniu až po jeho prvé dni plné chaosu, nedorozumení, ale aj enormného nadšenia a nádejí…

 

Obálka SNP I.

4. Unikátna encyklopédia o slovenskom podsvetí v rokoch 1990 – 2021 vychádza pod názvom „Mafia na Slovensku – stručné dejiny zla“. Tento diel opisuje „Obete a udalosti mafiánskeho vyčíňania“ doplnené o „Kto bol kto v slovenskom podsvetí“. Na viac ako 200 stranách hutného textu nájdete všetko, čo autor 20-tich kníh s mafiánskou tematikou a série TV-dokumentov o slovenskej mafii vyčítal z 32 knižných a 2 172 časopiseckých, novinových a internetových položiek (ich kompletný zoznam nájdete v elektronickej verzii knihy). Je to drsné, ale poučné čítanie…

Následná debata sa, na moje potešenie, sústredila najmä na tretiu z týchto kníh. Je to totiž moja „srdcovka“, na ktorú som sa chystal (celkom vážne) od svojich 15-tich rokov, kedy som na prvé povstalecké príbehy po prvý krát narazil.

Vďaka domáckej atmosfére bola však, napriek závažnosti tém, príležitosť aj na úsmev a vtip.

 

   Medzi tými vytrvalcami vynikla zvlášť pani, s čarovným krstným menom Narciska: tá prišla na danú večernú hodinu nedopatrením už deň pred tým, na daný večer prišla včas, ale ja som meškal, tak prišla do tretice, keď už som naozaj dorazil. Prišla si pre knihu „Povstanie – 60 dní národa I.“, ako uctenie jej otca, ktorý v SNP bojoval. Ďakujem, dojalo ma to:

 

Nakoniec sme nehovorili len o mojich knihách, ale aj o tom krásne, čo nás obklopovalo vďaka vzácne blízkemu vzťahu pána galeristu Norberta Šlachtu a fotografa Fedora Nemca, ktorého obrazy dokáže práve štúdio tejto galérie predstaviť pomocou unikátnej reprografickej technike v spolupráci s vybraným umelcom.

Bolo mi potešením a teším sa na zase niekedy dovi-dopo…

Gustáv Murín

Podobné články

Príkladná sídlisková iniciatíva

Okrajové bratislavské sídlisko Krasňany je vlastne satelitným mestečkom. Vybudované bolo koncom 50-tych rokov ako Záhradné mestečko. Tu sa po prvýkrát použili vnútroblokové oddychové zóny –