Ján Koniarek – zakladateľ novodobej slovenskej plastiky začínal v Srbsku

Ján Koniarek (* 30. január 1878, Voderady – † 4. máj 1952, Trnava) bol slovenský sochár, jeden zo zakladateľov novodobej slovenskej plastiky.

Študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Budapešti. Na podnet svojho učiteľa navštevoval aj umelecké školy v Ríme. Po návrate do Pešti študoval na tamojšej akadémii v majstrovskej škole svojho krajana profesora Alojza Štróbla. V rokoch 1902-1904 dokončil svoje štúdiá u profesora W. von Rumanna na akadémii v Mníchove. Na základe priateľstva so srbskými študentmi odišiel do národne slobodného Srbska. Spočiatku učil na strednej škole v meste Čačak, neskôr na Výtvarnej škole v Belehrade. V Srbsku používal meno Jovan Koniarik. Bol vyhľadávaný sochár portrétista. V rokoch 1908 až 1914 bol portrétistom kráľovského dvora v Belehrade. Veľká časť jeho diel bola zničená počas I. svetovej vojny a sám musel odísť na front. Aj preto sa o jeho sochárskej aktivite v Srbsku vie málo.

Po roku 1918 sa usadil v Trnave kde mal i ateliér, tu žil až do svojej smrti. Od návratu na Slovensko si mnoho sľuboval, ale nízke spoločenské pomery a manipulácia v konkurzoch ho priviedli k stiahnutiu sa do úzadia. Meno Jána Koniarka nesie na jeho počesť Galéria Jána Koniarka v Trnave, kde sa nachádza i časť autorovho diela v stálej expozícii.

 

Zdroje:

http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Koniarek

https://www.trnavskyhlas.sk/c/6795-sochar-jan-koniarek-bol-to-pravy-umelec-stvoreny-bohom/

https://beliana.sav.sk/heslo/koniarek-jan

Ján Koniarek bol zakladateľom slovenského moderného sochárstva

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články