JUDr. SOŇA AJINI, LLM. uspela ako právnička na Cypre

 

JUDr. SOŇA AJINI, LLM. (9. 9. 1979, Košice) ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela na Slovensku. V roku 2003 získala magisterský titul z práva a v roku 2005 získala akademický titul doktor práv, pričom jej hlavným predmetom je medzinárodné právo.

Ako píše novinárka Ľuba Hargašová (rozhovor s pani Soňou Ajini TU): „Dva roky po vysokej škole obhájila doktorát a chcela sa pustiť do práce, lenže osud jej udal iný smer. Na lodi, ktorá z Cypru – ostrova Afrodity – mierila do Izraela, sa zoznámila s mladým, atraktívnym Cyperčanom. Bolo to osudové stretnutie, plavba loďou sa skončila a oni sa stále mali o čom rozprávať, neskôr nasledovali listy a telefonáty. (V tom čase ešte neexistovali e-maily ani SMS-ky). Sedem rokov trval ich vzťah na diaľku, až sa mladá právnička rozhodla presťahovať za námorným inžinierom na Cyprus. So slovenským diplomom nebolo možné venovať sa svojmu povolaniu. Musela opäť študovať.“

V roku 2014 získala titul LLM v odbore námorné právo na Londýnskej univerzite. Na základe svojho profesionálneho mnohoročného pracovného zázemia a skúseností sa zaoberala právnym poradenstvom a poskytovaním právnych služieb v rôznych prípadoch vrátane obchodných, zmluvných, podnikových, bankových, námorných a finančných aspektov, ako aj úspešného vymáhania dlhu, fúzií a akvizícií, arbitrážne riešenie sporov a komplexnú reštrukturalizáciu spoločnosti. Vypracovala a predložila právne stanoviská týkajúce sa viacerých otázok cyperského práva obchodných spoločností, pracovného práva a dodržiavania AML a ďalších.

V súčasnosti je zakladateľkou a výkonnou riaditeľkou cyperskej advokátskej kancelárie SONIA AJINI & CO LLC a cyperskej poradenskej praxe AJILEX LTD.  Je členkou cyperskej advokátskej komory a je držiteľkou rôznych odborných členstiev. Je tiež členkou predstavenstva rôznych cyperských spoločností a tajomníčkou spoločnosti ICLAIM, čo je interdisciplinárne centrum pre právo, alternatívne a inovatívne metódy, nezisková organizácia so sídlom na Cypre.

Okrem toho je tiež lektorkou modulu LLM v odbore námorné právo na University of Central Lancashire (Univerzite v centrálnom Lancashire – UCLan Cyprus). Do decembra 2023 Soňa bola osobitným zástupcom libérijského námorného registra na Cypre.

Pôsobí tiež ako právna poradkyňa českého veľvyslanectva v Nikózii v konzulárnych záležitostiach, ktoré jej postúpia vyššie uvedené veľvyslanectvo a veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nikózii.

Je predsedníčkou Spolku priateľstva Cyprus-Slovensko založeného v septembri 2023. Je tiež podpredsedníčkou cypersko-slovenskej podnikateľskej asociácie na Cypre. V roku 2011 bola zakladajúcou členkou, viceprezidentkou a riaditeľkou neziskovej spoločnosti Medzinárodnej asociácie lodnej dopravy a obchodu žien na Cypre (WISTA Cyprus).

Od roku 2011 do januára 2020 bola členkou predstavenstva cyperského arbitrážneho a mediačného centra a jeho generálnym tajomníkom, ako aj tajomníkom spoločnosti. Bola hovorkyňou na viacerých konferenciách, ktoré sa konali na Cypre a ktoré sa týkali obchodných, námorných a arbitrážnych otázok. Poskytla niekoľkých rozhovorov pre RTVS, ako aj denník Pravda o Cypre a jeho zákonoch a predpisoch. Soňa taktiež dostala od bývalého Vtedajší minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky p. Miroslava Lajčáka adresoval JUDr. Soni Ajini, LLM. ďakovný list za  dlhodobú pomoc, ktorú poskytuje Slovákom žijúcim na Cypre.

V roku 2019 získala Cenu Kivotos Golden Lady Award v kategórii podnikateľ. V rokoch 2021 a 2020 bola spoločnosťou allaboutshipping.co.uk zaradená medzi 100 najlepších žien v námornej doprave.

 

Zdroje:

CV in lettris

https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/657338-schrankove-firmy-cyprus-sa-zmenil-na-prisnu-krajinu-hovori-jedina-slovenska-advokatka-na-ostrove/

 

Spracoval: Gustáv Murín

 

Podobné články

SLÁVNOSŤ pamätí seniorov

Už po štvrtýkrát sme sa v Obecnej záhrade v Rači zišli pri prezentácii tentoraz desiatej a jedenástej publikácie projektu OZ „Pamäti a spomienky“. Oslávencov, ich

Piešťanský literárny okruh 2024

Môj už tradičný tvorivý pobyt v Domove Ivana Stodolu v Piešťanoch, ktorý vzorne vedie a udržiava Literárny fond, som už opäť tradične využil na stretnutie