Martin Prebudila kultivuje slovenčinu ako novinár a básnik v srbskej Vojvodine

Martin Prebudila (25. mája 1960, Obrenovac, Srbsko), žije a tvorí v Starej Pazove a pracuje v Novom Sade. Vyšlo mu sedem básnických zbierok, napísal dve knihy poviedok a dva romány.
Po maturite na gymnáziu v Starej Pazove vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade (1979-84). V rokoch 1983-84 vyučoval slovenský jazyk a literatúru na základnej škole v Novom Sade, 1985-86 bol turistickým sprievodcom v Belehrade, 1988-89 novinárom v týždenníku Hlas ľudu v Novom Sade, od 1989 je redaktorom kultúrnej rubriky slovenského vysielania novosadskej televízie.

Vyšlo mu sedem básnických zbierok: Dážď do tváre (Obzor, Nový Sad, 1983), Život na plejbek (Obzor, Nový Sad, 1987), Horeznačky (Obzor, Nový Sad, 1992), Namiesto kodicilu (Kultúra, Báčsky Petrovec, 2001), Takmer o ničom (Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec, 2010), Nezamkýnaj prázdny dom – výber básní: Ladislav Čáni (Ivan Krasko, Nadlak, 2010) Tri bodky v dvoch vytiach… (Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava, 2014) a Všetko je svetlo (Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava, 2020), ktorá v rovnakom znení predtým vyšla aj v preklade do srbčiny Ladislava Čániho pod názvom Sve je svetlost (Computech, Belehrad 2020).

Napísal aj dve knihy poviedok pre deti: Pozemšťan Milan a Vincent bez ucha (Kultúra, Báčsky Petrovec, 1996) a V Anninom sne črieda koní bdie (Slovenské vydavateľské centrum, Kultúra, Báčsky Petrovec, 2007).

Tiež dva romány, ktoré vyšli aj v preklade do srbčiny a rumunčiny: Rezervista bez rezervnej kože (Ivan Krasko, Nadlak, 2000), Rezervista bez rezervne kože – preložil Samuel Boldocký (Prometej, Novi Sad, 2003) a Ma, daj, nasmeši se… – po srbsky (Prometej, Nový Sad, 2007), No tak, usmej sa… – preložil Ladislav Čáni (Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec, 2012) a aj na Slovensku – No tak, usmej sa… (Vydavateľstvo slovenského spisovateľa, Bratislava 2019).

Vyšla mu aj zbierka krátkych poviedok Príbehy z čiernej skrinky (Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec, 2013).

Do srbčiny prekladá súčasnú slovenskú poéziu.

Je nositeľom Ceny Nového života za roky 2010 a 2015 a Zlatého odznaku KOS Srbska za rok 2018.

Od roku 2002 je zostavovateľom ročenky Pazovský kalendár.

Zdroje:

https://www.litcentrum.sk/autor/martin-prebudila/zivotopis-autora
https://slovackizavod.org.rs/literatura/osobnosti-slovenskeho-literarneho-zivota/martin-prebudila/
in lettris CV
Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

SLÁVNOSŤ pamätí seniorov

Už po štvrtýkrát sme sa v Obecnej záhrade v Rači zišli pri prezentácii tentoraz desiatej a jedenástej publikácie projektu OZ „Pamäti a spomienky“. Oslávencov, ich

Piešťanský literárny okruh 2024

Môj už tradičný tvorivý pobyt v Domove Ivana Stodolu v Piešťanoch, ktorý vzorne vedie a udržiava Literárny fond, som už opäť tradične využil na stretnutie