Milan Michal Harminc – najproduktívnejší architekt 20. storočia

Harminc, N. Smokovec
Harminc, N. Smokovec

Milan Michal Harminc (* 7. október 1869 Kulpín, Srbsko – † 5. júl 1964, Bratislava) bol jedným z najaktívnejších slovenských architektov. Patril k tzv. „prvej generácii slovenských architektov“. Ako projektant a staviteľ bol činný 65 rokov (1886 – 1951). Naprojektoval vyše 300 budov v Európe, z toho 171 na Slovensku. Postavil 108 kostolov (resp. chrámov) pre všetky konfesie. Narodil sa v Kulpíne pri Petrovci v Báčskej župe v Srbsku. V Kulpíne skončil základnú školu. Medzi rokmi 1881 a 1882 študoval na nemeckej škole v Buľkesi, teraz Maglić v Srbsku a v rokoch 1882 – 1883 na nemeckej akadémii v Novom Sade. Po absolvovaní Nemeckej obchodnej akadémie v Novom Sade pôsobil u svojho otca ako pomocník. Práve tu sa naučil rysovať staviteľské plány. Študoval stavebné konštrukcie ohľadom ktorých začal prezentovať vlastné nápady a riešenia.

 

Pripravil: G. Murín

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Michal_Harminc

Podobné články