MUDr. František Markhoth založil prvú verejnú lekársku školu v Uhorsku

MUDr. František Markhoth (* 1718, Chtelnica, † 1792 Eger, Maďarsko). Rod Markhothovcov siaha do počiatku 17. storočia do slovenského mestečka Chtelnica na úpätí Malých Karpát. V roku 1635 panovník povýšil niektorých členov rodu do zemianskeho stavu. V Chtelnici sa narodil jeden z ich potomkov František Markhoth – lekár, absolvent bolonskej univerzity. Po skončení štúdií v rokoch 1746-1758 pôsobil ako praktický lekár v Oradei (Rumunsko) a Egeri (Maďarsko). V roku 1769 založil spolu s J. D. Perliczym v rámci egerskej nemocnice prvú verejnú lekársku školu v Uhorsku (Schola medinicalis). Škola zanikla v roku 1774. František Markhoth v nej pôsobil ako riaditeľ. Popri teoretickej výučbe presadzoval aj praktickú časť. Venoval sa aj vedeckej a výskumnej práci. Podarilo sa mu objaviť liečivý účinok kamencových vôd. V Egeri ostal žiť až do smrti.

Eger hospital
Eger hospital

Na jeho osobu sa nezabudlo. Od roku 1960 sa v okresnej nemocnici v Egeri udeľovala vynikajúcim lekárom a pedagógom pamätná medaila Františka Markhota. Dnes táto nemocnica nesie jeho meno. Na pamiatku svojho rodáka v Chtelnici umiestnili pamätnú tabuľu, ktorá sa nachádza na vonkajšej stene bašty pálffyovského kaštieľa.

 

Zdroje:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/sa_nr_2016/sanr_pomocky/sanr_inventar_markhot_z_ivanky_pri_nitre_1842-1977.pdf

Slovenské osobnosti medicíny vo svete: 20. storočie

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

Piešťanský literárny okruh 2024

Môj už tradičný tvorivý pobyt v Domove Ivana Stodolu v Piešťanoch, ktorý vzorne vedie a udržiava Literárny fond, som už opäť tradične využil na stretnutie