Slovák, čo ako prvý dokázal vírusmi spôsobenú rakovinu

V rámci projektu „Slováci a svet“  predstavujeme vynikajúce slovenské osobnosti, ktoré sa presadili aj vo svete vedy. Dnes je to MVDr. Jozef Marek (* 19. marec 1868, Horná Streda – † 7. september 1952, Budapešť), ktorý sa vo svete preslávil ako veterinár, vedec a pedagóg.

Marek Jozef
Marek Jozef

Vychodil gymnázium v Prešove, v Budapešti študoval zverolekárstvo. Ako prvý objavil a popísal chorobu hydiny, ktorá je po ňom aj pomenovaná. Skúmaním tejto choroby začal svoju vedeckú kariéru aj bývalý predseda SAV a dlhoročný riaditeľ Virologického ústavu SAV, Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., ktorý si na Marka zaspomínal v Slovenských pohľadoch takto: „Po ašpirantúre ma zaujali génové manipulácie a to ma doviedlo na stáž do Institute for Animal Health v Houghtone, vo Veľkej Británii. Tam už som robil na onkogénnych vírusoch. Zhodou okolností na takom, ktorý objavil už v roku 1907 slovenský rodák Jozef Marek, podľa ktorého sa choroba hydiny volá Marekova choroba. Na nej bola aj vyvinutá prvá vakcína na svete a dodnes je používaná. A to ma nasmerovalo na moju životnú tému – onkogény.“

Marekova choroba je nákazlivá choroba kury domácej, ktorá sa prejavuje vznikom nádorov, postihnutím kože, očí alebo nervov s následným ochrnutím krídel alebo behákov. Jej klasická forma postihuje periférne nervy s následnou obojstrannou obrnou nôh.
Choroba je rozšírená po celom svete a prakticky vo všetkých chovoch sliepok. Väčšinou totiž prebieha bezpríznakovo, ale raz nakazené zviera je dlhodobo zdrojom infekcie. Choroba napadá zriedkavo aj prepelice a morky, ak sú chované v tesnej blízkosti. Iné zvieratá alebo človek sa nakaziť nemôžu.
Pôvodcom Marekovej choroby je vírus, presnejšie povedané DNA vírus patriaci medzi herpesvírusy. Tento vírus je vo vonkajšom prostredí veľmi odolný, v prachu, odpadnutom perí alebo v pôde výbehov prežije minimálne 5 mesiacov, výnimočne aj niekoľko rokov. Z dezinfekčných prostriedkov ho ničia formaldehyd a s nižšou účinnosťou tiež chlórové preparáty. Tento vírus a jeho patologické príznaky sú opísané v každej učebnici onkológie na svete, keďže MVDr. Jozef Marek, ako prvý na svete podrobne opísal vírusom vyvolané rakovinové bujnenie. Dovtedy boli príčiny rakoviny nejasné.

MVDr. Jozef Marek však tiež zaviedol moderné vyšetrovanie dobytka. Za svoju priekopnícku prácu obdržal čestné doktoráty univerzít v Utrechte, Lipsku, Hannoveri, Sofii a Budapešti. A na dôkaz, že ani on nebol doma prorokom, vyšla príležitostná známka s jeho portrétom k 200. výročiu veterinárskeho vzdelávania v Maďarsku. Maďarská pošta tiež vydala aj príležitostný poštový lístok s natlačenou známkou s jeho portrétom a príležitostnú obálku. Tento dlh aj iným našim svetoznámym, ale doma nepoznaným, rodákom by iste preklenul systematický záujem Matice slovenskej, ktorú v tejto úlohe nemá kto iný nahradiť.

 

Zdroj: Wikipédia a i.

Pripravil: G. Murín

Podobné články

Marcinko

„Tvrdý bojovník“ Marcinko

Ďalším Slovákom, ktorý sa presadil v ďalekom svete bol Richard „Dick“ Marcinko (* 21. november 1940, Lansford, Pensylvánia, USA – † 25. december 2021). Najviac

Slováci a svet – podnikatelia

Môj dlhoročný projekt vytvorenia databázy najúspešnejších Slovákov a Sloveniek, ktorí sa presadili vo svete, našiel v tomto roku 2020 reprezentatívnu prezentačnú platformu v internetovom rádiu InfoVojna. Na internetovom

Slováci a svet – herci a herečky

Môj dlhoročný projekt vytvorenia databázy najúspešnejších Slovákov a Sloveniek, ktorí sa presadili vo svete, našiel v tomto roku 2020 reprezentatívnu prezentačnú platformu v internetovom rádiu InfoVojna. Na internetovom