Pamäti lekárskej osobnosti – doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc.

  V rámci projektu OZ Pamäti a spomienky sme tentoraz navštívili Domov seniorov Archa na Rozvodnej ulici č. 25 v Bratislave, aby sme si vypočuli nielen nevšedný životný príbeh bývalého primára gynekológie, pána docenta Filického, ale hlavne sa dozvedeli viac z jeho životodarnej profesie. Výsledná publikácia je unikátna v tom, že sme mohli čerpať aj zo životopisných čŕt, ktoré pán docent Filický už skôr priebežne publikoval v periodiku, ktoré v DS Archa vychádza.

Vďaka tomu sa nielen rodina, ale aj ostatní klienti a zamestnanci a teraz vďaka ISBN udelenému tejto knižke aj zainteresovaná verejnosť dozvedia, akú neľahkú cestu podstúpil mladý Juraj cez rôzne životné skúšky až po svoju životnú profesiu. Opisujú to životopisné črty, ako:

   Ako ma otec donútil ísť na vysokú školu

Skoro som sa stal mäsiarom

Doc. Filický A

Vysokoškolské štúdium opisuje aj titulmi:

Moja písomka z ruštiny bola v ročníku najlepšia, lenže…

  Postgraduálne štúdium nám priblížil životopisnými črtami, ako:

Biskupstvo má všetko

   Dejinné udalosti približujú texty:

„Oslobodenie“ od partizánov

Ako som prežil „bratskú“ pomoc v r. 1968

Doc. Filický B

Z profesie docenta Filického sa dozvedáme v príbehoch:

Bol to varovný prst Boží?

Sťažnosť, ktorá rozosmiala celú primársku suitu

Moju prácu ocenil sám vajda

Moje skúsenosti so sponzorstvom

Doc. Filický C

A o svojom pobyte v DS Archa napísal aj dojímavé state:

Zomrela moja záchrankyňa

Ďakujem

  Tým sa vrchovato napĺňa poslanie projektu OZ Pamäti a spomienky, ktoré takýmito publikáciami zachováva unikátnu stopu našej histórie nielen pre najbližších vybraného seniora, či seniorky, ale aj pre ďalšie generácie.

V tomto prípade sa to podarilo vďaka ústretovosti pani riaditeľky, PhDr. Mgr. Oľge Jarošovej, PhD., ako aj vedúcej sociálneho úseku, Mgr. Elene Lukešovej.

Prípravu a vydanie výnimočnej publikácie podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Voľby do VÚC 2022 - Bratislavskykraj.sk

Podobné články