Pavel Holländer – sudca Ústavného súdu Českej republiky

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., Niekedy uvádzaný aj ako Pavel Holländer (* 23. február 1953, Lučenec) je slovenský a český právnik a vysokoškolský pedagóg. V rokoch 1993 – 2013 bol sudcom Ústavného súdu Českej republiky, pričom od roku 2003 bol aj jeho podpredsedom. Patrí medzi popredných odborníkov na ústavné právo, teóriu práva, Statoveda a filozofiu práva.
Narodil sa v Lučenci. V roku 1976 úspešne absolvoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ihneď po ukončení štúdia začal na tejto fakulte pôsobiť ako interný ašpirant na Katedre teórie štátu a práva. V roku 1979 sa stal odborným asistentom, následne získal titul kandidát vied (CSc.). V roku 1988 habilitoval na docenta. O rok neskôr pôsobil niekoľko mesiacov tiež na Ústavu štátu a práva slovenské akadémie vied. V roku 1992 získal titul doktor vied (DrSc.). V rokoch 1992 a 1993 študoval v rámci štipendia na nemeckej univerzite Christian-Albrechts-Universität zu Kiel v meste Kiel. V roku 1995 bol počas pôsobenia na Karlovej univerzite v Prahe menovaný profesorom v odbore teórie a filozofie práva. Už v roku 1993 bol zvolený za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Na tomto pôsobil až do roku 2013, pričom od roku 2003 pôsobil 10 rokov ako jeho podpredseda. Od roku 2003 sa stal členom Učenej spoločnosti Slovenskej republiky. V minulosti tiež pôsobil ako člen akreditačných komisiu tak na slovenskom, ako aj Čechách. Súčasne je členom vedeckých rád viacerých vysokých škôl a redakcii niekoľkých odborných právnických časopisov. V minulosti pôsobil na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, ako aj na niekoľkých zahraničných univerzitách v Európe. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Ústave teórie práva Gustava Radbruch Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Košiciach.
Profesor Holländer je považovaný za jedného z najvplyvnejších českých právnikov súčasnosti. V roku 2007 dostal najviac hlasov v ankete Hospodárskych novín o intelektuálne najvplyvnejšieho českého právnika, predovšetkým ako vodca názorovej väčšiny na Ústavnom súde SR. V roku 2009 sa stal právnikom roku ČR v odbore občianskych (ľudských) práv a slobôd, vrátane ústavného práva.

 

Pripravil: G. Murín

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Pavel_Holl%C3%A4nder

Podobné články