Peter Duhan – viedol ako generálny riaditeľ Český rozhlas

Mgr. art. Peter Duhan (11. novembra 1946 Bratislava – 5. mája 2018 Praha) bol slovenský novinár a mediálny manažér, bývalý generálny riaditeľ Českého rozhlasu a bývalý riaditeľ Československého rozhlasu. Pochádzal z novinárskej rodiny, otec bol redaktorom ČTK, matka pracovala ako stenografka v redakcii denníka Pravda. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor filmová a televízna scénaristika. V rokoch 1965 – 1966 pôsobil ako elév v redakcii denníka Ľud. V roku 1970 pracoval v Československom rozhlase Bratislava. V rokoch 1971 až 1989 pôsobil ako dramaturg zábavy Československej televízie. Potom pôsobil ako šéfredaktor denníku Verejnosť. V rokoch 1991 až 1992 bol ústredným riaditeľom Československého rozhlasu. Potom pracoval v komerčnom sektore, napr. pre televíziu Cabel plus a vydavateľstvo Beseda Holding spojené s TV Nova. Od roku 2000 spolupracoval so stanicou ČRo 6 – Rádio Svobodná Evropa. Roku 2007 sa stal riaditeľom ČRo 6. Od roku 2009 bol programovým riaditeľom Českého rozhlasu a kandidoval na funkciu riaditeľa Českého rozhlasu, ktorým sa stal v roku 2010 po rezignácii Richarda Medka. Na túto funkciu v novembri 2015 dobrovoľne rezignoval zo zdravotných dôvodov..

V čase, keď bol Duhan na čele Českého rozhlasu, došlo k niektorým zásadným zmenám:

Vznikli stanice ČRo Sport (2014), Plus (2013), Jazz (2013) a Rádio Junior (2012) a sezónne projekt Rádio Retro (od roku 2013)
V roku 2013 boli zrušené stanice Leonardo, Rádio Česko a ČRo 6 a na ich základe vznikla stanica Český rozhlas Plus ako celoplošná stanica s mottom „Keď chcete vedieť viac“.
Český rozhlas v roku 2013 zmenil logo (písmeno R zložené zo štyroch vodorovných pruhov) a zjednotil vizuálnu podobu všetkých staníc (boli odlíšené farebne)
Vo vysielaní sa objavili nové formáty ako napr. „Minútové hry“, zábavné vzdelávanie pre deti (rubrika Venda a Fráňa) a obnovené boli niektoré zaniknuté žánre napr. „Kabaret v éteri“ aj.
Od januára 2015 nastali výrazné zmeny vo vysielaní náboženských relácií. Priame prenosy bohoslužieb (nedeľa 9: 00-10: 00) sa presunuli z Dvojky na Vltavu. „Kresťanský týždenník“ na Rádiožurnálu nahradil nový magazín o viere a spiritualite v súvislostiach s názvom „Medzi nebom a zemou“ (sobota 9: 00-10: 00), ktorý je novo vysielaný na regionálnych staniciach ČRo. Radiožurnál prestal vysielať pravidelné „Glosy Dominika Duku“ a tiež „Dotyky viery“. Moderátorka Eva Hůlková sa so svojimi duchovne založenými hosťami presunula do programu „Hovory“ na ČRo Plus (nedeľa 22:10). Vltava prestala vysielať nedeľné „Slovo medzi nebom a zemou“. Dvojka začala miesto nedeľnej bohoslužby vysielať nový formát „Ako to vidia“ na duchovné a etické témy.
V roku 2013 boli obnovené a o rok neskôr znovu zrušené „Hovory z Lán“ s prezidentom republiky. Dôvodom zrušenia boli vulgarizmy Miloša Zemana v hovoroch z Lán 2. novembra 2014.
Stanica Radiožurnál sa vyprofilovala k viac prúdovému a aktuálnemu vysielania (zanikol rad relácií, prednosť majú aktuálne témy), bol rozšírený playlist (viac skladieb v každej hodine aj v celej databáze).
Český rozhlas Plus vstúpil 2. novembra 2015 do siete VKV a stal sa tak dostupným aj pre zhruba 60% populácie SR. Súčasne bol rozšírený program vysielania stanice na 24 hodín denne. Regina Praha prestala 2. novembra 2015 vysielať na VKV a stala sa z nej Regina DAB Praha dostupná iba v digitálnych sieťach. Tieto zmeny nastali deň pred koncom pôsobenia Petra Duhana vo funkcii generálneho riaditeľa ČRo.

 

Zdroj:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Peter_Duhan

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/petr-duhan-cesky-rozhlas-generalni-reditel-umrti_1805071933_dp

https://www.teraz.sk/kultura/cr-zomrel-peter-duhan-byvaly-generalny-r/323861-clanok.html

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

MOTÍV ATENTÁTNIKA PREKVAPUJÚCI!

Ale len pre toho, kto nepozná históriu. Veď aj preto zlyhali „preventívci“ ochranky, pretože atentátnik nezodpovedá profilu SÚČASNÉHO útočníka!!! Ale perfektne zodpovedá profilu, ku ktorému

FEMINIZMUS AKO TRETIE ZLO

Čo môže byť symbolickejší dar k vlastnému jubileu, než keď si autor aj sám venuje dho pripravovanú novú knihu. Gustáv Murín, oslávil svoje 65-te narodeniny