Prof. MUDr. Ján Vilček, PhD – vedec, makrobiológ

Profesor Ján Vilček, alebo už aj na Slovensku uvádzaný bez diakritiky ako Jan Vilcek je mikrobiológ pracujúci na Newyorskej univerzite. Narodil sa v Bratislave v židovskej rodine, ktorej sa podarilo vyhnúť transportu do koncentračného tábora. Posledný rok vojny sa skrýval s matkou mimo miest na dedine. Po vojne vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1957. Tu začal aj svoju vedeckú kariéru. V roku 1962 získal titul kandidáta vied zo Slovenskej akadémie vied.

V roku 1964 sa rozhodol spolu s manželkou emigrovať z vtedajšieho Československa. Do zahraničia sa dostal na trojdňovú priepustku do Viedne, odtiaľ do Nemecka kde požiadal o utečenecký pas a o americké víza. Po troch mesiacoch od odchodu získal víza a odišiel do New Yorku. V USA ho čakali tri pracovné ponuky sprostredkované kolegami – vedcami. Vybral si miesto docenta na Lekárskej fakulte (Medical center) súkromnej Newyorskej univerzite.

Už počas svojho pobytu v Československu pracoval na interferónoch. V práci pokračoval na aj Newyorskej univerzite. Tejto práci sa venoval ako jeden z prvých. Spolu s tímom začal neskôr pracovať aj na inej látke, ktorá patrí do skupiny cytokínov (ako aj interferóny). Táto látka je známa ako Tumor Necrosis Factor (TNF). Postupne spoluvyvinul protilátku Infliximab (obchodný názov Remicade), patent drží s kolegom Junming Le-m.Táto protilátka sa používa na liečenie Crohnovej choroby, reumatologickej artritídy psoriázy a ďalších chronických zápalových ochorení. Išlo o objav, ktorý mal významný vplyv na predĺženie života pacienta.

Ján Vilček publikoval viac než 350 článkov v odborných periodikách a je držiteľom a spoludržiteľom 46 patentov. Pracoval tiež vo viacerých redakčných radách vedeckých publikáciía je čestným členom niekoľkých medzinárodných vedeckých spoločností.

Licenčné poplatky za každý vynález si vedec zväčša delí s univerzitou. V roku 2005 Ján Vilček venoval časť svojho podielu z predaja Remicade vo výške 105 miliónov dolárov Lekárskej fakulte (Medical center) Newyorskej univerzite. Zisky budú plynúť až do vypršania patentu. Dar vtedy patril medzi najväčšie dary lekárskej fakulte a najväčší dar, ktorý kedy zamestnanec daroval vlastnej univerzite. Určený je na výskum a vzdelávanie.

Z ostatnej časti podielu za licenčné poplatky založil spolu s manželkou nadáciu, ktorá sa venuje významu imigrácie do USA ako aj vede a umeniu. The Vilcek Foundation bola založená v roku 2000. Každoročne nadácia udeľuje štyri ceny v celkovej hodnote 150 tisíc dolárov, dve v oblasti medicínskeho výskumu a dve v oblasti umenia.

Vilček stále ešte rozumie aj hovorí aj po slovensky a to aj vďaka spolupráci jeho nadácie s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Vo vydavateľstve Marenčin PT mu vyšla autobiografická kniha „Láska a veda“, preložená z anglického originálu vydaného v USA.

 

Zdroje: http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59834

https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Vil%C4%8Dek

 

Pripravil: G. Murín

Podobné články

August, 21., 1968 v Amerike

Celú noc prelietavali nad nami lietadlá. Mal som necelých desať rokov a žiadnu potuchu o politike, ale vedel som, že niečo nie je v poriadku.