Slávnosť v Obecnej záhrade

Slávnosť

Začiatkom leta 2021 OZ „Pamäti a spomienky“ slávnostne odprezentovalo ukončenie pilotnej štúdie projektu dvomi publikáciami: „Pamäti a spomienky – Miroslav Gregor“ a „Pamäti a spomienky – Anna Jolana Juricová“. Podstatu projektu ozrejmil jeho iniciátor a odborný garant, známy spisovateľ a vedec Dr. Gustáv Murín, PhD.: „Ako každá nosná myšlienka, aj táto takpovediac visela vo vzduchu už dlhšie a jej impulzom bol môj dlhodobý spisovateľský pobyt v Spojených štátoch už v roku 1995. Keďže o dlhovekosť a tým pádom aj seniorov som sa zaujímal aj ako vedec, bol som tam navyše pozvaný do projektu, kedy seniori boli v rôznych zariadeniach motivovaní, aby písali svoj životný príbeh. Nakoniec som ostal len pozorovateľom, ale myšlienka ma neopúšťala ani po návrate domov a po rokoch, paradoxne práve vďaka korona-pandémii, ktorá nám bránila v bežnom pracovnom dni, som mal čas domyslieť ju na súčasnú podobu.“

Gregor predná obálka
Gregor predná obálka

Projekt vychádza zo známej skutočnosti, že v staršom veku sa pozoruhodne aktivuje dlhodobá pamäť. Je to tým, že senior si tak podvedome spätne pripomína svoj život. Na druhej strane málokedy sa nájde niekto, aby mal dosť času vypočuť si takúto rekapituláciu života seniora, či seniorky v úplnosti. Preto OZ „Pamäti a spomienky“ získalo študentov masmediálnej komunikácie, aby sa vybraných seniorov na ich život pýtali, odpovede zaznamenávali a po ich spracovaní mohla vzniknúť písomná pamiatka nielen pre najbližšiu rodinu, ale aj pre celú spoločnosť. Pamäť seniorov nás totiž prirodzene opúšťa a preto by sme mali formou „oral history“ zaznamenať ich osobné príbehy na predchádzajúce storočie a dramatické zmeny, ktoré za čas ich života nastali. Senior tak strávi čas v Domove sociálnych služieb aktívnym spomínaním na peripetie svojho života v prítomnosti mladých ľudí pod ich odborným vedením. Oni si tým tiež overujú svoje budúce profesionálne schopnosti záznamu takéhoto rozprávania, jeho verného prepisu a výberu toho najpodstatnejšieho. To ocenili aj posudzovatelia projektu, spisovateľ Jozef Banáš a prodekan FTF VŠMU doc. Ján Oparty, ArtD..

Obálka Juricová
Obálka Juricová

Výsledkom sú publikácie (aj s DVD záznamom) pamätí zúčastnených seniorov. Prvé dve tak mohlo OZ „Pamäti a spomienky“ predstaviť ako výsledok pilotnej časti projektu, ktorú podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde bol myšlienke medzigeneračnej komunikácie nápomocný štátny tajomník Mgr. Branislav Ondruš. Publikácie vyšli vďaka finančnej podpore europoslanca JUDr. Miroslava Číža. Vďaka príspevku OZ svätého Jozefa mohla byť pre druhú publikáciu zvolená farebná tlač. Významná bola aj pomoc rodín – príbuzných pána Gregora a u pani Anny Jolany Juricovej jej dvoch synov, Ľubomíra a Vladimíra.

Slávnosť 1
Slávnosť 1

Ďalšou zaujímavosťou je, že celý projekt sa zatiaľ realizuje v Mestskej časti Bratislava-Rača, kde odborný garant Dr. G. Murín, PhD., od narodenia býva a je nositeľom ocenenia „Račianske srdce“. Seniori sú z Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, Podbrezovská 28, Rača. Študenti a študentky zapojení pod vedením ich pedagóga PhDr. Zdenka Cho sú zo SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií v sídlisku Krasňany, Rača. Najnovšiu publikáciu „Pamätí a spomienok“ pani Anny Jolany Juricovej vytlačili v tlačiarni pána Miloša Khandla v Rači. Obe publikácie sú už voľne dostupné v Miestnej knižnici umiestnenej v Kultúrnom dome na Žarnovickej ulici v Rači.

Slávnosť 2
Slávnosť 2

Slávnosť sa uskutočnila v Obecnej záhrade Mestskej časti Bratislava-Rača.  Prezentáciu uviedol starosta MČ Bratislava-Rača, Mgr. Michal Drotován, za predsedu BSK prehovoril Mgr. Mikuláš Krippel PhD., podpredseda pre oblasť sociálnych služieb, sprevádzaný PhDr. Maricou Šikovou, riaditeľkou odboru sociálnych vecí a PhDr. Janou Matulovou, vedúcou Oddelenia sociálnej pomoci.

Slávnosť 3
Slávnosť 3

Za Domov sociálnych služieb sa slávnosti zúčastnila Mgr. Miroslava Tatarkovičová, riaditeľka DSS a ZPS Rača, ako aj bývalý riaditeľ Mgr. Ján Kmeť, PhD., vedúca sociálno-zdravotného oddelenia PhDr. Gdovinová a Ing. Vlasák, vedúci ekonomicko-prevádzkového oddelenia. O práci so seniormi na tomto projekte prehovorila pracovníčka Domova, Mgr. Darina Vajanská.

Slávnosť 4
Slávnosť 4

Prítomní si s úctou vypočuli aj poďakovanie pani Anny Jolany Juricovej predstaviteľom OZ „Pamäti a spomienky“, vedeniu DSS a ZPS Rača, ako aj vedeniu MČ Bratislava-Rača.

Slávnosť 5
Slávnosť 5

PhDr. Zdenko Cho priviedol už aj nové adeptky programu, študentky SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Krasňanoch, Naďu Porembovú a Simonu Víghovú, ktoré mu asistovali pri zázname slávnosti. Reportáž si môžete pozrieť TU.

Slávnosť 6
Slávnosť 6

Knižky pokrstili starosta MČ Bratislava-Rača, Mgr. Michal Drotován, jedlými a ozdobnými písmenkami a pani riaditeľka DSS a ZPS Rača, Mgr. Miroslava Tatarkovičová, lupeňmi červených ruží.

Slávnosť 7
Slávnosť 7

Slávnosti sa zúčastnil za médiá aj šéfredaktor časopisu Senior-magazín, Dr. Vladimír Topercer.

K príjemnej atmosfére slávnosti prispelo aj mimoriadne pekné počasie a skutočne povznášajúce prostredie Obecnej záhrady.

Projekt pokračuje vďaka grantu, ktorý odsúhlasili poslanci Mestskej časti Bratislava-Rača.

 

Podobné články

MOTÍV ATENTÁTNIKA PREKVAPUJÚCI!

Ale len pre toho, kto nepozná históriu. Veď aj preto zlyhali „preventívci“ ochranky, pretože atentátnik nezodpovedá profilu SÚČASNÉHO útočníka!!! Ale perfektne zodpovedá profilu, ku ktorému

FEMINIZMUS AKO TRETIE ZLO

Čo môže byť symbolickejší dar k vlastnému jubileu, než keď si autor aj sám venuje dho pripravovanú novú knihu. Gustáv Murín, oslávil svoje 65-te narodeniny