Doc. MUDr. Daniel Keleti pôsobí ako radiačný onkológ v USA

Doc. MUDr. Daniel Keleti (nar. 26. 12. 1965 v Bratislave) je radiačný onkológ. Na univerzite v Pittsburghu (1983-1986) ukončil s vyznamenaním bakalárske štúdium v odbore chémia. V štúdiu medicíny pokračoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pittsburgh až do roku 1990. Krátko na to nastúpil ako internista na jednotlivých oddeleniach pittsburghských nemocníc. Neskôr ho zaujala radiačná onkológia, ktorej sa venoval na Mallinckrodtovom ústave Washingtonskej univerzity.

 

Vynikol v rádioterapii, stereo-taktickej rádiochirurgii a terapeutickej hypertermii. Postupne sa prepracoval na asistenta pre postgraduálne vzdelávanie mladých onkológov, v rokoch 1994-1995, bol vedúcim postgraduálneho vzdelávania. Do roku 1999 bol vojenským lekárom amerických vzdušných síl. Venoval sa brachyterapii a 3-dimenzionálnym terapeutickým postupom v onkológii. Od roku 1999 pôsobí ako radiačný onkológ v St. Mary’s Hospital, ako riaditeľ Oddelenia radiačnej onkológie a zároveň vykonáva klinickú prax v Kansas City v Centre pre liečbu rakoviny a tiež v Centerpoint Medical Center v Blue Springs v štáte Missouri. Dr. Daniel Keleti má veľa skúseností vo výskumnej práci, napríklad v klinických skúškach radiačných postupov pri karcinóme prsníka. Vedie početné semináre o kolorektálnom karcinóme, o karcinóme pľúc a obecne radiačnej onkológii pre lekárov a ošetrovateľský personál. Napísal odborné články s témou radiačnej terapie orbitálnych lymfoidných nádorov v renomovaných odborných časopisoch. V roku 2009 bol nominovaný na prestížnu lekársku cenu „Srdce zo zlata“, na ktorú ho navrhla organizácia Cancer Action v Kansas City a ktorú o rok na to aj získal. Dr. Daniel Keleti patrí k významným lekárom s pozoruhodnými klinickými a vedeckými úspechmi v odbore radiačnej onkológie.

Pred nástupom na University of Kansas Medical Center bol Dr. Keleti lekárom radiačnej onkológie v hodnosti majora vzdušných síl Spojených štátov amerických.

 

Zdroje:

https://health.usnews.com/doctors/daniel-keleti-224633

https://www.kumc.edu/dkeleti.html

Daniel Keleti, MD

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

August, 21., 1968 v Amerike

Celú noc prelietavali nad nami lietadlá. Mal som necelých desať rokov a žiadnu potuchu o politike, ale vedel som, že niečo nie je v poriadku.