MUDr. Zoltán Gombos, PhD. pomáha v USA vedeckej spolupráci so Slovenskom

MUDr. Zoltán Gombos, PhD. (* 27. 2. 1968, Dunajská Streda), lekár-patológ, ktorý ukončil v roku 1992 štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Záujem o vedu ho priviedol v roku 1996 na University of California, Irvine, kde sa zaoberal gastrointestinálnym a vaskulárnym výskumom.

Dr. Gombos vľavo

V rokoch 2000-2004 pôsobil v Berkshire Medical Center na Oddelení patológie a laboratórnej medicíny v Pittsfielde, Univerzita Massachusetts v USA. V rokoch 2004-2005 pôsobil na oddelení patológie Univerzity Pennsylvania vo Filadelfii, University of Pennsylvania Medical Center, zaoberajúcej sa gastrointestinálnou a hepatobiliárnou patológiou. V rokoch 2005-2006 sa špecializoval na tej istej univerzite v oblasti molekulárnej genetiky. Medzičasom si získal rešpekt amerických kolegov ako člen predsedníctva viacerých kontrolných orgánov Americkej lekárskej komory, ako aj Kolégia amerických patológov. Vrátil sa na svoju Alma mater, aby tu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v odbore patologická anatómia v rokoch 2005-2010 dosiahol hodnosť PhD.. Jeho intenzívna publikačná činnosť mu priniesla mnohé ocenenia za najlepšie prezentácie na kongresoch a konferenciách patológov USA, ako aj v rámci postgraduálneho vzdelávania.

MUDr. Zoltán Gombos je autorom niekoľkých zaujímavých publikácií, článkov v medzinárodných časopisoch, týkajúcich sa problematiky úlohy endotelínov pri vývoji a hojení experimentálnych ulcerácií v duodénu, ďalej modulačných vaskulárnych faktorov v ich úlohe pri hojení experimentálnych ulcerácií v duodénu a v akútnej gastroprotekcii. Intenzívne sa venuje problematike výskumu gastroprotekcie pri experimentálnej vredovej chorobe (zábrana vývoja vredovej choroby dvanástnika). Výsledky prezentoval aj na medzinárodných konferenciách formou prednášok a posterových oznamov. Okrem spomínanej oblasti sa venuje aj otázke expresie erytropoeitínu a jeho receptorov pri progresii nádorového procesu v hrubom čreve, ako aj problému procesov mutácie pri squamóznom karcinóme hlavy a krku.

Dňa 20. marca 2024 navštívil svoju Alma mater bývalý absolvent, MUDr. Zoltán Gombos, PhD., ktorý v súčasnosti pôsobí ako patológ v meste Lafayette, Louisiana (USA) a je zároveň aj honorárnym konzulom Slovenskej republiky v štáte Louisiana.

Cieľom návštevy doktora Gombosa bolo nadviazanie spolupráce medzi Lekárskou fakultou UK v Bratislave a americkou dobrovoľníckou organizáciou lekárov a vedcov Hungarian Medical Association of America. Táto organizácia bola založená v roku 1968 a združuje lekárov a vedcov v rámci celých Spojených štátov amerických, ktorí sú pôvodom zo strednej a východnej Európy. Doktor Gombos je v rámci Hungarian Medical Association of America zodpovedný za medzinárodné vzťahy a ponúka možnosti spolupráce pri organizácii klinických stáží v rámci vybraných nemocníc v mestách Houston a Buffalo. Vďaka tejto spolupráci budú môcť byť aj študenti Lekárskej fakulty UK v Bratislave – bez ohľadu na ich národnosť – podporení pri absolvovaní klinických stáží.

 

Zdroje:

https://www.fmed.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/lekarska-fakulta/article/spolupraca-medzi-lf-uk-a-hungarian-medical-association-of-america/

Zoltan Gombos, MD, PhD

Slovenské osobnosti medicíny vo svete: 20. storočie

 

 

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články