Slovák v Americkej lekárskej komore

V rámci projektu „Slováci a svet“ vám predstavujeme vynikajúce osobnosti slovenského pôvodu, ktoré sa presadili aj vo svete vedy. Kariéra mnohých z nich začala štúdiom na Univerzite Komenského. Príkladom je lekár-patológ Zoltán Gombos (nar. 27. 2. 1968 Dunajská Streda), ktorý ukončil v roku 1992 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Záujem o vedu ho priviedol v roku 1996 na University of California, Irvine, kde sa zaoberal gastrointestinálnym a vaskulárnym výskumom.

Žaba, ilustr. V. Murínová

V rokoch 2000-2004 pôsobil v Berkshire Medical Center na Oddelení patológie a laboratórnej medicíny v Pittsfielde, Univerzita Massachusetts v USA. V rokoch 2004-2005 pôsobil na oddelení patológie Univerzity Pennsylvania vo Filadelfii, University of Pennsylvania Medical Center, zaoberajúcej sa gastrointestinálnou a hepatobiliárnou patológiou. V rokoch 2005-2006 sa špecializoval na tej istej univerzite v oblasti molekulárnej genetiky. Medzičasom si získal rešpekt amerických kolegov ako člen predsedníctva viacerých kontrolných orgánov Americkej lekárskej komory, ako aj Kolégia amerických patológov. Vrátil sa na svoju Alma mater, aby tu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v odbore patologická anatómia v rokoch 2005-2010 dosiahol hodnosť PhD.. Jeho intenzívna publikačná činnosť mu priniesla mnohé ocenenia za najlepšie prezentácie na kongresoch a konferenciách patológov USA, ako aj v rámci postgraduálneho vzdelávania.

 

Pripravil: G. Murín

Podobné články

Statočný policajt Ján Kaľavský

V tejto databáze sme doteraz uvádzali samých úspešných Slovákov a Slovensky vo svete. Žiaľ, odkedy sa k moci dostala koalícia zla vedená psychicky labilným Matovičom, začínajú odchádzať do

Marcinko

„Tvrdý bojovník“ Marcinko

Ďalším Slovákom, ktorý sa presadil v ďalekom svete bol Richard „Dick“ Marcinko (* 21. november 1940, Lansford, Pensylvánia, USA – † 25. december 2021). Najviac