Prof. Em. Dr. Mathias Sprinzl – slovenský biochemik v Nemecku

Prof. Em. Dr. Mathias Sprinzl (30. 5. 1941, Levice – 11. 3. 2016, Bayreuth). Prírodné vedy ho odmalička zaujímali a tak sa rozhodol pre štúdium na Chemickej fakulte SVTŠ v Bratislave, kde v roku 1964 promoval. „Tu som dostal vynikajúce základy v organickej chémii a biochémii. Tamojší profesori podporovali moje nadšenie pre vedu a dali mi možnosť pracovať ako vedecká sila v ich laboratóriách,“ povedal Pavlovi Novotnému, redaktorovi Hospodárskych novín, profesor Sprinzl. Práve spolupráca s poprednými profesormi Sprinzla už ako študenta priviedla k praktickej vedeckej práci v chemických laboratóriách. Po ukončení štúdia nastúpil ako pracovník Ústavu anorganickej chémie ČSAV v Prahe.

V roku 1968, po neslávnom „vstupe sovietskych vojsk“ odišiel na protest spolu so státisícami iných aj s rodinou do zahraničia. Uchytil sa v kanadskom Vancouveri, čo pre Hospodárske noviny komentoval slovami: „Mnohým som však musel vysvetľovať, kde Československo vôbec leží. Kolegovia pochádzali z celého sveta – Nemecko, Singapur, Francúzsko, Maďarsko, Amerika či Južná Afrika. Preto je veľmi dôležité, aby ste okrem vedy poznali aj jazyky a mali kultúrny rozhľad. Kontakty a priateľstvá, ktoré som vo Vancouveri nadviazal, pretrvali až dodnes.“ Neskôr prijal pozvanie do Nemecka. Pred príchodom do Bayreuthu v roku 1979 ako 38-ročný už teda pôsobil v Prahe, Bratislave, Vancouveri a v Inštitúte Maxa Plancka v Göttingene. Publikoval vyše 3000 vedeckých prác, ktoré iní autori citovali viac ako 7 000 krát.

Bol dvakrát prorektorom/viceprezidentom Univerzity v Bayereuthe, získal množstvo medzinárodných ocenení, ale po celý čas svojho vedeckého pôsobenia v zahraničí udržiaval kontakty so slovenskými aj českými univerzitami a akademickými inštitúciami. Prof. Helmut Ruppert, bývalý prezident Univerzity, si na Mathiasa Sprinzla spomína v rozhovore pre Kurier: „Bol to človek, ktorý mal vždy jasné ciele napredovať v akademickom aj univerzitnom smere.“ Na Univerzite v Bayreuthe založil biochemické laboratórium, vďaka ktorému spolupracoval s viacerými nositeľmi Nobelovej ceny. Bol svojej discilíne neskutočne oddaný. „Hoci mal ubytovanie len v suteréne. Mali sme vtedy nedostatok miesta,“ spomína Helmut Ruppert. „Vydržal to trpezlivo a stále preukazoval veľké nasadenie.“ Kontakty, ktoré Sprinzl nadviazal a udržiaval vo východnej Európe, mali pre Univerzitu veľký význam, hovorí Ruppert.

Slovenská akadémia vied vyjadrila mimoriadne uznanie jeho vedeckému prínosu k dlhoročnej plodnej spolupráci s vedeckými pracoviskami na Slovensku tým, že mu v októbri 2009 jej Predsedníctvo udelilo Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách. Bolo to pri príležitosti návštevy delegácie Federácie európskych biochemických spoločností (FEBS), ktorej bol prof. Sprinzl členom. Pri tejto príležitosti prof. Daniela Ježová pripomenula, že pôsobisko profesora Sprinzla, slávne historické mesto Bayereuth, je v kultúre preslávené každoročným festivalom Wagnerových opier. A dodala: „Dielo prof. Sprinzla v oblasti výskumu ribonukleovej kyseliny a biosyntézy bielkovín je zlatým fondom v biochémii, ako sú opery Richarda Wagnera v hudbe.“

 

Zdroje:

http://hnonline.sk/svet/c1-39717860-nas-rodak-vladne-svetovej-chemii

https://de.wikipedia.org/wiki/Mathias_Sprinzl

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=2893

https://www.kurier.de/inhalt.mathias-sprinzl-ist-tot.78713e86-3e8b-4d9c-a154-4ab71b4e4029.html

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články