JUDr. Stanislav Rizman – sudca Najvyššieho súdu Českej republiky

JUDr. Stanislav Rizman (* 1. október 1949 Bratislava) bol sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde až do roku 2015 pôsobil v pozícii predsedu trestného kolégia.
V Bratislave absolvoval strednú všeobecnovzdelávacie školu a roku 1972 promoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Potom sa stal právnym čakateľom na bratislavského mestského súdu, vojenskú základnú službu vykonal ale na vojenskom súde v Banskej Bystrici a po jej ukončení už vo vojenskej trestnej justícii zostal. Nastúpil ako vojak z povolania – právny čakateľ k Vojenskému obvodovému súdu Brno, ktorého sudcom bol zvolený v roku 1974. V roku 1980 bol z rodinných dôvodov na vlastnú žiadosť prevelený k Vojenskému súdu v Bratislave, kde sa neskôr stal zástupcom predsedu súdu. V odbore trestného práva tiež zložil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského roku 1982 rigoróznu skúšku.
Sudcom vojenského kolégia Najvyššieho súdu ČSSR bol zvolený v máji 1985, bol členom senátu, ktorý rokoval predovšetkým o sťažnostiach pre porušenie zákona proti rozhodnutiam českých vojenských súdov. Postupne bol vymenovaný za zástupcu predsedu a roku 1991 predsedom vojenského kolégia, po jeho zániku sa stal predsedom trestného kolégia. Spolu s kolegami Františkom Púrym a Pavlom Šámal sú známymi spoluautormi veľkých komentárov k trestnému zákonníku. Kniha „Přehled judikatury: Trestné činy proti majetku“ je vypredaná.

V roku 1992 ho pri porevolučnom znovuzvolení sudcom Najvyššieho súdu Otakar Motejl zhodnotil ako sudcu, ktorý nepreukázal len vysoké odborné znalosti a vynikajúce sudcovskej schopnosti, ale aj povahové a charakterové vlastnosti, aké funkcie sudcu vyžaduje.

V júli 2015 na svoju funkciu rezignoval. „Chcel som rezignovať už k prvému októbru minulého roka, vtedy ma však ešte prehovorila vtedajšia predsedníčka Brožová. Po nástupe Pavla Šámala do čela súdu som bol opäť požiadaný o to, aby som zotrval, aby môj prípadný odchod nebol spájaný so zmenou v čele súdu. Vzhľadom k tomu, že sa celá vec opäť naťahovala, rozhodol som sa podať písomnú rezignáciu, „reagoval Rizman na otázku Českej justície. Predsedom trestného kolégia bol takmer štvrť storočia. „Som unavený a mám pocit, že nič nové by som už nepriniesol. Navyše som sa v tejto funkcii, ktorá je poväčšine organizačná, nemohol venovať rozhodovacej činnosti, čomu sa chcem teraz venovať naplno,“ dodal Rizman.

S manželkou Máriou vychovali dcéru Hanu a syna Michala.

 

Zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Rizman

https://www.martinus.sk/l?authors%5B0%5D=67625

https://www.lidovky.cz/domov/nejvyssi-soud-posililo-pet-soudcu-vcetne-byvaleho-zpevaka-hornaka.A190103_171110_ln_domov_ssu

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

MOTÍV ATENTÁTNIKA PREKVAPUJÚCI!

Ale len pre toho, kto nepozná históriu. Veď aj preto zlyhali „preventívci“ ochranky, pretože atentátnik nezodpovedá profilu SÚČASNÉHO útočníka!!! Ale perfektne zodpovedá profilu, ku ktorému

FEMINIZMUS AKO TRETIE ZLO

Čo môže byť symbolickejší dar k vlastnému jubileu, než keď si autor aj sám venuje dho pripravovanú novú knihu. Gustáv Murín, oslávil svoje 65-te narodeniny