Stanislav Rizman – sudca Najvyššieho súdu Českej republiky

Stanislav Rizman (* 1. október 1949 Bratislava) bol sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde až do roku 2015 pôsobil v pozícii predsedu trestného kolégia.
Stanislav Rizman sa narodil v Bratislave, kde tiež absolvoval strednú všeobecnovzdelávacie školu a roku 1972 promoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Potom sa stal právnym čakateľom na bratislavského mestského súdu, vojenskú základnú službu vykonal ale na vojenskom súde v Banskej Bystrici a po jej ukončení už vo vojenskej trestnej justícii zostal. Nastúpil ako vojak z povolania – právnej čakateľ k Vojenskému obvodovému súdu Brno, ktorého sudcom bol zvolený v roku 1974. V roku 1980 bol z rodinných dôvodov na vlastnú žiadosť prevelený k vojenskému súdu v Bratislave, kde sa neskôr stal zástupcom predsedu súdu. V odbore trestného práva tiež zložil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského roku 1982 rigoróznu skúšku.
Sudcom vojenského kolégia Najvyššieho súdu ČSSR bol zvolený v máji 1985, bol členom senátu, ktorý rokoval predovšetkým sťažnosti pre porušenie zákona proti rozhodnutiam českých vojenských súdov (obvod Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne). Postupne bol vymenovaný za zástupcu predsedu a roku 1991 predsedom vojenského kolégia, po jeho zániku sa stal predsedom trestného kolégia. Spolu s kolegami Františkom Púrym a Pavlom Šámal sú známymi spoluautormi veľkých komentárov k trestnému zákonníku.
S manželkou Máriou vychoval dcéru Hanu a syna Michala. V rokoch 1972-1989 bol členom KSČ, avšak v roku 1992 ho pri porevolučnom znovuzvolenie sudcom Najvyššieho súdu Otakar Motejl zhodnotil ako sudcu, ktorý nepreukázal len vysoké odborné znalosti a vynikajúce sudcovskej schopnosti, ale aj povahové a charakterové vlastnosti, aké funkcie sudcu vyžaduje.

V júli 2015 na svoju funkciu rezignoval. „Chcel som rezignovať už k prvému októbru minulého roka, vtedy ma však ešte prehovorila vtedajšia predsedníčka Brožová. Po nástupe Pavla Šámala do čela súdu som bol opäť požiadaný o to, aby som zotrval, aby môj prípadný odchod nebol spájaný so zmenou v čele súdu. Vzhľadom k tomu, že sa celá vec opäť naťahovala, rozhodol som sa podať písomnú rezignáciu, „reagoval Rizman na otázku Českej justície. Predsedom trestného kolégia je už takmer štvrť storočia. „Som unavený a mám pocit, že nič nové by som už nepriniesol. Navyše som sa v tejto funkcii, ktorá je poväčšine organizačná, nemohol venovať rozhodovacej činnosti, čomu sa chcem teraz venovať naplno,“ dodal Rizman.

 

Pripravil: G. Murín

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Rizman

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr
Share on email

Podobné články

Marcinko

„Tvrdý bojovník“ Marcinko

Ďalším Slovákom, ktorý sa presadil v ďalekom svete bol Richard „Dick“ Marcinko (* 21. november 1940, Lansford, Pensylvánia, USA – † 25. december 2021). Najviac

Slováci a svet – podnikatelia

Môj dlhoročný projekt vytvorenia databázy najúspešnejších Slovákov a Sloveniek, ktorí sa presadili vo svete, našiel v tomto roku 2020 reprezentatívnu prezentačnú platformu v internetovom rádiu InfoVojna. Na internetovom

Slováci a svet – herci a herečky

Môj dlhoročný projekt vytvorenia databázy najúspešnejších Slovákov a Sloveniek, ktorí sa presadili vo svete, našiel v tomto roku 2020 reprezentatívnu prezentačnú platformu v internetovom rádiu InfoVojna. Na internetovom