JUDr. Stanislav Rizman – sudca Najvyššieho súdu Českej republiky

JUDr. Stanislav Rizman (* 1. október 1949 Bratislava) bol sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde až do roku 2015 pôsobil v pozícii predsedu trestného kolégia.
V Bratislave absolvoval strednú všeobecnovzdelávacie školu a roku 1972 promoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Potom sa stal právnym čakateľom na bratislavského mestského súdu, vojenskú základnú službu vykonal ale na vojenskom súde v Banskej Bystrici a po jej ukončení už vo vojenskej trestnej justícii zostal. Nastúpil ako vojak z povolania – právny čakateľ k Vojenskému obvodovému súdu Brno, ktorého sudcom bol zvolený v roku 1974. V roku 1980 bol z rodinných dôvodov na vlastnú žiadosť prevelený k Vojenskému súdu v Bratislave, kde sa neskôr stal zástupcom predsedu súdu. V odbore trestného práva tiež zložil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského roku 1982 rigoróznu skúšku.
Sudcom vojenského kolégia Najvyššieho súdu ČSSR bol zvolený v máji 1985, bol členom senátu, ktorý rokoval predovšetkým o sťažnostiach pre porušenie zákona proti rozhodnutiam českých vojenských súdov. Postupne bol vymenovaný za zástupcu predsedu a roku 1991 predsedom vojenského kolégia, po jeho zániku sa stal predsedom trestného kolégia. Spolu s kolegami Františkom Púrym a Pavlom Šámal sú známymi spoluautormi veľkých komentárov k trestnému zákonníku. Kniha „Přehled judikatury: Trestné činy proti majetku“ je vypredaná.

V roku 1992 ho pri porevolučnom znovuzvolení sudcom Najvyššieho súdu Otakar Motejl zhodnotil ako sudcu, ktorý nepreukázal len vysoké odborné znalosti a vynikajúce sudcovskej schopnosti, ale aj povahové a charakterové vlastnosti, aké funkcie sudcu vyžaduje.

V júli 2015 na svoju funkciu rezignoval. „Chcel som rezignovať už k prvému októbru minulého roka, vtedy ma však ešte prehovorila vtedajšia predsedníčka Brožová. Po nástupe Pavla Šámala do čela súdu som bol opäť požiadaný o to, aby som zotrval, aby môj prípadný odchod nebol spájaný so zmenou v čele súdu. Vzhľadom k tomu, že sa celá vec opäť naťahovala, rozhodol som sa podať písomnú rezignáciu, „reagoval Rizman na otázku Českej justície. Predsedom trestného kolégia bol takmer štvrť storočia. „Som unavený a mám pocit, že nič nové by som už nepriniesol. Navyše som sa v tejto funkcii, ktorá je poväčšine organizačná, nemohol venovať rozhodovacej činnosti, čomu sa chcem teraz venovať naplno,“ dodal Rizman.

S manželkou Máriou vychovali dcéru Hanu a syna Michala.

 

Zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Rizman

https://www.martinus.sk/l?authors%5B0%5D=67625

https://www.lidovky.cz/domov/nejvyssi-soud-posililo-pet-soudcu-vcetne-byvaleho-zpevaka-hornaka.A190103_171110_ln_domov_ssu

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články