Stanislav Rizman – sudca Najvyššieho súdu Českej republiky

Stanislav Rizman (* 1. október 1949 Bratislava) bol sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde až do roku 2015 pôsobil v pozícii predsedu trestného kolégia.
Stanislav Rizman sa narodil v Bratislave, kde tiež absolvoval strednú všeobecnovzdelávacie školu a roku 1972 promoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Potom sa stal právnym čakateľom na bratislavského mestského súdu, vojenskú základnú službu vykonal ale na vojenskom súde v Banskej Bystrici a po jej ukončení už vo vojenskej trestnej justícii zostal. Nastúpil ako vojak z povolania – právnej čakateľ k Vojenskému obvodovému súdu Brno, ktorého sudcom bol zvolený v roku 1974. V roku 1980 bol z rodinných dôvodov na vlastnú žiadosť prevelený k vojenskému súdu v Bratislave, kde sa neskôr stal zástupcom predsedu súdu. V odbore trestného práva tiež zložil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského roku 1982 rigoróznu skúšku.
Sudcom vojenského kolégia Najvyššieho súdu ČSSR bol zvolený v máji 1985, bol členom senátu, ktorý rokoval predovšetkým sťažnosti pre porušenie zákona proti rozhodnutiam českých vojenských súdov (obvod Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne). Postupne bol vymenovaný za zástupcu predsedu a roku 1991 predsedom vojenského kolégia, po jeho zániku sa stal predsedom trestného kolégia. Spolu s kolegami Františkom Púrym a Pavlom Šámal sú známymi spoluautormi veľkých komentárov k trestnému zákonníku.
S manželkou Máriou vychoval dcéru Hanu a syna Michala. V rokoch 1972-1989 bol členom KSČ, avšak v roku 1992 ho pri porevolučnom znovuzvolenie sudcom Najvyššieho súdu Otakar Motejl zhodnotil ako sudcu, ktorý nepreukázal len vysoké odborné znalosti a vynikajúce sudcovskej schopnosti, ale aj povahové a charakterové vlastnosti, aké funkcie sudcu vyžaduje.

V júli 2015 na svoju funkciu rezignoval. „Chcel som rezignovať už k prvému októbru minulého roka, vtedy ma však ešte prehovorila vtedajšia predsedníčka Brožová. Po nástupe Pavla Šámala do čela súdu som bol opäť požiadaný o to, aby som zotrval, aby môj prípadný odchod nebol spájaný so zmenou v čele súdu. Vzhľadom k tomu, že sa celá vec opäť naťahovala, rozhodol som sa podať písomnú rezignáciu, „reagoval Rizman na otázku Českej justície. Predsedom trestného kolégia je už takmer štvrť storočia. „Som unavený a mám pocit, že nič nové by som už nepriniesol. Navyše som sa v tejto funkcii, ktorá je poväčšine organizačná, nemohol venovať rozhodovacej činnosti, čomu sa chcem teraz venovať naplno,“ dodal Rizman.

 

Pripravil: G. Murín

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Rizman

Podobné články

Statočný policajt Ján Kaľavský

V tejto databáze sme doteraz uvádzali samých úspešných Slovákov a Slovensky vo svete. Žiaľ, odkedy sa k moci dostala koalícia zla vedená psychicky labilným Matovičom, začínajú odchádzať do

Marcinko

„Tvrdý bojovník“ Marcinko

Ďalším Slovákom, ktorý sa presadil v ďalekom svete bol Richard „Dick“ Marcinko (* 21. november 1940, Lansford, Pensylvánia, USA – † 25. december 2021). Najviac