Vojtech Gerster – spoluprojektoval aj Panamský prieplav

Gerster

Ing. Vojtech Mikuláš Gerster (* 20. október 1850, Košice – † 3. august 1923, Budapešť) bol významný inžinier a staviteľ, autor projektu Korintského prieplavu a spoluprojektant Panamského prieplavu.

Roku 1873 získal inžiniersky diplom na Technickej univerzite vo Viedni. Po krátkodobom pôsobení na Magistráte mesta Košice Gerster odišiel pracovať do stavebnej firmy svojho švagra v Budapešti. Stal sa rešpektovaným inžinierom v oblasti vodných stavieb, už v roku 1876 sa spolu s dlhodobým spolupracovníkom Istvánom Türrom zúčastnil na medzinárodnej expedícii, ktorej cieľom bolo určiť najvhodnejšiu trasu budúceho Panamského prieplavu. Prieplav sa napokon podarilo vybudovať až o 30 rokov neskôr, no tým, že prepojil Atlantický a Tichý oceán, predstavuje jeden z najťažších inžinierskych projektov v histórii. Zisky z 82 kilometrov dlhého kanálu dnes tvoria podstatnú časť príjmov panamskej vlády.

a v roku 1881 bol poverený vypracovaním štúdia plánu Korintského prieplavu. Životné dielo Vojtecha Gerstera sa začalo budovať pri brehoch Helénskej republiky. O výstavbu prieplavu sa grécki vlastenci pokúšali už v roku 1867. K samotnej realizácií sa však dostali až o pár rokov neskôr. Na pomoc si pozvali Istvána Tűrra, ktorého v roku 1881 poverili výstavbou. Štúdie plánu mal vypracovať jeho švagor Vojtech Gerster. Prieplav umožnil vyhnúť sa oboplávaniu Peloponézského prieplavu, čím sa cesta skrátila o okolo 400 kilometrov. Dnes sa používa najmä na turistické ciele, pre veľké zaocéanske lode je už príliš úzky, no aj v súčasnosti sa cez neho preplaví okolo 11-tisíc lodí ročne. Pri vstupe do tohto prieplavu a podobne aj v Budapešti je umiestnená pamätná tabuľa tomuto inžinierovi. Svoje skúsenosti z práce na prieplave Gerster popísal v knihe „Korintský prieplav a jeho križovatka“ (A korinthusi földszoros és átmetszése).

V Grécku sa podieľal ešte na vytýčení železnice z Atén do Larisy. Projektom železníc sa Béla Gerster venoval aj v Uhorsku, dokopy ich naplánoval 13, pre Košičanov má asi najväčší význam Košicko-turnianska železnica (1888 – 1890). Popri zmienených technických stavbách bol tiež projektantom prestavby Župného domu v Košiciach počas rokov 1887 – 1889. Na sklonku života v roku 1919 pracoval aj na kanáli Dunaj – Tisa.

Do Košíc sa Gerster pravidelne vracal kvôli rodinným väzbám i podnikateľskej činnosti. Od roku 1999 je pamätná tabuľa umiestnená aj na jeho rodnom dome v Košiciach na Hlavnej ulici. Pamätnú tabuľu má aj pri Panamskom prieplave a na námestí v Budapešti. Ďalšia pamätná tabuľa Vojtechovi Gersterovi je umiestnená aj v obci Turňa nad Bodvou na počesť, že tento významný inžinier bol aj projektantom železnice vedúcej z Košíc cez Turňu nad Bodvou.

Aj jeho súrodenci sa stali úspešnými vo svojich profesiách, jeho brat Arpád bol lekárom a chirurgom v New Yorku, kde napísal knihu „Recollections of a New York Surgeon“ (Spomienky newyorského chirurga) a zaspomínal si v nej aj na rodné Košice. Ďalší brat Mikuláš bol zasa riaditeľom chemickej výskumnej stanice v Budapešti. Jeho sestry našli uplatnenie väčšinou v umení, najznámejšia z nich, Etela Gerster, bola svetoznámou opernou speváčkou.

 

Zdroje:

http://webmagazin.teraz.sk/zivot/slovak-korint-panama-prieplav-stavba/1227-clanok.html

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vojtech_Gerster

https://www.kosiceonline.sk/zivotny-pribeh-vyznamneho-kosickeho-inziniera-a-projektanta-belu-gestera

https://www.svkk.sk/clanky/vojtech-gerster-1850-1923.html

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

Piešťanský literárny okruh 2024

Môj už tradičný tvorivý pobyt v Domove Ivana Stodolu v Piešťanoch, ktorý vzorne vedie a udržiava Literárny fond, som už opäť tradične využil na stretnutie