Bohuslav Šulek – prírodovedec, jazykovedec a publicista v Chorvátsku

Dr. Karol Bohuslav Šulek (* 22. apríl 1816 Sobotište – † 30. november 1895 Záhreb) bol slovenský prírodovedec, jazykovedec a publicista. Narodil sa v rodine evanjelického farára Jána Šuleka. V sobotištskej evanjelickej škole dostal základné vzdelanie. V rokoch 1828 – 1837 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave, kde získal výborné filozofické, teologické a prírodovedné vzdelanie. Bol spoluzakladateľom Spoločnosti československej. Krátky čas zastupoval chorého otca v úrade ako levíta. Keďže nenašiel primerané miesto k službe v domovine, odišiel v roku 1838 do Slavónskeho Brodu v Chorvátsku k jednému zo svojich bratov, Michalovi, ktorý tu pôsobil ako lekár. Mal celkom 17 vlastných i nevlastných súrodencov. V Záhrebe sa vyučil za sadzača a už v r. 1841 vedie známu Gajovú tlačiareň. Tu sa dokonale naučil srbsko-chorvátsky jazyk. To bol základ jeho ďalšej vedeckej, spoločenskej, filozofickej i prírodovednej činnosti. Redigoval časopisy Danica ilírska, Branislav, Narodne novine, Hospodársky list, Pozar. Aktívne sa podieľal na vývine kultúrneho a politického života. Od 1858 až do 1865 bol editorom a jedným z iniciátorov časopisu POZOR. Bol mimoriadne plodným novinárom a vedeckým propagátorom. V roku 1867 bol povýšený na doktora vied.V roku 1868 vydal svoje najslávnejšiu politickú prácu Naša pravica. Bol členom Juhoslovanskej akadémie vied a umení a jej sekretárom od roku 1871 až do svojej smrti.

V Záhrebe ukončil svoje štúdia na tamojšej univerzite. Napísal niekoľko učebníc pre gymnáziá i vysoké školy z oblasti prírodných vied. V r. 1874 bol zvolený za tajomníka Chorvátskej akadémie vied a umení, ktorej členom bol od jej založenia. Zostavil slovník chorvátsko-nemecko-talianský.

V roku 1884 chorvátsky časopis Vienac /veniec/ vydávaný v Záhrebe napísal: “História chorvátskej literatúry zapíše Šuleka medzi prvých a najzaslúžilejších svojich spisovateľov. Už za prvé roky, ktoré v Chorvátsku prežil, stal sa on, rodený Slovák príkladom, ba lepšie povedané vzorom, ktorý radi nasledovali všetci, čo chceli po chorvátsky písať. Nemienime zmenšovať nikomu zásluhy, keď povieme, že Šulek bol u nás prvým štylistom.“

Mesto Záhreb mu udelilo titul čestného člena. B. Šulekovi na evanjelickej fare v Sobotišti odhalili v auguste 1968 pamätnú tabuľu, ktorú dala zhotoviť Juhoslovanská akadémia vied a umení a Matica chorvátska.

 

Zdroje:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bogoslav_%C5%A0ulek

https://www.sobotiste.sk/historia-obce/karol-bohuslav-sulek/

https://pam.epocha.sk/pamatniky-zahorie/okres-senica/bohuslav-sulek-1815-1895-sobotiste

https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/spominame-na-vzacnych-evanjelikov-bohuslav-sulek

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

SLÁVNOSŤ pamätí seniorov

Už po štvrtýkrát sme sa v Obecnej záhrade v Rači zišli pri prezentácii tentoraz desiatej a jedenástej publikácie projektu OZ „Pamäti a spomienky“. Oslávencov, ich