ĎALŠÍ MÍĽNIK v poslaní OZ „Pamäti a spomienky“

S pomocou grantu MČ Rača, príspevku prezidentky SR, príspevku OZ sv. Jozefa a aj rodiny vyšli dve nové publikácie mapujúce životné osudy jedného manželského páru a jedného seniora, čo sa práve dožíva v Domove sociálnych služieb v Rači požehnaných 89 rokov!

Darinka vpravo
Významnú úlohu v práci OZ „Pamäti a spomienky“ zohráva sociálna pracovníčka, pani Darinka Vajanská (úplne vpravo)

V OBECNEJ ZÁHRADE v bratislavskej Rači sme tak odprezentovali ďalšie dve publikácie mapujúce životy miestnych seniorov v rámci nášho projektu „Pamäti a spomienky“, kde sa mladá generácia študentov masmediálnej komunikácie pýta seniorov, aký bol a je ich život od II. svetovej vojny až podnes.

Drotován B
Uvodné slová starostu MČ Rača, pána Michala Drotována
Starosta MČ Rača, pán Michal Drotován
Starosta MČ Rača, pán Michal Drotován
Poďakovanie odborného garanta
Poďakovanie odborného garanta.

 

„Krstičmi“ boli pán starosta Mgr. Michal Drotován a podpredseda BSK (ktorá spravuje spolupracujúci Dom sociálnych služieb) MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH.

Krstenie nových knižiek
Krstenie nových knižiek
Pán Šinály venoval svoj obraz
Pán Šinály venoval svoj obraz

Prvá publikácia mapuje spoločný život manželov Jakabovičovcov a do života ju uviedla pani Soňa.

Prejav pani Jakabovičovej
Príhovor pani Jakabovičovej
Pani Jakabovičová podpisuje
Pani Jakabovičová podpisuje
Posedenie po krstení knižiek
Posedenie po krstení knižiek

 

Druhá predstavuje jubilujúceho 89-ročného pána Šinályho, za ktorého knižku spolukrstil syn Peter za prítomnosti syna Tibora.

Príhovor pána Šinályho
Príhovor pána Šinályho
Pána Šinályho prišli povzbudiť priatelia
Pána Šinályho prišli povzbudiť priatelia
Gratulácia pánovi Šinálymu
Gratulácia pánovi Šinálymu
Podpis od jubilanta
Podpis od jubilanta
V dobrej nálade
V dobrej nálade

O knižky, a hlavne o venovanie s podpisom prítomných seniorov, bol veľký záujem. Prišla pogratulovať aj pani Jolana Juricová, ktorá patrí k prvým, ktorá sa do projektu úspešne zapojila a jej knižku sme takto predstavovali práve pred rokom.

Pani Juricová gratuluje
Pani Juricová gratuluje

Takto o udalosti referovala aj web-stránka Bratislavského samosprávneho kraja (pozrite si TU).

Podobné články