Oživená pamäť seniorky

V prvých dňoch apríla 2022 OZ „Pamäti a spomienky“ odovzdala pani Anne Jolane Juricovej

DVD s jej rozprávaním so študentkami Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií.

To sa stalo základom knižky, ktorú sme vydali na pamiatku jej rodine, ale aj poučenie pre prípadných mladých čitateľov, keďže jej výtlačky sú k dispozícii v miestnej knižnici v Rači, ako aj v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Knižka vyšla s podporou MČ Rača, ktorej starosta, Mgr. Michal Drotován, ju na slávnosti v Obecnej záhrade uviedol medzi čitateľov.

Knižka o pani Juricovej
Knižka o pani Juricovej

Toto rozprávanie je na dvoch DVD doplnené o jej vystúpenia s touto knižkou pre žiakov miestnej školy, ako aj členov miestneho Klubu dôchodcov,

Po besede so školákmi
Po besede so školákmi

ako aj prestrihy ilustračných fotografií a ďalšie krátke video-ukážky.

DVD
DVD

Vznikol tak unikátny dokument doby, ktorá ostáva už len v pamäti seniorov a takýchto cenných záznamov doby, ktorú žili a o ktorej nám aj takouto formou zanechávajú svoje svedectvo.

Podobné články