Zubný lekár MUDr. Michal Čierny vytvoril odbornú švajčiarsko-slovenskú spoluprácu

MUDr. Michal Čierny  (26. mája 1948,  Ústí nad Labem), jeho otec, tiež zubný lekár, pomáhal v Ústí nad Labem pri zakladaní špecializovaného oddelenia zubného lekárstva.

V roku 1968 emigroval s celou rodinou do Švajčiarska, kde navštevoval lekársku fakultu v odbore zubné lekárstvo. Od roku 1972 pracuje ako zubný lekár v privátnej zubnej ambulancii. Dr. Čierny publikoval početné vedecké práce o činnosti dentálnych hygienikov, v ktorých dokazuje ich význam pre zlepšenie ústneho zdravia u parodontologických pacientov.

Nezabudol na Slovensko a v roku 1997 v Prešove implementoval preventívny projekt pre deti – „Zdravý úsmev“. Tento švajčiarsky program sa vo Švajčiarsku realizuje od roku 1964. V Prešove sa v rámci projektu od roku 1998 počas piatich rokov vykonávalo aj štatistické vyšetrenie, ktoré viedli a hodnotili lekári z kliniky Zubnolekárskeho inštitútu v Zúrichu. Vynikajúce výsledky tohto preventívneho projektu boli prezentované vo vedeckých časopisoch. Výsledky svedčia o výraznom zlepšení ústneho zdravia u detí. Na Slovensku aj jeho zásluhou vznikla Asociácia domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj dve dentálne hygienické školy v Prešove a Bratislave

V januári 2003 sa stal prvým honorárnym konzulom Slovenskej republiky vo Švajčiarskej konfederácii. Do rozvoja slovensko-švajčiarskych vzťahov sa už pred tým zapojil aj tým, že organizoval bezplatné stážové pobyty slovenských lekárov vo Švajčiarsku.

 

Zdroje:

http://www.mia.sk/vseobecne_inf/denna_tlac/m_clanok.php?hop=4&dbr=910

https://domov.sme.sk/c/774085/prvym-honorarnym-konzulom-sr-vo-svajciarsku-sa-stal-mudr-michal-cierny.html

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

SLÁVNOSŤ pamätí seniorov

Už po štvrtýkrát sme sa v Obecnej záhrade v Rači zišli pri prezentácii tentoraz desiatej a jedenástej publikácie projektu OZ „Pamäti a spomienky“. Oslávencov, ich