Doc. MUDr. Ján Lešták, CSc. – svetová osobnosť oftalmológie

Doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, LL.A, DBA, FAOG (nar. 12. 10.1955 v Banskej Bystrici), ktorého pôsobiskom je Praha. Pracoval s legendami očného lekárstva, vynašiel dva pre oftalmológiu mimoriadne významné patenty, velil desiatim poľným nemocniciam, vybudoval prestížnu očnú kliniku a ambulantné centrum pre choroby hlavy a krku a v súčasnosti rozširuje služby o nové technológie. Primár a majiteľ Očnej kliniky JL doc. MUDr. Ján Lešták, CSc. patrí k najúspešnejším v jeho odbore nielen v Čechách.

MUDr. J. Lešták s gratulantmi k jeho jubileu
MUDr. J. Lešták s gratulantmi k jeho jubileu

Po absolvovaní Vojenskej lekárskej akadémie v Hradci Králové v roku 1980 nastúpil na Očné oddelenie v Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Prahe. V roku 1993 pôsobil už ako zástupca vedúceho Očného oddelenia tejto nemocnice. Po dvadsiatich rokoch služby z armády odišiel a v marci 1995 založil Očné oddelenie v novootvorenej poliklinike Lípa Centrum. Od januára 1997 sa spektrum výkonov rozrástlo o ambulantné operácie. Pracovisko sa tým stalo prvým oddelením v ČR, ktoré vykonávalo vnútroočné operácie na prednom a zadnom segmente oka ambulantným spôsobom. Ján Lešták prišiel s prevratnou metódou vyšetrovania ľudského zraku. Vďaka jeho objavu je teraz oveľa jednoduchšie a spoľahlivejšie vyšetrenie sietnice oka. Medzi jeho klientmi nie sú len prominentní Česi, ale často aj cudzinci (Hosp. noviny): „Máme ordinácie od Českých Budějovíc až po Mariánské Lázně. V Prahe okrem kliniky v Butoviciach ošetrujeme pacientov v ďalších štyroch zariadeniach.  Po vybavení kliniky najmodernejšou magnetickou rezonanciou začali vyšetrovať stav zrakového ústredia v mozgu. Na tomto poli výskumu majú svetovú prioritu. Táto klinika v súčasnosti vytvára najviac odborných publikácií a ako jediná klinika v ČR, je oprávnená používať označenie FBMI ČVUT.

Svoje vedomosti odovzdáva v prednáškach pre lekárov postgraduálneho vzdelávania v pražských ÚVN aj IPVZ a na odborných stretnutiach doma i v zahraničí. Je predsedom odborovej komisie vedeckej rady  ČLK pre oftalmológiu, členom výboru Českej oftalmologickej spoločnosti JEP, členom pracovnej skupiny vedeckej rady ministerstva zdravotníctva, členom atestačnej komisie ministerstva zdravotníctva pre oftalmológiu a vedeckej rady FBMI ČVU. Je členom odborovej komisie pre PhD štúdium 1. LF KU v Prahe, LF KU v Hradci Králové a FBMI ČVUT. V roku 2008 získal na Ústave práva a právnej vedy v Prahe titul MBA. V tej istej inštitúcii zložil rigorózne skúšky a v roku 2012 obhájil diplomovú prácu na stupeň LL.A a v roku 2014 DBA. V roku 2012 získal od americkej spoločnosti OMICSGroup titul FAOG. Od roku 2007 je navyše vysokoškolským pedagógom na ČVUT v Prahe a od roku 2012 na lekárskej fakulte Karlovej univerzity. V decembri 2015 sa po úspešnej habilitácii na FBMI ČVUT stal docentom v obore biomedicínskeho inžinierstva.

Vo vedecko-výskumnej činnosti má niekoľko svetových priorít. Prednáša pre lekárov v postgraduálnom školení v ÚVN aj ILF Praha, na odborných konferenciách v ČR aj v zahraničí.  Od roku 2013 je lektorom v rámci profesijne vzdelávacieho programu MBA Management v zdravotníctve na Ústave práva a právnej vedy a na European Business School SE a ich konzultantom pre oblasť zdravotníctva.

 

Zdroje:

http://hnonline.sk/svet/c1-49496410-slovak-ktory-odstartoval-revoluciu-vo-vysetreni-zraku

https://www.ustavprava.cz/lektor/40-doc-mudr-jan-lestak-csc-msc-mba-lla-dba-febo-faog

https://www.denik.cz/muj_podnik/rozhovor_jan_lestak20090721.html

 

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

MOTÍV ATENTÁTNIKA PREKVAPUJÚCI!

Ale len pre toho, kto nepozná históriu. Veď aj preto zlyhali „preventívci“ ochranky, pretože atentátnik nezodpovedá profilu SÚČASNÉHO útočníka!!! Ale perfektne zodpovedá profilu, ku ktorému

FEMINIZMUS AKO TRETIE ZLO

Čo môže byť symbolickejší dar k vlastnému jubileu, než keď si autor aj sám venuje dho pripravovanú novú knihu. Gustáv Murín, oslávil svoje 65-te narodeniny