Profesor RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. bol pri vývoji superpočítača v Nemecku

Profesor Miroslav Grajcar (26. apríl 1966, Bratislava) sa podieľal na výskumoch kvantového počítača za desiatky miliónov dolárov. Dokonalý počítač, ktorý by hravo zvládol akýkoľvek problém, je snom každého technicky čo len trochu zdatného človeka. Väčšina bežných ľudí si úplne vystačí so počítačmi so základnými funkciami. Výskum v špičkových laboratóriách si však vyžaduje počítače, o ktorých sa radovému používateľovi ani nesníva. Sám o tom hovorí (Hospodárske noviny): „Celé moje pátranie po dokonalom superpočítači sa začalo v nemeckej Jene. Odštartovala ho však istá popredná farmaceutická firma, ktorá sa sťažovala, že jej počítače sú pomalé a nestíhajú. Manažér sa teda logicky spýtal, prečo nekúpia rýchlejšie stroje. Odpoveď bola jednoduchá – tieto nároky by zvládol jedine kvantový počítač a ten zatiaľ jednoducho neexistuje.“

Práve hľadanie kvantového počítača je jednou z najväčších výziev súčasnej fyziky. Grajcar sa k nej dostal na Inštitúte pre vyspelé technológie v Jene, kam prišiel v 90. rokoch v rámci Humboldtovho štipendia. Sám o tom hovorí (Hospodárske noviny): „S ponukou na spoluprácu oslovila v roku 2000 náš výskumný tím firma z Kanady. Tam som začal pracovať s kvantovými meraniami.“ Kanadská firma bola pravdepodobne jediná, ktorá sa komerčne zaoberala vývinom kvantového počítača. Prakticky na tom postavila svoj biznis. „Nikto ešte nič podobné neurobil, je to strašne ťažká vec.“

Samozrejme, výskum na špičkovom pracovisku sa nemohol zaobísť bez dostatočnej finančnej podpory (Hospodárske noviny): „Pokiaľ ide o peniaze, v Nemecku ani v ostatných západných krajinách s tým nikdy nebol problém. Firma, pre ktorú sme pracovali, dostala peniaze od finančnej skupiny z kalifornského Silicon Valley. Boli to naozaj veľké peniaze – rádovo desiatky miliónov dolárov.“

Zostrojením kvantového superpočítača sa teraz zaoberá niekoľko výskumných stredísk na celom svete (Hospodárske noviny): „Hľadajú ho vedci v Amerike, Nemecku, Japonsku aj u nás. V Bratislave vzniká pod vedením profesora Vladimíra Bužeka Centrum excelentnosti kvantovej technológie. Podieľa sa na ňom niekoľko inštitúcií – fyzikálny ústav i matematický ústav Slovenskej akadémie vied, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika či Medzinárodné laserové centrum.“ vysvetľuje Grajcar. Centrum združuje už teraz mnoho kvalitných fyzikov. Grajcar tak v pátraní po superpočítači neustále pendluje medzi Bratislavou, Jenou i ďalšími laboratóriami v Japonsku, Spojených štátoch a iných krajinách

Medzičasom sa fyzik Miroslav Grajcar stal profesorom a pôsobí ako kmeňový vedecký pracovník FMFI UK.

 

Doterajšia profesná kariéra:

Celoštátna študentská vedecká konferencia v roku 1986 druhé miesto.
Doktorandské štúdium: od mája 1990 do apríla 1993 interný doktorand Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského
Výskumné pobyty: od augusta 1990 do apríla 1993 externý doktorand
Laboratórium kryoelektroniky Ústavu elektrotechniky Strojárstvo, Slovenská akadémia vied od mája 1995 do decembra 1996 Alexander von Humboldt
Štipendium na Institut für Festkörperphysik, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Nemecko.
Od septembra do novembra 1998 krátky pobyt na Univerzite v Nice Francúzsko.
Niekoľko výskumných pobytov na Inštitút pre fyzikálne špičkové technológie Jena, Nemecko.
Od októbra 2002 do novembra 2003 vedecký pracovník v Institut für Festkörperphysik, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Nemecko.
2006-2007 niekoľko výskumných pobytov v Riken, Tokio, Japonsko.
Ceny: 1997 – Cena Slovenskej akadémie vied za vedecká práca a spolupráca medzi SAV a univerzitou
2004 – Cena Ministerstva kultúry Durínska v Nemecku za zákl výskumu
2007 – Cena Ministerstva školstva SR pre najlepšieho Vedecký tím v roku 2007
Pracovný pomer: od apríla 1993 doteraz Katedra experimentálnej fyziky Univerzity Komenského, Bratislava, Slovakia , riadny profesor.
Od roku 2010 doteraz Vedúci Laboratória pre kvantové meranie, spoločného laboratória Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied.
Výskumné aktivity: fyzika pevných látok, slabá supravodivosť, kvantové javy v supravodivých nanoštruktúrach, supravodivé qubity.

Pedagogická činnosť: Úvod do kvantovej mechaniky – prednášky v bakalárskom stupni fyziky, Úvod do kvantových počítačov – prednášky v magisterskom štúdiu fyziky.

Zdroje:

http://hnonline.sk/svet/c1-34454470-slovak-ktory-patra-po-superpocitaci

https://uniba.sk/ludia/grajcar1/publications/

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=9067&action=cv

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

MOTÍV ATENTÁTNIKA PREKVAPUJÚCI!

Ale len pre toho, kto nepozná históriu. Veď aj preto zlyhali „preventívci“ ochranky, pretože atentátnik nezodpovedá profilu SÚČASNÉHO útočníka!!! Ale perfektne zodpovedá profilu, ku ktorému

FEMINIZMUS AKO TRETIE ZLO

Čo môže byť symbolickejší dar k vlastnému jubileu, než keď si autor aj sám venuje dho pripravovanú novú knihu. Gustáv Murín, oslávil svoje 65-te narodeniny