Profesor Michael J. Kopanic, PhD., slovenský historik v USA

Štefanik 100th anniversary of death
Štefanik 100th anniversary of death

V rámci projektu „Slováci a svet“ si pripomíname vynikajúce slovenské osobnosti, ktoré sa v zahraničí presadili vo svete vedy. Dnes to je profesor Michael J. Kopanic, PhD.. Rodák z Youngstownu v Ohiu (nar. 1. decembra 1954, otec Michael Kopaničák z Youngstown, Ohio, a matka Anna Susová z Rychnavy), je v súčasnosti docentom dejepisu a koordinátorom kurzu Európskych dejín 20. storočia na University of Maryland. Vyučuje kurzy o Európe 20. storočia, Druhej svetovej vojne a západnej civilizácii.
Kopanic získal vysokoškolské vzdelanie na Univerzite v Youngstowne, titul M.A. na University of Notre Dame, začal doktorandské štúdium na University of Toronto a ukončil doktorát na univerzite v Pittsburghu. V roku 1982 tiež navštevoval Letnú školu slovenského jazyka, Studia Academica Slovaca, v rokoch 2012 a 2014 tam navštevoval pokročilé štúdiá. V roku 1982-83 získal štipendium na doktorandský výskum v Československu. Jeho dizertačná práca má názov „Priemyselné odborové zväzy na Slovensku, 1918-1929“.
Profesor Kopanic má svoju pravidelnú rubriku v slovensko-amerických novinách FCSU Jednota a prispieva k ďalším podobným publikáciám. Kopanic tiež prispieval pre štvrťročný zborník „Naše rodina“, vydávaný CzechoSlovak Genealogical Society International, a pôsobí v predstavenstve International Genealogical Society International pri Českej a Slovenskej škole v Pittsburghu a Katolíckej škole Všetkých svätých. Od roku 2019 je tiež v redakčnej rade slovenského časopisu Kultúrne dejiny vydávaného v Ružomberku. Medzi jeho početné publikácie patria články v odborných časopisoch a niekoľko kníh a encyklopédií. Plánuje vydať v knižnej podobe sériu svojich článkov o slovenských zvykoch. Pôsobil aj ako prispievajúci redaktor a prekladateľ „Ilustrovanej slovenskej histórie“ Antona Špiesza (2006) a bol spoluredaktorom „Dejín Slovákov v Amerike“ Konštantína Čulena (2007). Je autorom kapitoly „Slováci v Clevelande, 1870-1930“ v knihe „Identita, konflikt a spolupráca: Stredoeurópania v Clevelande, 1850-1930“ (2003). Nedávno pomáhal Miloslavovi Rechciglovi ml. pri písaní a úprave knihy „Pozoruhodní Američania so slovenskými koreňmi“ (2019). Od septembra 2019 pôsobí aj ako komunitný veľvyslanec pre spoločnosť Globálne Slovensko a pomáhal pri úprave najnovšej publikácie „Slovensko: Za železnou oponou: Dejiny komunizmu“ vydanej Global Slovakia. Niektoré z jeho publikácií si môžete pozrieť na www.academia.edu.
Matka prof. Kopanica emigrovala do USA v roku 1936 vo veku 16 rokov a z otcovej strany má korene aj na Spiši. Obidve svoje dcéry viedol k znalosti slovenčiny tak, že študovali na letnom kurze slovenského jazyka Studia Academica Slovaca, a aj jeho vnúčatá (vo veku 6, 4 a 1) hovoria po slovensky a navštevovali jazykovú triedu na Českej a slovenskej škole v Pittsburghu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr
Share on google
Share on email

Podobné články

Titulka

KEĎ ČOSI NEFUNGUJE (Americký príbeh)

Stroje nás pozorujú. Verím, že to ticho, keď nepracujú, je klamlivé. V skutočnosti sledujú, čo robíme a chystajú sa vyskúšať náš postreh. Každú chvíľu hrozí malá technická,