Profesor Michael J. Kopanic, PhD., slovenský historik v USA

Štefanik 100th anniversary of death
Štefanik 100th anniversary of death

V rámci projektu „Slováci a svet“ si pripomíname vynikajúce slovenské osobnosti, ktoré sa v zahraničí presadili vo svete vedy. Dnes to je profesor Michael J. Kopanic, PhD.. Rodák z Youngstownu v Ohiu (nar. 1. decembra 1954, otec Michael Kopaničák z Youngstown, Ohio, a matka Anna Susová z Rychnavy), je v súčasnosti docentom dejepisu a koordinátorom kurzu Európskych dejín 20. storočia na University of Maryland. Vyučuje kurzy o Európe 20. storočia, Druhej svetovej vojne a západnej civilizácii.
Kopanic získal vysokoškolské vzdelanie na Univerzite v Youngstowne, titul M.A. na University of Notre Dame, začal doktorandské štúdium na University of Toronto a ukončil doktorát na univerzite v Pittsburghu. V roku 1982 tiež navštevoval Letnú školu slovenského jazyka, Studia Academica Slovaca, v rokoch 2012 a 2014 tam navštevoval pokročilé štúdiá. V roku 1982-83 získal štipendium na doktorandský výskum v Československu. Jeho dizertačná práca má názov „Priemyselné odborové zväzy na Slovensku, 1918-1929“.
Profesor Kopanic má svoju pravidelnú rubriku v slovensko-amerických novinách FCSU Jednota a prispieva k ďalším podobným publikáciám. Kopanic tiež prispieval pre štvrťročný zborník „Naše rodina“, vydávaný CzechoSlovak Genealogical Society International, a pôsobí v predstavenstve International Genealogical Society International pri Českej a Slovenskej škole v Pittsburghu a Katolíckej škole Všetkých svätých. Od roku 2019 je tiež v redakčnej rade slovenského časopisu Kultúrne dejiny vydávaného v Ružomberku. Medzi jeho početné publikácie patria články v odborných časopisoch a niekoľko kníh a encyklopédií. Plánuje vydať v knižnej podobe sériu svojich článkov o slovenských zvykoch. Pôsobil aj ako prispievajúci redaktor a prekladateľ „Ilustrovanej slovenskej histórie“ Antona Špiesza (2006) a bol spoluredaktorom „Dejín Slovákov v Amerike“ Konštantína Čulena (2007). Je autorom kapitoly „Slováci v Clevelande, 1870-1930“ v knihe „Identita, konflikt a spolupráca: Stredoeurópania v Clevelande, 1850-1930“ (2003). Nedávno pomáhal Miloslavovi Rechciglovi ml. pri písaní a úprave knihy „Pozoruhodní Američania so slovenskými koreňmi“ (2019). Od septembra 2019 pôsobí aj ako komunitný veľvyslanec pre spoločnosť Globálne Slovensko a pomáhal pri úprave najnovšej publikácie „Slovensko: Za železnou oponou: Dejiny komunizmu“ vydanej Global Slovakia. Niektoré z jeho publikácií si môžete pozrieť na www.academia.edu.
Matka prof. Kopanica emigrovala do USA v roku 1936 vo veku 16 rokov a z otcovej strany má korene aj na Spiši. Obidve svoje dcéry viedol k znalosti slovenčiny tak, že študovali na letnom kurze slovenského jazyka Studia Academica Slovaca, a aj jeho vnúčatá (vo veku 6, 4 a 1) hovoria po slovensky a navštevovali jazykovú triedu na Českej a slovenskej škole v Pittsburghu.

Podobné články

August, 21., 1968 v Amerike

Celú noc prelietavali nad nami lietadlá. Mal som necelých desať rokov a žiadnu potuchu o politike, ale vedel som, že niečo nie je v poriadku.