Profesor slovenskej histórie a kultúry na Ottawskej univerzite v Kanade

Profesor Marián Mark Stolárik (22.04.1943, Turčiansky Svätý Martin) patrí k najvýznamnejším šíriteľom odborných poznatkov o slovenskej histórii, politike, a kultúre v regióne Severnej Ameriky.

V roku 1951 sa s rodičmi vysťahoval do Kanady. V rokoch 1979 – 1991 pôsobil ako predseda, vedúci riadiaci pracovník a riaditeľ tlače Balchského inštitútu pre etnické štúdiá vo Filadelfii, od roku 1992 univerzitný profesor na Katedre slovenských dejín a kultúry na Ottawskej univerzite.

V roku 1977 založil „Slovak Studies Association“, združujúcu vedeckých pracovníkov zaoberajúcich sa štúdiom týchto poznatkov. Od roku 1983 tiež rediguje vedeckú ročenku „Slovakia“, ktorú vydáva Slovenská Liga v Amerike. Profesor Stolárik založil na Ottawskej univerzite Slovenský archív, ktorý zhromažďuje cenné dokumenty súvisiace so slovenskou emigráciou do Kanady a USA.

 

Prof. Stolárik v Klube spisovateľov
Prof. Stolárik v Klube spisovateľov

Odborník na dejiny imigrácie do Severnej Ameriky a jej etnické skupiny s dôrazom na slovenskú skúsenosť. V tejto oblasti publikoval osem kníh a vyše 60 článkov vrátane Slovaks in Bethlehem, Pennsylvania, 1880 – 1976 (1985) a Immigration and Urbanization: The Slovak Experience, 1870 – 1918 (1989). Editoval publikáciu The Slovak Republic: A Decade of Independence (2004).

V rokoch 1993–1999 predseda Kanadskej Slovenskej ligy. Založil a redigoval The Slovak Studies Newsletter (1977 – 1987).

Pán profesor bol účastníkom stretnutia delegácie SC PEN, ktorú viedol vtedajší predseda Dr. Gustáv Murín, v roku 2004 na pôde nášho Veľvyslanectva v Ottawe s našimi významnými krajanmi v Ottawe.

V roku 2015 ešte stihol na pozvanie Spolku slovenských spisovateľov prednášať v Klube spisovateľov, ktorý krátko na to zlikvidoval podvodník v spolupráci s úplatnými funkcionármi.

 

Zdroje: http://www.uszz.sk/sk/na-dni-otvorenych-dveri-mzv-a-ez-sr-aj-tematika-slovakov-zijucich-v-zahranici

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/59/marian-mark-stolarik

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/fotogaleria/beseda-s-profesorom-stolarikom/

 

Pripravil: Gustáv Murín

 

Podobné články

Statočný policajt Ján Kaľavský

V tejto databáze sme doteraz uvádzali samých úspešných Slovákov a Slovensky vo svete. Žiaľ, odkedy sa k moci dostala koalícia zla vedená psychicky labilným Matovičom, začínajú odchádzať do