Profesor slovenskej histórie a kultúry na Ottawskej univerzite v Kanade

Profesor Marián Mark Stolárik (22.04.1943, Turčiansky Svätý Martin) patrí k najvýznamnejším šíriteľom odborných poznatkov o slovenskej histórii, politike, a kultúre v regióne Severnej Ameriky.

V roku 1951 sa s rodičmi vysťahoval do Kanady. V rokoch 1979 – 1991 pôsobil ako výkonný riaditeľ (neskoršie prezident) Balchského inštitútu pre etnické štúdiá vo Filadelfii. Bola to knižnica, múzeum a vzdelávacie centrum venované kolekciám, vystavovaniu a interpretácii materiálnych artefaktov, archívnych zbierok a knižnici o všetkých amerických etnických skupinách. Založil tam tri oddelenia, rozšírili počet zamestnancov zo 7 na 25 a prijal 50 dobrovoľníkov. Počas trinástich rokov ako vedúci Ústavu, Stolárik zozbieral milióny dolárov od rôznych jednotlivcov, spoločností a nadácií na účely financovania a činnosti ústavu, výstavy a programy.

Medzitým, v roku 1980 slovenské komunity v Kanade a USA zozbierali sumu 500 tisíc dolárov ku ktorej kanadská vláda pridala ďalších 400,000 dolárov, aby sa mohla založiť Katedra slovenskej histórie a kultúry na University of Ottawa. Katedra bola oficiálne inaugurovaná pri Fakulte histórie v máji 1990. Konkurz na pozíciu vedúceho katedry vyhral Mark Stolárik a v januári 1992 začal svoju kariéru ako profesor na University of Ottawa.

V roku 1977 založil „Slovak Studies Association“, združujúcu vedeckých pracovníkov zaoberajúcich sa štúdiom týchto poznatkov. Od roku 1983 tiež rediguje vedeckú ročenku „Slovakia“, ktorú vydáva Slovenská Liga v Amerike. Profesor Stolárik založil na Ottawskej univerzite Slovenský archív, ktorý zhromažďuje cenné dokumenty súvisiace so slovenskou emigráciou do Kanady a USA.

Pán profesor bol v roku 2010  účastníkom stretnutia delegácie SC PEN, ktorú viedol vtedajší predseda Dr. Gustáv Murín, na pôde nášho Veľvyslanectva v Ottawe s našimi významnými krajanmi. Spolu s ostatnými ocenil donáciu slovenských kníh do rúk vtedajšieho pána Veľvyslanca, JUDr. Milan Kollára.

V roku 2015 ešte stihol na pozvanie Spolku slovenských spisovateľov prednášať v Klube spisovateľov, ktorý krátko na to zlikvidoval realitný podvodník v spolupráci s úplatnými funkcionármi.

 

Prof. Stolárik v Klube spisovateľov
Prof. Stolárik v Klube spisovateľov

V rokoch 1993-1999 bol predsedom Kanadskej Slovenskej ligy. Do funkcie sa vrátil v roku 2016. Založil a redigoval The Slovak Studies Newsletter (1977-1987).

Odborník na dejiny imigrácie do Severnej Ameriky a jej etnické skupiny s dôrazom na slovenskú skúsenosť. V tejto oblasti publikoval osem kníh a vyše 60 článkov vrátane Slovaks in Bethlehem, Pennsylvania, 1880-1976 (1985) a Immigration and Urbanization: The Slovak Experience, 1870-1918 (1989). Editoval publikáciu The Slovak Republic: A Decade of Independence (2004).

V roku 1992 mu Matica slovenská odovzdala striebornú medailu. V roku 1998 ho Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vyznamenalo striebornou medailou. Prezident Slovenskej republiky vyznamenal Stolárika Prezidentskou medailou v roku 2002. A 25. mája 2013 podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák ocenenil Marka Stolárika titulom Vyslanec dobrej vôle (Goodwill Envoy). Toto cenenie je určené úspešným Slovenkám a Slovákom, ktorí pôsobia v zahraničí a svojou prácou šíria dobré meno Slovenska vo svete.

 

Zdroje:

http://www.uszz.sk/sk/na-dni-otvorenych-dveri-mzv-a-ez-sr-aj-tematika-slovakov-zijucich-v-zahranici

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/59/marian-mark-stolarik

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/fotogaleria/beseda-s-profesorom-stolarikom/

https://bkp-uszz.mediatop.sk/sk/marian-m-stolarik-na-besede-v-martine-kde-sa-citim-doma

https://www.martinus.sk/2764111-moja-pen-misia/e-kniha

 

Spracoval: Gustáv Murín

 

Podobné články