prof. Ing. Vladimír Frecer pátral v Taliansku po čipe proti rakovine

Prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. (1957), v Terste spoluzakladal a viedol výskumné laboratórium, ktoré prostredníctvom počítačových simulácií a vývoja nanomateriálov prispievalo k boju proti rakovine. Laboratórium bolo súčasťou veľkého vedeckého a technologického parku AREA Science Park v Terste, ktorý patrí medzi najväčšie v Európe (Hospodárske noviny): „Projekt ôsmich talianskych univerzít bol zameraný na vývoj nanočipu vhodného na jednoduchú a rýchlu detekciu onkomarkerov v kvapke krvi… Bol to profesor Stanislav Miertuš, kto ma poveril prípravou projektu biosenzora, ako aj vedením nového laboratória.“ Cieľom výskumu bol nanočip, ktorý by sa dal použiť aj medzi širokým obyvateľstvom počas bežných preventívnych prehliadok v ambulancii praktického lekára.

Profesor Frecer bol menovaný prezidentkou Čaputovou 18. 1. 2022 so špecializáciou na farmaceutickú chémiu, molekulové modelovanie a simulácie, počítačovú chémiu, dizajn liečiv a bioaktívnych látok. Momentálne pôsobí na Katedre fyzikálnej chémie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského.

Je členom Učenej spoločnosti Slovenska.

Zdroje:

http://hnonline.sk/svet/c1-38708790-slovak-co-patra-po-cipe-proti-rakovine

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_slovensk%C3%BDch_vysoko%C5%A1kolsk%C3%BDch_profesorov,_vymenovan%C3%BDch_v_rokoch_2020_%E2%80%93_2029

https://uniba.sk/ludia/frecer1/publications/

prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

MOTÍV ATENTÁTNIKA PREKVAPUJÚCI!

Ale len pre toho, kto nepozná históriu. Veď aj preto zlyhali „preventívci“ ochranky, pretože atentátnik nezodpovedá profilu SÚČASNÉHO útočníka!!! Ale perfektne zodpovedá profilu, ku ktorému

FEMINIZMUS AKO TRETIE ZLO

Čo môže byť symbolickejší dar k vlastnému jubileu, než keď si autor aj sám venuje dho pripravovanú novú knihu. Gustáv Murín, oslávil svoje 65-te narodeniny