Slovák v čele svetových informatikov

   Profesor RNDr. Jozef Gruska, DrSc. (* 11. decembra 1933, Rabčice), slovenský informatik a počítačový vedec pôsobiaci rozhodujúcu časť svojej vedeckej kariéry na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity. V roku 1965 obhájil doktorát na Slovenskej akadémii vied v Bratislave prácou s názvom „Štrukturálna jedinečnosť formálnych jazykov“. V rokoch 1968-1970 absolvoval stáž na University of Minnesota v Minneapolise. Pôsobil 17 rokov (1968-1985) ako výskumný pracovník Výskumného centra univerzitného výskumu v Bratislave a výskumný pracovník SAV. Od roku 1990 do roku 1993 bol hosťujúcim profesorom na univerzite v Hamburgu, potom sa vrátil do Bratislavy ako vedecký pracovník opäť na SAV. Najvýznamnejšia americká počítačová asociácia IEEE ho ocenila v roku 1996 prestížnou cenou Computer Pioneer. Je zakladateľom pracovnej skupiny IFIP pre teoretickú informatiku a od roku 1989 do roku 1996 bol jej vedúcim pracovníkom. Od roku 1997 nastúpil na post profesora na Masarykovej univerzite v Brne, v rokoch 1997-1999 pôsobil ako hosťujúci profesor na Université de Nice Sophia. V roku 1999 v Anglicku vydal prvú svetovú monografiu „Quantum computing“, ktorú preložili aj do japončiny. V roku 2000 usporiadal niekoľko ázijských konferencií na túto tému. Tak vznikla v roku 2001 významná svetová konferencia o informatike, ktorá sa každoročne pod jeho vedením konala buď v Japonsku, Číne alebo v Kórei. Vďaka svojim skúsenostiam a poznatkom sa dokázal presadiť aj v ďalších štátoch Ázie ako India a Pakistan. Pre Hospodárske noviny o tom povedal: „Vytvoril som si neobvyklú možnosť ovplyvňovať vývoj svetovej vedy v dôležitej oblasti aj v najvyspelejších ázijských krajinách.“

 

 

V roku 2001 mu bola udelená Zlatá medaila Masarykovej univerzity v Brne. V rokoch 2007 – 2010 bol voleným členom rady Academia Europaea so sídlom v Londýne. Okrem troch Slovákov v nej vtedy bolo 22 vedcov z Česka, 33 z Rakúska, 46 z Maďarska, 66 z Ruska, 348 z Veľkej Británie

Gruska počas svojich pedagogických a vedeckých pobytov v zahraničí zozbieral až 150 Betlehemov z päťdesiatich krajín. Dokumentujú zručnosť keramikárov z Japonska, Číny, drevorezbárov z Ruska i Rakúska. Ľudoví umelci z Kene vytesali postavičky Svätej rodinky z kameňa, v Etiópii ich zhotovili z papyrusu. Túto svoju súkromnú zbierku poskytol na výstavu Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, počas Vianočných sviatkov 2001.

 

Zdroje:

https://hnonline.sk/hnporadna/copernicus-2001/28677-betlehemy-aj-po-vianociach

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jozef_Gruska

http://hnonline.sk/svet/c1-40696080-slovak-v-cele-svetovych-informatikov

https://www.muni.cz/lide/3026-jozef-gruska

https://www.rabcice.sk/obec-2/vyznamne-osobnosti/

https://www.muni.cz/o-univerzite/vyznamenani/165

https://www.sme.sk/c/3050796/informatik-jozef-gruska-snazme-sa-dosiahnut-na-hviezdy.html

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

MOTÍV ATENTÁTNIKA PREKVAPUJÚCI!

Ale len pre toho, kto nepozná históriu. Veď aj preto zlyhali „preventívci“ ochranky, pretože atentátnik nezodpovedá profilu SÚČASNÉHO útočníka!!! Ale perfektne zodpovedá profilu, ku ktorému

FEMINIZMUS AKO TRETIE ZLO

Čo môže byť symbolickejší dar k vlastnému jubileu, než keď si autor aj sám venuje dho pripravovanú novú knihu. Gustáv Murín, oslávil svoje 65-te narodeniny