MSc. Alena Seoud opakovane uspela ako výkonná riaditeľka v Prahe

Alena Seoud (Košice) dosiahla na Technickej univerzite v Košiciach stupeň vzdelania MSc. (1987 – 1992). Ešte sa jej na škole črtala budúcnosť v stavebníctve. Po skončení stavebnej fakulty tesne po revolúcii však práce v tejto oblasti bolo na Slovensku málo, a tak sa rozhodla skúsiť šťastie v zahraničí (hnonline.sk): „Odišla som do Anglicka najmä zlepšiť si angličtinu, ktorú som teoreticky študovala od detstva. Začínala som ako au-pair, všetky zarobené peniaze som investovala do jazykových kurzov a kurzov marketingu.“

Po odchode do Prahy prešla pozoruhodnou profesnou kariérou:

 

1995 – 1996: McDonald’s, Marketingový manažér

1996: Saatchi & Saatchi, Account Manager

1996 – 1997: Deloitte Marketingový manažér, bola to novovybudovaná pozícia zodpovedná za rozbehnutie marketingových aktivít v Českej republike a na Slovensku. Marketingové aktivity zahŕňali množstvo internej komunikácie najmä o M&A aktivitách a participáciu na náborovom procese vtedy extrémne rýchlo rastúcej organizácie. Reportovanie priamo partnerom.

1999 –2003: Technidok s.r.o., výkonná riaditeľka. Podstatou podnikania bol technický preklad z a do 40 jazykov – zameranie na lokalizáciu softvéru a technickú dokumentáciu. Pracuje hlavne pre výrobcov hardvéru, výrobcov automobilov a softvérové ​​spoločnosti. Podieľa sa na veľkom množstve projektov manažérskeho poradenstva vrátane tímovej práce v dátových miestnostiach na veľkých privatizačných projektoch v bankách a energetike. Stanovenie kompetencie prekladovej pamäte a špecifických slovníkov zákazníka. Rast spoločnosti do veľmi konkurencieschopnej veľkosti a smerovanie k ziskovosti.

2003 – 2013: Dun & Bradstreet, Managing Director / CEO /. Celková zmluvná správa licencií D&B vrátane zodpovednosti za zisky a straty, rozpočtovanie, prognózovanie. Rokovania s centrálou D&B o podmienkach licenčnej zmluvy, zavádzaní globálnych produktov, dátových iniciatívach, licenčnej zmluve. Do roku 2009 priamo riadila obchodné oddelenie, vývoj produktov, HR a dohliadala na IT a marketing. Kľúčovými úspechmi bol rozvoj českej kancelárie na rešpektovanú svetovú pobočku D&B, ktorá poskytuje nadštandardné služby prostredníctvom etablovaného tímu odborných konzultantov.

2004 – 2013: Bisnode Country Manager pre Českú republiku a Slovensko. Zodpovedná za P&L všetkých 5 pôsobiacich spoločností v Českej republike a za aktivity D&B na Slovensku. Pozoruhodná cesta organického rastu a akvizícií, ktorá viedla k rozvoju najsilnejšieho trhového hráča v segmente biznis informácií so silným zameraním na služby Credit Solutions a Big Data Services. Jej obchodná zručnosť zaručila úspešné vytvorenie plne fungujúceho organizačného modelu krajiny s využitím synergií M&A. Riadila budovanie HR, riadenie predaja, produktové a marketingové jednotky, reštrukturalizáciu IT a financií, maximalizovala efektivitu tímu, zdieľala dobré modely vývoja produktov s kolegami v iných krajinách. Presťahovanie všetkých spoločností do jedného priestoru. Riešenie nevýkonných tímov. Viedla tím kľúčovým procesom zmeny pri formulovaní novej vízie a stratégie pre „One“ Bisnode. Spoločnosti v jej zodpovednosti boli: Dun & Bradstreet, spol. s r.o., Česká kapitálová a informační agentura,a.s. (ČEKIA), Soliditet, s.r.o.(pôvodne Creditinfo), Wer liefert was? spol. s r.o. (WLW) a HBI Česká republika s.r.o.,.

2016 – 2024: Zdravotní klaun, o.p.s., riaditeľka marketingu a fundraisingu. Otváranie a podpora nových kanálov na získavanie finančných prostriedkov online, firemné darcovstvo, telefundraising, samosprávy, nadácie a granty – Spustenie 360° reklamnej kampane vrátane TV, video a audio spotov – Digitálny marketing, online marketing a kompletný redizajn webových stránok – Implementácia CRM Salesforce, automatizácia procesov, personalizovaná CX komunikácia – Zážitkový program starostlivosti o zákazníkov – Dátová inteligencia – CSR komunikácia – GDPR- Rastúci tím fundraisingu a marketingu.

2014 – súčasnosť: Poradenstvo pre korporácie, MSP a mimovládne organizácie pre stratégiu, rozvoj podnikania, prístup na trh, obchodné modely, proces M&A, transformácia, digitalizácia, CSR, CX, rozvoj ľudí, B2B a B2C predaj a marketing, projektový manažment.

 

Vydané publikácie

RIZIKA V KOMERČNÍ PRAXI – kapitola výběr smluvního partnera, Wolters Kluwer ČR a.s., 2011

REALIZACE VÝVOZNÍHO OBCHODNÍHO PŘÍPADU, Janatka F. a kol., IMODS o.p.s., 2006.

 

Zdroje:

https://hnonline.sk/slovensko/355598-slovenka-co-radi-gigantom-sveta

https://www.linkedin.com/in/alenaseoud/details/experience/

https://czechsuperbrands.com/superbrands.php?m=88&k=6

https://www.zdravotniklaun.cz/o-nas/tym-a-kontakty/detail/alena-seoud/

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články