Anna Tomanová Makanová – novinárka, politička v srbskej Vojvodine

Anna Tomanová Makanová (25. mája 1961, Kovačica). Univerzitné vzdelanie získala na Filozofickej fakulte v Belehrade v roku 1985 ako diplomovaná pedagogička. Do roku 2000 pracovala ako novinárka a redaktorka v Redakcii v slovenskej reči Rádiotelevízie Vojvodiny, kedy sa stala jej hlavnou a zodpovednou redaktorkou.

Bola významnou herečkou ochotníckej scény vojvodinských Slovákov a stvárnila rad divadelných postáv v rámci tejto činnosti. Stvárnila aj hlavnú postavu v jedinom slovenskom dolnozemskom filme Mišo, ktorý bol nahraný v koprodukcii Televízie Nový Sad so Slovenskou televíziou. Film získal ocenenie na medzinárodnom filmovom festivale v Prahe.

V roku 2003 bola zvolená za predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, najvyššej legálnej a legitímnej inštitúcie slovenskej menšiny v Srbsku. Tento post zastáva aj dodnes v rámci druhého mandátu NRSNM. Post koordinátorky národnostných rád národnostných menšín v Srbsku zastávala od roku 2005 do 2007. V rokoch 2007 až 2008 bola národnou poslankyňou Národného zhormaždenia Republiky Srbsko a predsedníčkou Výboru pre medzinacionálne vzťahy Národného zhromaždenia Republiky Srbsko. Od roku 2008 zastáva post vicepremiérky Vlády AP Vojvodiny a v rokoch 2008 – 2011 bola Pokrajinskou sekretárkou pre informácie AP Vojvodiny. Zároveň, v tom čase bola prvou predsedníčkou Asociácie slovenských novinárov, založenou v roku 2008.

 

Zdroje:

http://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/6066

https://slovackizavod.org.rs/film-a-audiovizualna-tvorba/osobnosti-slovenskej-filmovej-tvorby/anna-tomanova-makanova/

https://hl.rs/anna-tomanova-makanova-je-staronova-predsednicka-nrsnm/

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

SLÁVNOSŤ pamätí seniorov

Už po štvrtýkrát sme sa v Obecnej záhrade v Rači zišli pri prezentácii tentoraz desiatej a jedenástej publikácie projektu OZ „Pamäti a spomienky“. Oslávencov, ich