Slovenský elektro-fyzik vo Švédsku

V rámci projektu „Slováci a svet“ vám predstavujeme vynikajúce slovenské osobnosti, ktoré sa presadili vo svete vedy. Dnes je to RNDr. Ján Rusz, Ph.D. (1979, Košice). V rokoch 1997-2002 absolvoval vysokoškolské štúdium na Univerzite P. J. Šafárika v  Košiciach, kde bol vedúcim jeho diplomovej práce Doc. RNDr. Martin Diviš, CSc. Ten ho viedol aj počas následného doktorandského štúdia na Univerzite Karlovej (UK) v Prahe. V roku 2004 získava Ján Rusz titul RNDr., už o rok na to aj titul PhD. Od roku 2002 bol výskumným pracovníkom na Katedre fyziky elektrónových štruktúr UK v Prahe. Odtiaľ prešiel na Fyzikálny ústav AV ČR. Od roku 2007 začal pôsobiť na švédskej Uppsala Universitet, najskôr na Katedre fyziky a materiálových vied, potom ako odborný asistent na Katedre fyziky a astronómie, kde pôsobí doteraz.

Abstrakcia II., Veronika Murínová

Za relatívne krátky čas publikoval 124 publikácií, z ktorých niektoré v najprestížnejšom svetovom vedeckom časopise Nature. Jeho práca má široký ohlas vyjadrený viac ako 1 330 citáciami v prácach iných odborníkov. Je nositeľom viacerých medzinárodných grantov (napríklad pre spoluprácu s Nagoya University v Japonsku), aj ocenení (napr. Veľká cena pre mladých vedcov z nadácie Görana Gustafssona). Najviac zaujal svojimi teoretickými štúdiami pri vývoji novej experimentálnej metódy merania magnetických vlastností, ktorá využíva elektrónový mikroskop a dosahuje tak vyššie priestorové rozlíšenie, než iné dnes známe metódy. Hlavné využitie to má pri štúdií magnetických vlastností nano-štruktúr, od ktorých sa očakáva široké spektrum aplikácií napríklad v efektívnejšom ukladaní informácií. V budúcnosti teda môžeme očakávať nové nosiče informácií na vývojovej línii od nástenných malieb cez hlinené tabuľky – pergamen – papier – veľké magnetofónové kazety – malé magnetofónové kazety – PC kotúčové disky – PC diskety – CD – DVD – pamäťové karty až po nano-nosiče… Táto perspektívna technológia však ponúka aj efektívnejšie čistenie odpadových vôd, či nové metódy liečenia nádorov.
Talent RNDr. Jána Rusza, Ph.D. sa však neobmedzuje len na vedu. Voľný čas rád vypĺňa hrou na klavír a je aj členom komorného hudobného zoskupenia pozostávajúceho z klavíra a sláčikových nástrojov.

 

Pripravil: G. Murín

Podobné články

Statočný policajt Ján Kaľavský

V tejto databáze sme doteraz uvádzali samých úspešných Slovákov a Slovensky vo svete. Žiaľ, odkedy sa k moci dostala koalícia zla vedená psychicky labilným Matovičom, začínajú odchádzať do