Slovenský hemato-onkológ v Izraeli

Profesor Uri Martinowitz (nar. 1946 v Bratislave), lekár-hematológ. Vyštudoval Sackler School of Medicine, ktorá patrí k Univerzite v Tel Avive. Od svojich 17 rokov slúžil v Izraelských obranných silách na rozličných pozíciách a bol penzionovaný ako vysoký dôstojník.

Počas štúdia v Sheba Medical Center, Tel Hashomer v Izraeli, sa špecializoval na hemato-onkológiu. Postgraduálne vzdelanie získal v Royal Free and King´s College Hospital v Londýne, hlavne v oblasti diagnostiky a liečby hemofílie a krvného zrážania.

Dr. Martinowitz založil v roku 1980 Centrum pre hemofilikov v Chaim Sheba Medical Centre v Tel Hashomeri s veľkým tímom, ktorí sa podieľajú na liečbe všetkých foriem hemofílie a krvácavých stavov. Uvedený tím má na starosti aj pacientov s poruchami krvného zrážania. Od roku 1993 sa centrum stalo školiacim miestom pre poruchy hemostázy v rámci Svetovej federácie pre hemofíliu.

Abstrakt I, Veronika Murínová

Je čestným prezidentom a vedúcou osobnosťou vo výkonnom výbore World Federation of Hemophilia (WFH). Za jeho činorodú prácu pri postgraduálnom vzdelávaní, organizácii workshopov, tréningu hematológov, laborantov, chirurgov a ďalšieho zdravotníckeho personálu získal celý rad vyznamenaní doma aj v zahraničí, napr. Quality of Life Award, the Society of Law udeľovanú izraelským parlamentom, tiež Medicine Exemplary Physician´s Award a celý rad ďalších.

Dr. Martinowitz vyvinul nové liečebné postupy, zlepšil bezpečnosť a redukoval nákladovosť liečby krvácavých stavov. Pri tom úzko spolupracoval aj so slovenskými lekármi.

Publikuje najmä v medzinárodných časopisoch s vysokým ohlasom, hlavne v oblasti hemofílie, biologických adhezívnych látok, rôznych krvácavých stavov, transfúznej služby a kontroly krvácania v priebehu traumy. Jeho 258 odborných publikácií má úctyhodných 14 250 čítaní a objavujú sa až v 10 816 citáciách. World Federation of Hemophilia ocenila spoluprácu Národného hemofilického centra v Bratislave s NHC v Tel Hashomery v Izraeli. V úvodnom roku 1994 programu rozhodla udeliť prvé každoročné ocenenie pre Dvojicu roka pre uvedené NHC. Ceny prevzala Doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc. a Prof. Uri Martinowitz. Prezenzácia predbežných výsledkov ich spoločnej štúdie bola ocenená cenou Henriho Horoshowského za najlepšiu prednášku v kategórii „Liečba hemofílie“ na XXIII. Kongrese Svetovej hemofilickej federácie v r. 1998 v Haagu, Holandsko.

Ako vidno profesor Martinovič na svoje slovenské korene nezabudol.

Zdroje:

https://www.aminer.org/profile/uri-martinowitz/53f43b3edabfaec09f1ac53d

https://shz.sk/o-zdruzeni/partnerske-organizacie/

Slovenské osobnosti medicíny vo svete (64): 20. storočie

 

Spracoval: Gustáv Murín

 

Podobné články