Jozef Čongva – predseda Spolku Slovákov v Poľsku

Čongva
Čongva
Jozef Čongva sa narodil 19. marca 1939 v bývalej slovenskej obci Jurgov na Spiši (dnes Jurgov, Poľsko). Vyštudoval právo na Jagelonskej univerzite v Krakove. Študoval v Nemecku, vo Veľkej Británii a na Slovensku. V roku 1967 začal pracovať ako asistent na Katedre dejín politicko-právnych vied v pobočke Jagelonskej univerzity v Katoviciach, od roku 1968 na Sliezskej univerzite v Katoviciach, kde prednáša dodnes. Hlavnou témou jeho vedeckého bádania sú otázky politického systému autonómneho sliezskeho vojvodstva v medzivojnovom období (1920 – 1939), ako aj historicko-právne otázky Spiša a slovenského obyvateľstva na poľskom území. Vedecké výstupy jeho bádania, ako i bohatá publikačná činnosť boli prezentované v Poľsku, na Slovensku i na medzinárodných fórach. V roku 1994 sa stal jediným vysokoškolským profesorom slovenskej národnosti v Poľsku. Jozef Čongva pôsobí od roku 1995 aj ako predseda Spolku Slovákov v Poľsku. Zastupuje slovenskú menšinu žijúcu v Poľsku v Spoločnom výbore vlády Poľskej republiky a národnostných menšín. Je taktiež certifikovaným tatranským vodcom. V súčasnosti prednáša na Hornosliezskej obchodnej vysokej škole W. Korfantyho v Katoviciach, na Katedre histórie a práva Sliezskej univerzity, Inštitúte histórie a práva Rzeszowskej univerzity a Inštitúte histórie a práva Vysokej školy štátnej správy a riadenia v Przemysli.

Pripravil: G. Murín

Podobné články

Statočný policajt Ján Kaľavský

V tejto databáze sme doteraz uvádzali samých úspešných Slovákov a Slovensky vo svete. Žiaľ, odkedy sa k moci dostala koalícia zla vedená psychicky labilným Matovičom, začínajú odchádzať do

Marcinko

„Tvrdý bojovník“ Marcinko

Ďalším Slovákom, ktorý sa presadil v ďalekom svete bol Richard „Dick“ Marcinko (* 21. november 1940, Lansford, Pensylvánia, USA – † 25. december 2021). Najviac

Slováci a svet – podnikatelia

Môj dlhoročný projekt vytvorenia databázy najúspešnejších Slovákov a Sloveniek, ktorí sa presadili vo svete, našiel v tomto roku 2020 reprezentatívnu prezentačnú platformu v internetovom rádiu InfoVojna. Na internetovom