SLÁVNOSŤ pamätí seniorov

Už po štvrtýkrát sme sa v Obecnej záhrade v Rači zišli pri prezentácii tentoraz desiatej a jedenástej publikácie projektu OZ „Pamäti a spomienky“.

Oslávencov, ich príbuzných, priateľov aj ďalších hostí privítal starosta MČ Rača, pán Mgr. Michal Drotován.

Projekt má za cieľ zachovať obraz minulých dejinných udalostí od II. svetovej vojny podnes v pamätiach najstaršej generácie, ktorá nás pomaly, ale nezadržateľne opúšťa. Výsledné publikácie vznikali medzigeneračnou komunikáciou, kedy seniorov najmä v domovoch dôchodcov navštevovali študenti Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej ulici v bratislavskej Rači. Aj preto bol tento projekt od počiatku primárne podporovaný MČ Rača. Prirodzene tak bola väčšina vybraných seniorov z tejto bratislavskej štvrte.

Vždy bol dôraz na metódu „oral history“, čo je regulárny princíp zachovania histórie vďaka tým, ktorí nám ešte môžu sprostredkovať od čias II. svetovej vojny osobnú skúsenosť s tými časmi a prostredím. Prinieslo to pozoruhodné postrehy aj o miestnych zvykoch a premenách obce v čase.

Od roku 2019 projekt podporili:

* prezidentka Z. Čaputová

* euro-poslanec Miroslav Číž

* Bratislavský samosprávny kraj

* hl. mesto Bratislava

* OZ sv. Jozefa

a prispeli aj rodiny vybraných seniorov.

 

Projekt sa plne osvedčil už v pilotnej štúdii podporenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Odvtedy sme publikovali pamäti dvoch seniorov a seniorky z DSS a ZpS Rača, ako aj manželského páru z MČ Rača, ale tiež seniorky, ktorá je miestnou Račanskou legendou v gastronómii, aj seniorky, čo do Rače prišla z Oravy, zmapovali sme tiež pozoruhodný život zaslúžilej funkcionárky Živeny z Dúbravskej oázy pokoja a oddychu, ale aj zaslúžilej seniorky a vzdelaného seniora v DS Archa.

Najnovšie dve publikácie vyšli s finančnou podporou hl. mesta Bratislava. Vďaka tomu sme mohli tentoraz predstaviť dlhoročného pána vinára Ivana Holíka a dlhoročného diplomata, pána Jána Nedorosta. Oba životné príbehy nám ozrejmujú význam tradičného vinárskeho regiónu, ako miesta nielen diplomatických stretnutí.

Už desiata a jedenásta publikácia sú výsledkom obetavosti dobrovoľníkov OZ Pamäti a spomienky, aby sa pre históriu zachovalo takéto unikátne svedectvo najstaršej generácie.

Podobné články

Piešťanský literárny okruh 2024

Môj už tradičný tvorivý pobyt v Domove Ivana Stodolu v Piešťanoch, ktorý vzorne vedie a udržiava Literárny fond, som už opäť tradične využil na stretnutie