Literáti vo Vietname – minulosť stále živá?

Zväz vietnamských spisovateľov (ZVS) bol založený v roku 1957 a dnes má tisíc členov a tisíc čakateľov. Pre vstup sa okrem prihlášky vyžaduje publikovanie dvoch kníh a dobrozdanie dvoch ručiteľov, nápomocné sú aj prípadné literárne ocenenia. ZVS je financovaný štátom a má viacero miestnych pobočiek. Len v Hanoji vlastnia štyri budovy. Vedenie má okrem prezidenta ešte troch viceprezidentov (jeden z nich je členom armády). Stály výbor dopĺňa ešte spisovateľka, ktorá je z nich najmladšia. Výkonný výbor má pätnásť členov z čoho je najviac spisovateľov (10), v menšine sú  básnici (3) a kritici (2). Tieto a ďalšie posty sú volené každých päť rokov na kongrese ZVS.

Do organizačného členenia patria okrem sekretariátu aj komisie – pre tvorivé práce, členstvo, zahraničné vzťahy a financie. K tomu patria aj výbory – revízny, pre prózu, pre poéziu, pre prekladovú literatúru, pre teóriu a kritiku, pre mladých autorov a pre tematickú literatúru.

Okrem toho tu majú Centrum pre národné štúdie, Múzeum vietnamskej literatúry (založené v roku 2011, ako druhé najväčšie na svete po Číne), Centrum pre autorské práva (založené v roku 2007) a Centrum pre tvorivé programy (založené v roku 2007). K tomu majú od roku 1990 aj vlastné filmové štúdio, kde sa nakrúcajú filmové adaptácie vietnamskej literárnej klasiky! K tomu majú mimoriadne modernú špeciálnu pobočku, ktorá sa od roku 2007 zameriava na internetovú prezentáciu literatúry.

ZVS II
ZVS II

ZVS má vlastné vydavateľstvo (založené v roku 1948), kde vydáva dvoje noviny (jedny nákladom 30 tisíc výtlačkov) a štyri časopisy (poézia, kritika, preklady, próza). Ročne publikuje 700 titulov, najviac (60%) poézie s priemerným nákladom tisíc výtlačkov. Najpopulárnejšie sú romány a poviedky, ktorých hlavnými témami sú minulá vojna spôsobená americkou agresiou a história. Zvláštnu pozornosť venujú knižnej tvorbe pre deti.

Ročne udeľujú ceny za prózu, poéziu, prekladovú literatúru aj teóriu a kritiku.

Podľa tematiky udeľujú ceny: za diela venované vidieku a poľnohospodárstvu, písané pracujúcimi z výroby a o mladých. Každých päť rokov udeľujú zvláštnu cenu za román.

Udeľujú aj dve Národné ceny za umenie a literatúru. Jedna z nich nesie meno zakladateľa moderného Vietnamu Ho Či Minha.

Spolupracujú aj na medzinárodných cenách: ASEAN pre spisovateľov juhovýchodnej Ázie, Lotus pre afro-ázijských autorov, Cenu pre autorov juhovýchodnej Ázie a Cenu autorov z povodia rieky Mekong.

ZVS udržiava kontakty na 40 zahraničných kolegiálnych organizácií. Spoluorganizujú Ázijsko-pacifický festival poézie, ale majú za sebou aj prezentácie vietnamskej literatúry v zahraničí. Popri tom vysielajú svoje delegácie na medzinárodné festivaly, konferencie a semináre.

 

   Gustáv Murín

 

Podobné články

Ceremoniál

Vietnam na tanieri

V rámci niekoľkoročného projektu „Dni národnej kuchyne“ sa študenti SOŠ Gastronómie a hotelových služieb Farského č. 9 v bratislavskej Petržalke pod vedením ich majstrov odborného

Masmédiá po vietnamsky

Povedzme si úprimne, o vietnamskej televízii a rozhlase nevieme nič a ak na ne príde reč, tak určite nie obdivná. Vzdelanejší vedia, že je štátna a že štátna ideológia

Vietnam – užitočné informácie

‚+ Nerozpakujte sa v ktoromkoľvek meste zobrať hotelovú izbu bez okien. Väčšina izieb má totiž okná buď do hlučnej ulice, alebo do dvora, kde protiľahlé okná