Literáti vo Vietname – minulosť stále živá?

Zväz vietnamských spisovateľov (ZVS) bol založený v roku 1957 a dnes má tisíc členov a tisíc čakateľov. Pre vstup sa okrem prihlášky vyžaduje publikovanie dvoch kníh a dobrozdanie dvoch ručiteľov, nápomocné sú aj prípadné literárne ocenenia. ZVS je financovaný štátom a má viacero miestnych pobočiek. Len v Hanoji vlastnia štyri budovy. Vedenie má okrem prezidenta ešte troch viceprezidentov (jeden z nich je členom armády). Stály výbor dopĺňa ešte spisovateľka, ktorá je z nich najmladšia. Výkonný výbor má pätnásť členov z čoho je najviac spisovateľov (10), v menšine sú  básnici (3) a kritici (2). Tieto a ďalšie posty sú volené každých päť rokov na kongrese ZVS.

Do organizačného členenia patria okrem sekretariátu aj komisie – pre tvorivé práce, členstvo, zahraničné vzťahy a financie. K tomu patria aj výbory – revízny, pre prózu, pre poéziu, pre prekladovú literatúru, pre teóriu a kritiku, pre mladých autorov a pre tematickú literatúru.

Okrem toho tu majú Centrum pre národné štúdie, Múzeum vietnamskej literatúry (založené v roku 2011, ako druhé najväčšie na svete po Číne), Centrum pre autorské práva (založené v roku 2007) a Centrum pre tvorivé programy (založené v roku 2007). K tomu majú od roku 1990 aj vlastné filmové štúdio, kde sa nakrúcajú filmové adaptácie vietnamskej literárnej klasiky! K tomu majú mimoriadne modernú špeciálnu pobočku, ktorá sa od roku 2007 zameriava na internetovú prezentáciu literatúry.

ZVS II
ZVS II

ZVS má vlastné vydavateľstvo (založené v roku 1948), kde vydáva dvoje noviny (jedny nákladom 30 tisíc výtlačkov) a štyri časopisy (poézia, kritika, preklady, próza). Ročne publikuje 700 titulov, najviac (60%) poézie s priemerným nákladom tisíc výtlačkov. Najpopulárnejšie sú romány a poviedky, ktorých hlavnými témami sú minulá vojna spôsobená americkou agresiou a história. Zvláštnu pozornosť venujú knižnej tvorbe pre deti.

Ročne udeľujú ceny za prózu, poéziu, prekladovú literatúru aj teóriu a kritiku.

Podľa tematiky udeľujú ceny: za diela venované vidieku a poľnohospodárstvu, písané pracujúcimi z výroby a o mladých. Každých päť rokov udeľujú zvláštnu cenu za román.

Udeľujú aj dve Národné ceny za umenie a literatúru. Jedna z nich nesie meno zakladateľa moderného Vietnamu Ho Či Minha.

Spolupracujú aj na medzinárodných cenách: ASEAN pre spisovateľov juhovýchodnej Ázie, Lotus pre afro-ázijských autorov, Cenu pre autorov juhovýchodnej Ázie a Cenu autorov z povodia rieky Mekong.

ZVS udržiava kontakty na 40 zahraničných kolegiálnych organizácií. Spoluorganizujú Ázijsko-pacifický festival poézie, ale majú za sebou aj prezentácie vietnamskej literatúry v zahraničí. Popri tom vysielajú svoje delegácie na medzinárodné festivaly, konferencie a semináre.

 

   Gustáv Murín

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr
Share on google
Share on email

Podobné články

Masmédiá po vietnamsky

Povedzme si úprimne, o vietnamskej televízii a rozhlase nevieme nič a ak na ne príde reč, tak určite nie obdivná. Vzdelanejší vedia, že je štátna a že štátna ideológia

Vietnam – užitočné informácie

‚+ Nerozpakujte sa v ktoromkoľvek meste zobrať hotelovú izbu bez okien. Väčšina izieb má totiž okná buď do hlučnej ulice, alebo do dvora, kde protiľahlé okná