profesor Peter Lazor skúma vo Švédsku vlastnosti minerálov

Prof. Peter Lazor (1962, Prešov) pôsobí na Katedre vied o Zemi Uppsalskej univerzity. Vedie štúdie mineralógie, petrológie a tektoniky. Uppsala University je medzinárodná výskumná univerzita zameraná na rozvoj vedy a vzdelávania. Má 40 000 študentov, 7 000 zamestnancov a rozpočet vo výške viac ako 663 000 000 eur. Pre porovnanie na našej najstaršej a najväčšej univerzite, Univerzite Komenského, študuje vo všetkých stupňoch štúdia v dennej a externej forme 26 624 študentov, má 4 399 zamestnancov a rozpočet vo výške 145 211 698 eur.

Abstrakt I, Veronika Murínová

A na takejto univerzite vo Švédsku je profesor Lazor vedúcim programu, ktorý medzi iným pripravuje aj študentov doktorandského štúdia, pričom tí najlepší môžu dosiahnuť titul PhD. Štúdium je neoddeliteľnou súčasťou interdisciplinárneho medzinárodného výskumného projektu novej techniky pre charakterizáciu minerálov a dizajnu multifunkčných materiálov. Z väčšej časti je financovaný cez nadáciu stint a Carnegie Institution of Washington. Je zameraný na štúdium minerálov v podmienkach vysokých tlakov a teplôt s aplikáciou na vnútrajšok hlbokej zemskej kôry a na vývoj nových ekologických materiálov pre technické aplikácie. Povzbudzuje použitie syntézy vysokotlakovej systematickej mineralógie a materiálovej vedy a ťaží zo silnej spolupráce s výpočtovou mineralógiou.

Cenné je, že vďaka profesorovi Lazorovi sa na tejto prestížnej univerzite otvárajú dvere aj vedcom pôsobiacim na Slovensku. Študijný pobyt v laboratóriu Ramanovej spektroskopie tu absolvovala napríklad aj Mgr. Jarmila Luptáková, PhD. z Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

 

Zdroje:

https://www.uu.se/en/contact-and-organisation/staff?query=N96-3988

https://www.slovenskivedci.sk/

in „lettris“ od prof. Lazora

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

MOTÍV ATENTÁTNIKA PREKVAPUJÚCI!

Ale len pre toho, kto nepozná históriu. Veď aj preto zlyhali „preventívci“ ochranky, pretože atentátnik nezodpovedá profilu SÚČASNÉHO útočníka!!! Ale perfektne zodpovedá profilu, ku ktorému

FEMINIZMUS AKO TRETIE ZLO

Čo môže byť symbolickejší dar k vlastnému jubileu, než keď si autor aj sám venuje dho pripravovanú novú knihu. Gustáv Murín, oslávil svoje 65-te narodeniny