Profesor Miroslav Zeman – vedec a pedagóg v Holandsku

Profesor Dr. Miroslav Zeman, PhD. (*1957, Žilina). Počas gymnaziálneho štúdia v Bratislave ho zaujala matematika a fyzika. V roku 1981 ukončil štúdium materiálovej vedy na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Tu v roku 1989 získal titul PhD. za výskumnú prácu na materiálových štruktúrach pre elektroniku na báze hydrogenizovaného amorfného kremíka. V roku 1989 sa stal členom skupiny vedcov na Delftskej univerzite v Holandsku skúmajúcej solárne články. Odvtedy viedol viac ako 30 holandských a 6 európskych projektov zaoberajúcich sa vývojom tenkovrstvových solárnych článkov a technológie ich výroby. Zameriava sa na zlepšenie výkonu tenkých vrstiev kremíkových solárnych článkov a modelovanie zariadení založených na amorfných polovodičoch. V roku 2001 bol menovaný docentom na Delftskej technickej univerzite a začal prednášať kurz solárnych článkov. V roku 2009 bol vymenovaný za plnohodnotného profesora na Technickej univerzite v Delfte.

Prof. Zeman publikoval viac ako 400 článkov vo vedeckých časopisoch a zborníkoch z konferencií a prispel do 6 vedeckých kníh. Spolu s R.E.I. Schroppom napísal knihu o tenkovrstvových kremíkových solárnych článkoch, ktorú vydalo holandské vydavateľstvo Kluwer Academic Publishers. Pôsobí ako recenzent vo viacerých vedeckých časopisoch. Pravidelne sa zúčastňuje svetových konferencií o pokročilých materiáloch a fotovoltaike v Európe, USA, Japonsku a Číne, kde prispel viac ako 80 prezentáciami. Jeho zameranie sa presunulo na rozsiahle aplikácie fotovoltických technológií v mestskom prostredí.  V roku 2017 Univerzita Nankai v Tianjine v Číne udelila prof. Zemanovi „Hosťujúcu profesúru“.

V roku 2006 založil neziskovú Slovenskú agentúru pre obnoviteľnú energiu (SkREA), ktorej cieľom je podporiť realizáciu solárnej energie na Slovensku.

Ale má aj inú prospešnú záľubu – vydal knihu o mladých sklároch na Slovensku a v Českej republike s ambíciou ich propagácie výstavou napríklad aj v čínskom Šanghaji.

 

Zdroje:

https://www.tudelft.nl/ewi/over-de-faculteit/afdelingen/electrical-sustainable-energy/photovoltaic-materials-and-devices/staff/miro-zeman?0%5BL%5D=&cHash=97946fc15ff65854df6e937c7d760651

https://ksc.kaust.edu.sa/internship-program-2019/speakers/detail/miroslav-zeman

M. Zeman

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

Piešťanský literárny okruh 2024

Môj už tradičný tvorivý pobyt v Domove Ivana Stodolu v Piešťanoch, ktorý vzorne vedie a udržiava Literárny fond, som už opäť tradične využil na stretnutie