Miro Zeman – vedec a pedagóg v Holandsku

V rámci projektu „Slováci a svet“ si pripomíname vynikajúce slovenské osobnosti, ktoré sa presadili vo svete vedy. Dnes je to prof. Dr. Miroslav Zeman, PhD. (*1957, Žilina). Počas gymnaziálneho štúdia v Bratislave ho zaujala matematika a fyzika. V roku 1981 ukončil štúdium materiálovej vedy na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Tu v roku 1989 získal titul PhD. za výskumnú prácu na materiálových štruktúrach pre elektroniku na báze hydrogenizovaného amorfného kremíka. V roku 1989 sa stal členom skupiny vedcov na Delftskej univerzite v Holandsku skúmajúcej solárne články. Odvtedy viedol viac ako 30 holandských a 6 európskych projektov zaoberajúcich sa vývojom tenkovrstvových solárnych článkov a technológie ich výroby. Zameriava sa na zlepšenie výkonu tenkých vrstiev kremíkových solárnych článkov a modelovanie zariadení založených na amorfných polovodičoch. V roku 2001 bol menovaný docentom na Delftskej technickej univerzite a začal prednášať kurz solárnych článkov. V roku 2009 bol vymenovaný za plnohodnotného profesora na Technickej univerzite v Delfte.

Spolu s R. E. I. Schroppom publikovali v USA knihu o tenkovrstvových kremíkových solárnych článkoch. V roku 2006 založil neziskovú Slovenskú agentúru pre obnoviteľnú energiu (SkREA), ktorej cieľom je podporiť realizáciu solárnej energie na Slovensku. Ale má aj inú prospešnú záľubu – vydal knihu o mladých sklároch na Slovensku a v Českej republike s ambíciou ich propagácie výstavou napríklad aj v čínskom Šanghaji.

 

Pripravil: G. Murín

Podobné články

Titulka

S literatúrou po strednom Slovensku

V prvom polroku 2022 som už absolvoval dva samostatné výjazdy (V. Krtíš, N. Zámky) a dve šnúry besied a podpisoviek: Vráble, Topoľčany, Piešťany, Stará Turá,

Maďarský trdelník

Trdelník do sveta

Ak by sme chceli byť na legendárnu skalickú pochutinu hrdí, tak len opatrne. Hoci je registrovaná pod európskou ochrannou známkou pôvodu, nie je v tom