Nová publikácia – tentoraz o pani Milade Nedavaškovej

MILÁ SLÁVNOSŤ prebehla v Domove seniorov Archa (Rozvodová ul. 25, Bratislava), kde odborný garant projektu OZ Pamäti a spomienky, Dr. Gustáv Murín, odovzdal už piatu publikáciu, ktorú toto OZ vydalo a to tentoraz o kedysi známej gymnastke, pani Milade Nedvaškovej.

1667491828995

Tá v nej sumarizuje svoj život plný najmä športu a pedagogického poslania.

1667491790486

Publikácia vznikla vďaka spolupráci vedenia DS, pani riaditeľke, PhDr. Mgr. Oľge Jarošovej, PhD., vedúcej sociálneho úseku, Mgr. Elene Lukešovej, ako aj celého personálu.

1667491790459

Tí pripravili s pomocou dcéry pani Nedavaškovej, Ing. Zdenke Letenayovej, aj malé občerstvenie pre pozvaných kientov DS.

1667491829006

Prítomný bol aj ďalší klient DS, doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc.. Jeho životné osudy i výnimočnú profesnú kariéru, na základe aj ním písaných životných čŕt publikovaných v rámci DS Archa, mapuje ďalšia knižka ktorá je už v tlači…

1667491829037

Prípravu a vydanie výnimočnej publikácie podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Voľby do VÚC 2022 - Bratislavskykraj.sk

 

Podobné články